აირჩიე მაჩაზია
- დამჼმარე áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ - ინგლისური ენა
ID 69876

- დამჼმარე áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ - ინგლისური ენა

14.95 â‚Ÿ
ID 69876
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.95

ჱიპი: ჹემეáƒȘნებითი ლიჱერაჱურა (დამჼმარე áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ - ინგლისური ენა)

გამომáƒȘემლობა: ზებრა

გვერდების რაოდენობა: 48

ყდა: ნაჼევრად რბილი

ენა: áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜, ინგლისური

ზომა: 25.5 X 17


დამჼმარე áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒáƒĄ მიზანია, ბავჹვს სწავლა გაუადვილოს დაწყებით კლასებჹი.ადვილად საჼმარი, 128 გვერდიანი, სპირალით áƒáƒ™áƒ˜áƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜ წიგნი ჹეიáƒȘავს, საჼალისო სავარჯიჹოებს, რაáƒȘ ინგლისურის ჹესწავლაჹი დაეჼმარება პაჱარას.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.95

ჱიპი: ჹემეáƒȘნებითი ლიჱერაჱურა (დამჼმარე áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ - ინგლისური ენა)

გამომáƒȘემლობა: ზებრა

გვერდების რაოდენობა: 48

ყდა: ნაჼევრად რბილი

ენა: áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜, ინგლისური

ზომა: 25.5 X 17


დამჼმარე áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒáƒĄ მიზანია, ბავჹვს სწავლა გაუადვილოს დაწყებით კლასებჹი.ადვილად საჼმარი, 128 გვერდიანი, სპირალით áƒáƒ™áƒ˜áƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜ წიგნი ჹეიáƒȘავს, საჼალისო სავარჯიჹოებს, რაáƒȘ ინგლისურის ჹესწავლაჹი დაეჼმარება პაჱარას.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.95

ჱიპი: ჹემეáƒȘნებითი ლიჱერაჱურა (დამჼმარე áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ - ინგლისური ენა)

გამომáƒȘემლობა: ზებრა

გვერდების რაოდენობა: 48

ყდა: ნაჼევრად რბილი

ენა: áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜, ინგლისური

ზომა: 25.5 X 17


დამჼმარე áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒáƒĄ მიზანია, ბავჹვს სწავლა გაუადვილოს დაწყებით კლასებჹი.ადვილად საჼმარი, 128 გვერდიანი, სპირალით áƒáƒ™áƒ˜áƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜ წიგნი ჹეიáƒȘავს, საჼალისო სავარჯიჹოებს, რაáƒȘ ინგლისურის ჹესწავლაჹი დაეჼმარება პაჱარას.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
14.95 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია