აირჩიე მაჩაზია
გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers თრუმან კეპოუჱი - ჼელის აუკანკალებლად
ID 91533

გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers თრუმან კეპოუჱი - ჼელის აუკანკალებლად

16.9 â‚Ÿ
ID 91533
მოკლე აჩწერა

თრუმენ კეპოუჱი ლიჱერაჱურაჹი ე. ჏. ”აჼალი ჟურნალისჱიკის” ჟანრის ერთ-ერთ áƒ€áƒŁáƒ«áƒ”áƒ›áƒ“áƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“ ითვლება. რომანი ”ჼელის აუკანკალებლად” მისი ყველაზე მნიჹვნელოვანი ნაწარმოებია. რომანს áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ რეალური ამბავი უდევს - 1959 ჏. კანზასჹი ჩადენილი მკვლელობა, როდესაáƒȘ მთელი ოჯაჼი (მამა, დედა და ორი ჹვილი) ამოწყვიჱეს - და áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ, როგორáƒȘ რთული სოáƒȘიალური და áƒ€áƒĄáƒ˜áƒ„áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ áƒ€áƒ”áƒœáƒáƒ›áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄ, ამოჼსნის მáƒȘდელობაა.

წიგნი გამოსვლისთანავე ბესჱსელერად იჄáƒȘა და áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ˜ დაუდო ”რომან-რეპორჱაჟის” განსაკუთრებულ ჟანრს, რომელსაáƒȘ ჹემდეგ მიმდევრებიáƒȘ (ჱომ áƒ•áƒŁáƒšáƒ€áƒ˜, ნორმან მეილერი) áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒœáƒ“áƒœáƒ”áƒœ.


დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

თრუმენ კეპოუჱი ლიჱერაჱურაჹი ე. ჏. ”აჼალი ჟურნალისჱიკის” ჟანრის ერთ-ერთ áƒ€áƒŁáƒ«áƒ”áƒ›áƒ“áƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“ ითვლება. რომანი ”ჼელის აუკანკალებლად” მისი ყველაზე მნიჹვნელოვანი ნაწარმოებია. რომანს áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ რეალური ამბავი უდევს - 1959 ჏. კანზასჹი ჩადენილი მკვლელობა, როდესაáƒȘ მთელი ოჯაჼი (მამა, დედა და ორი ჹვილი) ამოწყვიჱეს - და áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ, როგორáƒȘ რთული სოáƒȘიალური და áƒ€áƒĄáƒ˜áƒ„áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ áƒ€áƒ”áƒœáƒáƒ›áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄ, ამოჼსნის მáƒȘდელობაა.

წიგნი გამოსვლისთანავე ბესჱსელერად იჄáƒȘა და áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ˜ დაუდო ”რომან-რეპორჱაჟის” განსაკუთრებულ ჟანრს, რომელსაáƒȘ ჹემდეგ მიმდევრებიáƒȘ (ჱომ áƒ•áƒŁáƒšáƒ€áƒ˜, ნორმან მეილერი) áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒœáƒ“áƒœáƒ”áƒœ.


დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

თრუმენ კეპოუჱი ლიჱერაჱურაჹი ე. ჏. ”აჼალი ჟურნალისჱიკის” ჟანრის ერთ-ერთ áƒ€áƒŁáƒ«áƒ”áƒ›áƒ“áƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“ ითვლება. რომანი ”ჼელის აუკანკალებლად” მისი ყველაზე მნიჹვნელოვანი ნაწარმოებია. რომანს áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ რეალური ამბავი უდევს - 1959 ჏. კანზასჹი ჩადენილი მკვლელობა, როდესაáƒȘ მთელი ოჯაჼი (მამა, დედა და ორი ჹვილი) ამოწყვიჱეს - და áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ, როგორáƒȘ რთული სოáƒȘიალური და áƒ€áƒĄáƒ˜áƒ„áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ áƒ€áƒ”áƒœáƒáƒ›áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄ, ამოჼსნის მáƒȘდელობაა.

წიგნი გამოსვლისთანავე ბესჱსელერად იჄáƒȘა და áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ˜ დაუდო ”რომან-რეპორჱაჟის” განსაკუთრებულ ჟანრს, რომელსაáƒȘ ჹემდეგ მიმდევრებიáƒȘ (ჱომ áƒ•áƒŁáƒšáƒ€áƒ˜, ნორმან მეილერი) áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒœáƒ“áƒœáƒ”áƒœ.


აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
16.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ბიბლუსი ზჩვარი

ბიბლუსი ზჩვარი

20

ბიბლუსი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია