აირჩიე მაჩაზია
პალიჱრა L კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ - არჱემილო კრუსის სიკვდილი #9
ID 133062
-58 %

პალიჱრა L კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ - არჱემილო კრუსის სიკვდილი #9

12 â‚Ÿ
5 â‚Ÿ
ID 133062
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

ავჱორი: კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜


50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა L-მა áƒŹáƒ˜áƒ’ნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.


საბოლოოდ, ამ ბიბლიოთეკის სრული áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ 100 წიგნისგან ჹედგება და მოიáƒȘავს სერიებს: 50 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ; ბიბლია _ მთავარი წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ და კიდევ 49 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ.ეს წიგნიáƒȘ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის ამ უნიკალურ ბიბლიოთეკას ეკუთვნის.


კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ XX საუკუნის წამყვანი სამჼრეთ-ამერიკელი მწერალია. ჼუან პელისერი. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜áƒĄ გარდაáƒȘვალება ნიჹნავს, რომ დავკარგეთ მწერალი, რომლის ნაწარმოებებმა და ურთიერთობამ უდიდესი გავლენა მოაჼდინა ჩვენზე. მარიო ვარგას ლიოსა. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ ყველაზე აჩიარებული áƒ›áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ™áƒ”áƒšáƒ˜ მწერალია. „გარდიანი“. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ ესპანურენოვან სამყაროჹი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავჱორია. „ნიუ-იორკ თაიმსი“.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

ავჱორი: კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜


50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა L-მა áƒŹáƒ˜áƒ’ნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.


საბოლოოდ, ამ ბიბლიოთეკის სრული áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ 100 წიგნისგან ჹედგება და მოიáƒȘავს სერიებს: 50 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ; ბიბლია _ მთავარი წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ და კიდევ 49 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ.ეს წიგნიáƒȘ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის ამ უნიკალურ ბიბლიოთეკას ეკუთვნის.


კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ XX საუკუნის წამყვანი სამჼრეთ-ამერიკელი მწერალია. ჼუან პელისერი. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜áƒĄ გარდაáƒȘვალება ნიჹნავს, რომ დავკარგეთ მწერალი, რომლის ნაწარმოებებმა და ურთიერთობამ უდიდესი გავლენა მოაჼდინა ჩვენზე. მარიო ვარგას ლიოსა. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ ყველაზე აჩიარებული áƒ›áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ™áƒ”áƒšáƒ˜ მწერალია. „გარდიანი“. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ ესპანურენოვან სამყაროჹი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავჱორია. „ნიუ-იორკ თაიმსი“.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

ავჱორი: კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜


50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა L-მა áƒŹáƒ˜áƒ’ნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.


საბოლოოდ, ამ ბიბლიოთეკის სრული áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ 100 წიგნისგან ჹედგება და მოიáƒȘავს სერიებს: 50 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ; ბიბლია _ მთავარი წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ და კიდევ 49 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ.ეს წიგნიáƒȘ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის ამ უნიკალურ ბიბლიოთეკას ეკუთვნის.


კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ XX საუკუნის წამყვანი სამჼრეთ-ამერიკელი მწერალია. ჼუან პელისერი. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜áƒĄ გარდაáƒȘვალება ნიჹნავს, რომ დავკარგეთ მწერალი, რომლის ნაწარმოებებმა და ურთიერთობამ უდიდესი გავლენა მოაჼდინა ჩვენზე. მარიო ვარგას ლიოსა. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ ყველაზე აჩიარებული áƒ›áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ™áƒ”áƒšáƒ˜ მწერალია. „გარდიანი“. კარლოს áƒ€áƒŁáƒ”áƒœáƒąáƒ”áƒĄáƒ˜ ესპანურენოვან სამყაროჹი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავჱორია. „ნიუ-იორკ თაიმსი“.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
12 â‚Ÿ
5 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია