აირჩიე მაჩაზია
ID 277170
-13 %

áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ˜ სკალდაგერი

14.9 â‚Ÿ
13 â‚Ÿ
ID 277170
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ავჱორი: დერეკ ლენდი


თორმეჱი წლის áƒĄáƒąáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜áƒĄ მოსაწყენი áƒȘჼოვრება თავდაყირა მას მერე დგება, როáƒȘა მას áƒ‘áƒ˜áƒ«áƒáƒ›áƒ˜áƒĄáƒ˜ – მოულოდნელად გარდაáƒȘვლილი მწერალი, გორდონ ეჯლი, თავისი áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ უდიდეს ნაწილს დაუჱოვებს. თუმáƒȘა, გოგონას მემკვიდრეობით მჼოლოდ სიმდიდრე როდი ერგება – იგი თავს áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ áƒŁáƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ, იდუმალებით მოáƒȘულ სამყაროჹი, რომელჹიáƒȘ, საუკუნეებია, ბნელი, áƒŻáƒáƒ“áƒáƒ„áƒ áƒŁáƒšáƒ˜ ძალები áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ბაჱონობისთვის იბრძვიან, მათ áƒšáƒ”áƒ©áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ კი ჯიუჱად áƒȘდილობს დიდი ჼნის წინ გარდაáƒȘვლილი და áƒ©áƒáƒœáƒ©áƒźáƒáƒ“ აჩმდგარი ჯადოსანი, áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ˜ სკალდაგერი.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ავჱორი: დერეკ ლენდი


თორმეჱი წლის áƒĄáƒąáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜áƒĄ მოსაწყენი áƒȘჼოვრება თავდაყირა მას მერე დგება, როáƒȘა მას áƒ‘áƒ˜áƒ«áƒáƒ›áƒ˜áƒĄáƒ˜ – მოულოდნელად გარდაáƒȘვლილი მწერალი, გორდონ ეჯლი, თავისი áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ უდიდეს ნაწილს დაუჱოვებს. თუმáƒȘა, გოგონას მემკვიდრეობით მჼოლოდ სიმდიდრე როდი ერგება – იგი თავს áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ áƒŁáƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ, იდუმალებით მოáƒȘულ სამყაროჹი, რომელჹიáƒȘ, საუკუნეებია, ბნელი, áƒŻáƒáƒ“áƒáƒ„áƒ áƒŁáƒšáƒ˜ ძალები áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ბაჱონობისთვის იბრძვიან, მათ áƒšáƒ”áƒ©áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ კი ჯიუჱად áƒȘდილობს დიდი ჼნის წინ გარდაáƒȘვლილი და áƒ©áƒáƒœáƒ©áƒźáƒáƒ“ აჩმდგარი ჯადოსანი, áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ˜ სკალდაგერი.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ავჱორი: დერეკ ლენდი


თორმეჱი წლის áƒĄáƒąáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜áƒĄ მოსაწყენი áƒȘჼოვრება თავდაყირა მას მერე დგება, როáƒȘა მას áƒ‘áƒ˜áƒ«áƒáƒ›áƒ˜áƒĄáƒ˜ – მოულოდნელად გარდაáƒȘვლილი მწერალი, გორდონ ეჯლი, თავისი áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ უდიდეს ნაწილს დაუჱოვებს. თუმáƒȘა, გოგონას მემკვიდრეობით მჼოლოდ სიმდიდრე როდი ერგება – იგი თავს áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ áƒŁáƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ, იდუმალებით მოáƒȘულ სამყაროჹი, რომელჹიáƒȘ, საუკუნეებია, ბნელი, áƒŻáƒáƒ“áƒáƒ„áƒ áƒŁáƒšáƒ˜ ძალები áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ბაჱონობისთვის იბრძვიან, მათ áƒšáƒ”áƒ©áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ კი ჯიუჱად áƒȘდილობს დიდი ჼნის წინ გარდაáƒȘვლილი და áƒ©áƒáƒœáƒ©áƒźáƒáƒ“ აჩმდგარი ჯადოსანი, áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ˜ სკალდაგერი.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
14.9 â‚Ÿ
13 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

Baum L. F.,  The Wonderful W

Baum L. F., The Wonderful W

16

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Phoenix and the Carp,  Nesbit. E

Phoenix and the Carp, Nesbit. E

16

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
Bookmark Alices Adventures in Wonderland,  Carroll. L.

Bookmark Alices Adventures in Wonderland, Carroll. L.

16

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜
-13%
áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ˜ სკალდაგერი

áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ˜ სკალდაგერი

14.9

13

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია