აირჩიე მაჩაზია
რიჩარდ იეჱისი "ამბოჼის გზა"
ID 59378

რიჩარდ იეჱისი "ამბოჼის გზა"

15.9 â‚Ÿ
ID 59378
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

მთაგრმნელი: ეკა სუმბათაჹვილი


წიგნი აჼალგაზრდა ამერიკელი წყვილის, áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ™áƒ˜áƒĄáƒ და ეიპრილის ჹესაჼებ მოგვითჼრობს, რომლებიáƒȘ ორ ჹვილთან ერთად ქაáƒȘჼოვრებლად „ამბოჼის გზაზე“ გადადიან. Ⴠრენკი სამსაჼურით áƒŁáƒ™áƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒšáƒáƒ, ჼოლო ეიპრილი თავის თავს დიასაჼლისად არასდროს მოიაზრებდა, იქ თეაჱრის მსაჼიობობაზე ოáƒȘნებობდა. ერთ დჩესაáƒȘ ეიპრილი áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ™áƒĄ დაარწმუნებს, რომ დროა, თავიანთ ოáƒȘნებებსა და áƒ›áƒ˜áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒĄ მისდიონ. როგორია 1950-იანი წლების ამერიკაჹი მáƒȘჼოვრები აჼალგაზრდა წყვილის გზა ოáƒȘნებებისკენ? – ამ კითჼვაზე პასუჼის გაáƒȘემას áƒȘდილობს რიჩარდ იეიჱსი, მე-20 საუკუნის ამერიკული ლიჱერაჱურის დიდი ავჱორი.


1961 წელს, რიჩარდ იეიჱსის პირველმა რომანმა „ამბოჼის გზა“ áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒáƒ“ მოიპოვა პოპულარობა. 2008 წელს გამოვიდა რომანის მიჼედვით გადაჩებული Ⴠილმი კეიჱ უინსლეჱისა და ლეონარდო დიკაპრიოს მონაწილეობით და მკითჼველთა აჼალმა თაობამ ჼელაჼლა „ა჊მოაჩინა“ რიჩარდ იეჱსი, რომელსაáƒȘ ამერიკულმა პრესამ სასოწარკვეთილების áƒ”áƒžáƒáƒ„áƒ˜áƒĄ მწერალი უწოდა. იქ ყოველთვის თავისი ნაწარმოებების პერსონაჟი áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გვერდითაა – იმ áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ, რომელთაáƒȘ იმედი გაუáƒȘრუვდათ მამაკაáƒȘების ამბიáƒȘიურობის ან სიმჼდალის გამო.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

მთაგრმნელი: ეკა სუმბათაჹვილი


წიგნი აჼალგაზრდა ამერიკელი წყვილის, áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ™áƒ˜áƒĄáƒ და ეიპრილის ჹესაჼებ მოგვითჼრობს, რომლებიáƒȘ ორ ჹვილთან ერთად ქაáƒȘჼოვრებლად „ამბოჼის გზაზე“ გადადიან. Ⴠრენკი სამსაჼურით áƒŁáƒ™áƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒšáƒáƒ, ჼოლო ეიპრილი თავის თავს დიასაჼლისად არასდროს მოიაზრებდა, იქ თეაჱრის მსაჼიობობაზე ოáƒȘნებობდა. ერთ დჩესაáƒȘ ეიპრილი áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ™áƒĄ დაარწმუნებს, რომ დროა, თავიანთ ოáƒȘნებებსა და áƒ›áƒ˜áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒĄ მისდიონ. როგორია 1950-იანი წლების ამერიკაჹი მáƒȘჼოვრები აჼალგაზრდა წყვილის გზა ოáƒȘნებებისკენ? – ამ კითჼვაზე პასუჼის გაáƒȘემას áƒȘდილობს რიჩარდ იეიჱსი, მე-20 საუკუნის ამერიკული ლიჱერაჱურის დიდი ავჱორი.


1961 წელს, რიჩარდ იეიჱსის პირველმა რომანმა „ამბოჼის გზა“ áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒáƒ“ მოიპოვა პოპულარობა. 2008 წელს გამოვიდა რომანის მიჼედვით გადაჩებული Ⴠილმი კეიჱ უინსლეჱისა და ლეონარდო დიკაპრიოს მონაწილეობით და მკითჼველთა აჼალმა თაობამ ჼელაჼლა „ა჊მოაჩინა“ რიჩარდ იეჱსი, რომელსაáƒȘ ამერიკულმა პრესამ სასოწარკვეთილების áƒ”áƒžáƒáƒ„áƒ˜áƒĄ მწერალი უწოდა. იქ ყოველთვის თავისი ნაწარმოებების პერსონაჟი áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გვერდითაა – იმ áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ, რომელთაáƒȘ იმედი გაუáƒȘრუვდათ მამაკაáƒȘების ამბიáƒȘიურობის ან სიმჼდალის გამო.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

მთაგრმნელი: ეკა სუმბათაჹვილი


წიგნი აჼალგაზრდა ამერიკელი წყვილის, áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ™áƒ˜áƒĄáƒ და ეიპრილის ჹესაჼებ მოგვითჼრობს, რომლებიáƒȘ ორ ჹვილთან ერთად ქაáƒȘჼოვრებლად „ამბოჼის გზაზე“ გადადიან. Ⴠრენკი სამსაჼურით áƒŁáƒ™áƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒšáƒáƒ, ჼოლო ეიპრილი თავის თავს დიასაჼლისად არასდროს მოიაზრებდა, იქ თეაჱრის მსაჼიობობაზე ოáƒȘნებობდა. ერთ დჩესაáƒȘ ეიპრილი áƒ€áƒ áƒ”áƒœáƒ™áƒĄ დაარწმუნებს, რომ დროა, თავიანთ ოáƒȘნებებსა და áƒ›áƒ˜áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒĄ მისდიონ. როგორია 1950-იანი წლების ამერიკაჹი მáƒȘჼოვრები აჼალგაზრდა წყვილის გზა ოáƒȘნებებისკენ? – ამ კითჼვაზე პასუჼის გაáƒȘემას áƒȘდილობს რიჩარდ იეიჱსი, მე-20 საუკუნის ამერიკული ლიჱერაჱურის დიდი ავჱორი.


1961 წელს, რიჩარდ იეიჱსის პირველმა რომანმა „ამბოჼის გზა“ áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒáƒ“ მოიპოვა პოპულარობა. 2008 წელს გამოვიდა რომანის მიჼედვით გადაჩებული Ⴠილმი კეიჱ უინსლეჱისა და ლეონარდო დიკაპრიოს მონაწილეობით და მკითჼველთა აჼალმა თაობამ ჼელაჼლა „ა჊მოაჩინა“ რიჩარდ იეჱსი, რომელსაáƒȘ ამერიკულმა პრესამ სასოწარკვეთილების áƒ”áƒžáƒáƒ„áƒ˜áƒĄ მწერალი უწოდა. იქ ყოველთვის თავისი ნაწარმოებების პერსონაჟი áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გვერდითაა – იმ áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ, რომელთაáƒȘ იმედი გაუáƒȘრუვდათ მამაკაáƒȘების ამბიáƒȘიურობის ან სიმჼდალის გამო.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
15.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია