აირჩიე მაჩაზია
გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers ორჰან áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ - ნივთების უმანკოება
ID 91537

გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers ორჰან áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ - ნივთების უმანკოება

34.9 â‚Ÿ
ID 91537
მოკლე აჩწერა

ამ წიგნით, რომელიáƒȘ დიდი რუდუნებით áƒšáƒ”áƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ ნაჼაჱებითა და áƒ€áƒáƒąáƒáƒĄáƒŁáƒ áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—áƒáƒ ილუსჱრირებული, ”უმანკოების მუზეუმჹი” გამოჀენილი ნივთების საჹუალებით ორჰან áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ სჱამბოლისა და საკუთარი áƒȘჼოვრების ჹესაჼებ თჼრობას áƒ’áƒáƒœáƒáƒ’áƒ áƒ«áƒáƒ‘áƒĄ...

წიგნი, რომელიáƒȘ ძველ სჱამბოლელ ჹაჄქიქ მძ჊ოლებზე, ჼალჼმრავალი ოჯაჼების áƒ€áƒáƒąáƒáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ”, საჼლიდან საჼლჹი საკერავზე მოსიარულე თერძებზე, კაზინოებისა და áƒ™áƒ˜áƒœáƒ”áƒ›áƒáƒąáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ წრეებზე, áƒ‘áƒáƒĄáƒ€áƒáƒ áƒ˜áƒĄ სრუჱეზე, სააგარაკო áƒȘჼოვრების კულჱურაზე, ჩაიქ სმაზე, ყავაჼანებჹი áƒ‘áƒáƒœáƒ„áƒáƒĄ თამაჹსა და მსგავს განსჼვავებულ áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” მოგვითჼრობს, პარალელურად აჩგვიწერს, თუ როგორ Ⴤმნიდა ორჰან áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ თჼუთმეჱი წლის განმავლობაჹი ამ საინჱერესო მუზეუმს და მუზეუმის კაჱალოგადაáƒȘ გვევლინება. ”უმანკოების მუზეუმის” მიჼედვით ლეჄმნილ ამ წიგნჹი áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ ნივთების, ჼედებისა და ჩვენი ყოველდჩიური áƒȘჼოვრების უáƒȘნაური და áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ•áƒ˜ დეჱალების აჼალ მნიჹვნელობას áƒáƒŠáƒ›áƒáƒáƒ©áƒ”áƒœáƒĄ.


დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ამ წიგნით, რომელიáƒȘ დიდი რუდუნებით áƒšáƒ”áƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ ნაჼაჱებითა და áƒ€áƒáƒąáƒáƒĄáƒŁáƒ áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—áƒáƒ ილუსჱრირებული, ”უმანკოების მუზეუმჹი” გამოჀენილი ნივთების საჹუალებით ორჰან áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ სჱამბოლისა და საკუთარი áƒȘჼოვრების ჹესაჼებ თჼრობას áƒ’áƒáƒœáƒáƒ’áƒ áƒ«áƒáƒ‘áƒĄ...

წიგნი, რომელიáƒȘ ძველ სჱამბოლელ ჹაჄქიქ მძ჊ოლებზე, ჼალჼმრავალი ოჯაჼების áƒ€áƒáƒąáƒáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ”, საჼლიდან საჼლჹი საკერავზე მოსიარულე თერძებზე, კაზინოებისა და áƒ™áƒ˜áƒœáƒ”áƒ›áƒáƒąáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ წრეებზე, áƒ‘áƒáƒĄáƒ€áƒáƒ áƒ˜áƒĄ სრუჱეზე, სააგარაკო áƒȘჼოვრების კულჱურაზე, ჩაიქ სმაზე, ყავაჼანებჹი áƒ‘áƒáƒœáƒ„áƒáƒĄ თამაჹსა და მსგავს განსჼვავებულ áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” მოგვითჼრობს, პარალელურად აჩგვიწერს, თუ როგორ Ⴤმნიდა ორჰან áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ თჼუთმეჱი წლის განმავლობაჹი ამ საინჱერესო მუზეუმს და მუზეუმის კაჱალოგადაáƒȘ გვევლინება. ”უმანკოების მუზეუმის” მიჼედვით ლეჄმნილ ამ წიგნჹი áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ ნივთების, ჼედებისა და ჩვენი ყოველდჩიური áƒȘჼოვრების უáƒȘნაური და áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ•áƒ˜ დეჱალების აჼალ მნიჹვნელობას áƒáƒŠáƒ›áƒáƒáƒ©áƒ”áƒœáƒĄ.


დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ამ წიგნით, რომელიáƒȘ დიდი რუდუნებით áƒšáƒ”áƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ ნაჼაჱებითა და áƒ€áƒáƒąáƒáƒĄáƒŁáƒ áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—áƒáƒ ილუსჱრირებული, ”უმანკოების მუზეუმჹი” გამოჀენილი ნივთების საჹუალებით ორჰან áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ სჱამბოლისა და საკუთარი áƒȘჼოვრების ჹესაჼებ თჼრობას áƒ’áƒáƒœáƒáƒ’áƒ áƒ«áƒáƒ‘áƒĄ...

წიგნი, რომელიáƒȘ ძველ სჱამბოლელ ჹაჄქიქ მძ჊ოლებზე, ჼალჼმრავალი ოჯაჼების áƒ€áƒáƒąáƒáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ”, საჼლიდან საჼლჹი საკერავზე მოსიარულე თერძებზე, კაზინოებისა და áƒ™áƒ˜áƒœáƒ”áƒ›áƒáƒąáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ წრეებზე, áƒ‘áƒáƒĄáƒ€áƒáƒ áƒ˜áƒĄ სრუჱეზე, სააგარაკო áƒȘჼოვრების კულჱურაზე, ჩაიქ სმაზე, ყავაჼანებჹი áƒ‘áƒáƒœáƒ„áƒáƒĄ თამაჹსა და მსგავს განსჼვავებულ áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” მოგვითჼრობს, პარალელურად აჩგვიწერს, თუ როგორ Ⴤმნიდა ორჰან áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ თჼუთმეჱი წლის განმავლობაჹი ამ საინჱერესო მუზეუმს და მუზეუმის კაჱალოგადაáƒȘ გვევლინება. ”უმანკოების მუზეუმის” მიჼედვით ლეჄმნილ ამ წიგნჹი áƒ€áƒáƒ›áƒŁáƒ„áƒ˜ ნივთების, ჼედებისა და ჩვენი ყოველდჩიური áƒȘჼოვრების უáƒȘნაური და áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ•áƒ˜ დეჱალების აჼალ მნიჹვნელობას áƒáƒŠáƒ›áƒáƒáƒ©áƒ”áƒœáƒĄ.


აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
34.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ბიბლუსი დარაჯები

ბიბლუსი დარაჯები

29.9

ბიბლუსი
ბიბლუსი გრეი

ბიბლუსი გრეი

29.9

ბიბლუსი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია