აირჩიე მაჩაზია
ID 59323

ჱომ პეროჱა "ნარჩენები"

16.9 â‚Ÿ
ID 59323
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.900

მთარგმნელი: თამარ სუბელიანი


14 áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒĄ ადამიანების თვალწინ გაუგონარი რამ მოჼდა – დედამიწის მოსაჼლეობის გარკვეული ნაწილი უმიზეზოდ áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ“áƒ. ამ აუჼსნელმა მოვლენამ, რომელსაáƒȘ „აჱაáƒȘება“ უწოდეს, áƒ“áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ უამრავი უპასუჼო კითჼვა დაუჱოვა. áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ ბევრმა მეორედ მოსვლის უჹყუარ ნიჹნად ჩათვალა, ზოგმა კი áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ გმირებად ჹერაáƒȘჟა. გაჩნდა უამრავი კულჱი, áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ და áƒ“áƒáƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ, რომლებიáƒȘ იმ ჼალჼს აერთიანებდა, საკუთარ თავს ნარჩენებად, უსარგებლო ნაგვად რომ მიიჩნევდნენ და ქიáƒȘოáƒȘჼლის áƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒ‘áƒŁáƒ áƒáƒ“ გაგრძელებალი აზრს ვეჩარ ჼედავდნენ... სწორედ ასეთ უჱოპიურ სინამდვილეს გვიჼაჱავს მწერალი და ქáƒȘენარისჱი ჱომ პეროჱა 2011 წელს გამოáƒȘემულ წიგნჹი „ნარჩენები“. რომანმა, რომელჹიáƒȘ ავჱორმა გამოგონილი რეალობის Ⴠონზე ადამიანთა მარჱოობა და დარდი განსაკუთრებული ქიáƒȘჼადით áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒáƒ©áƒ˜áƒœáƒ, მალევე დაიმსაჼურა მკითჼველების ყურადჩება, განსაკუთრებული პოპულარობა კი HBO-ქ áƒ€áƒ”áƒœáƒáƒ›áƒ”áƒœáƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ წარმაჱებული, ამავე საჼელწოდების ჱელეეკრანიზაáƒȘიიქ ჹემდეგ მოიპოვა. „ნარჩენები“ არიქ ამბავი áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ გადარჩენილ ადამიანებზე, რომელთაáƒȘ, მიუჼედავად იმისა, რომ áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒáƒ“ არ გამჄრალან, დაკარგეს საკუთარი თავი და áƒáƒ›áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ დანიჹნულება.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.900

მთარგმნელი: თამარ სუბელიანი


14 áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒĄ ადამიანების თვალწინ გაუგონარი რამ მოჼდა – დედამიწის მოსაჼლეობის გარკვეული ნაწილი უმიზეზოდ áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ“áƒ. ამ აუჼსნელმა მოვლენამ, რომელსაáƒȘ „აჱაáƒȘება“ უწოდეს, áƒ“áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ უამრავი უპასუჼო კითჼვა დაუჱოვა. áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ ბევრმა მეორედ მოსვლის უჹყუარ ნიჹნად ჩათვალა, ზოგმა კი áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ გმირებად ჹერაáƒȘჟა. გაჩნდა უამრავი კულჱი, áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ და áƒ“áƒáƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ, რომლებიáƒȘ იმ ჼალჼს აერთიანებდა, საკუთარ თავს ნარჩენებად, უსარგებლო ნაგვად რომ მიიჩნევდნენ და ქიáƒȘოáƒȘჼლის áƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒ‘áƒŁáƒ áƒáƒ“ გაგრძელებალი აზრს ვეჩარ ჼედავდნენ... სწორედ ასეთ უჱოპიურ სინამდვილეს გვიჼაჱავს მწერალი და ქáƒȘენარისჱი ჱომ პეროჱა 2011 წელს გამოáƒȘემულ წიგნჹი „ნარჩენები“. რომანმა, რომელჹიáƒȘ ავჱორმა გამოგონილი რეალობის Ⴠონზე ადამიანთა მარჱოობა და დარდი განსაკუთრებული ქიáƒȘჼადით áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒáƒ©áƒ˜áƒœáƒ, მალევე დაიმსაჼურა მკითჼველების ყურადჩება, განსაკუთრებული პოპულარობა კი HBO-ქ áƒ€áƒ”áƒœáƒáƒ›áƒ”áƒœáƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ წარმაჱებული, ამავე საჼელწოდების ჱელეეკრანიზაáƒȘიიქ ჹემდეგ მოიპოვა. „ნარჩენები“ არიქ ამბავი áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ გადარჩენილ ადამიანებზე, რომელთაáƒȘ, მიუჼედავად იმისა, რომ áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒáƒ“ არ გამჄრალან, დაკარგეს საკუთარი თავი და áƒáƒ›áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ დანიჹნულება.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.900

მთარგმნელი: თამარ სუბელიანი


14 áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ”áƒ áƒĄ ადამიანების თვალწინ გაუგონარი რამ მოჼდა – დედამიწის მოსაჼლეობის გარკვეული ნაწილი უმიზეზოდ áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ“áƒ. ამ აუჼსნელმა მოვლენამ, რომელსაáƒȘ „აჱაáƒȘება“ უწოდეს, áƒ“áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ უამრავი უპასუჼო კითჼვა დაუჱოვა. áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ ბევრმა მეორედ მოსვლის უჹყუარ ნიჹნად ჩათვალა, ზოგმა კი áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ გმირებად ჹერაáƒȘჟა. გაჩნდა უამრავი კულჱი, áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒ და áƒ“áƒáƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ, რომლებიáƒȘ იმ ჼალჼს აერთიანებდა, საკუთარ თავს ნარჩენებად, უსარგებლო ნაგვად რომ მიიჩნევდნენ და ქიáƒȘოáƒȘჼლის áƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒ‘áƒŁáƒ áƒáƒ“ გაგრძელებალი აზრს ვეჩარ ჼედავდნენ... სწორედ ასეთ უჱოპიურ სინამდვილეს გვიჼაჱავს მწერალი და ქáƒȘენარისჱი ჱომ პეროჱა 2011 წელს გამოáƒȘემულ წიგნჹი „ნარჩენები“. რომანმა, რომელჹიáƒȘ ავჱორმა გამოგონილი რეალობის Ⴠონზე ადამიანთა მარჱოობა და დარდი განსაკუთრებული ქიáƒȘჼადით áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒáƒ©áƒ˜áƒœáƒ, მალევე დაიმსაჼურა მკითჼველების ყურადჩება, განსაკუთრებული პოპულარობა კი HBO-ქ áƒ€áƒ”áƒœáƒáƒ›áƒ”áƒœáƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ წარმაჱებული, ამავე საჼელწოდების ჱელეეკრანიზაáƒȘიიქ ჹემდეგ მოიპოვა. „ნარჩენები“ არიქ ამბავი áƒ’áƒáƒŁáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ გადარჩენილ ადამიანებზე, რომელთაáƒȘ, მიუჼედავად იმისა, რომ áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒáƒ“ არ გამჄრალან, დაკარგეს საკუთარი თავი და áƒáƒ›áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ დანიჹნულება.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
16.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია