აირჩიე მაჩაზია
კარლ უვე კნაუსგორი "ჩემი ბრძოლა"
ID 59331

კარლ უვე კნაუსგორი "ჩემი ბრძოლა"

16.9 â‚Ÿ
ID 59331
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.900

მთარგმნელი: თამარ კვიჟინაძე


ნორვეგიელი მწერალი კარლ უვე კნაუსგორი პირველივე რომანით მოეჄáƒȘა ლიჱერაჱურის მოყვარულთა თვალთაჼედვის არეჹი. მისმა სადებიუჱო ნაწარმოებმა – „სამყაროდან გასული“ ნორვეგიელ კრიჱიკოსთა პრიზი დაიმსაჼურა. ამის ჹემდეგ მას მრავალი ლიჱერაჱურული ჯილდო მიენიჭა, რომელთა ჹორის აჩსანიჹნავია ბრაგეს (რომანისთვის „ჩემი ბრძოლა“, წიგნი პირველი) და გილდენდალის პრემიები. კნაუსგორის წიგნები თარგმნილია ოáƒȘდაათ ენაზე.


რომანი „ჩემი ბრძოლა“ áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄ წიგნს აერთიანებს. პირველ წიგნს მწერალი სიკვდილის გამაოგნებელი აჩწერით იწყებს, რიქ ჹემდეგაáƒȘ áƒ“áƒáƒŁáƒ€áƒáƒ áƒáƒ•áƒáƒ“ გვიყვება, თუ როგორ áƒȘდილობს áƒȘჼოვრებისთვის áƒ€áƒ”áƒźáƒ˜áƒĄ აწყობას, როგორ თმობს პირად ამბიáƒȘიებს მწერლობის გამო. კნაუსგორი საკუთარი áƒȘჼოვრების ყოველ დეჱალზე – მნიჹვნელოვანსა და áƒĄáƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒšáƒ”áƒ›áƒ«áƒ•áƒ áƒ”áƒšáƒ–áƒ” თუ ყოველდჩიურსა და უმნიჹვნელოზე – áƒ’áƒŁáƒšáƒŹáƒ áƒ€áƒ”áƒšáƒáƒ“ და ჹეულამაზებლად წერს. მისი თჼრობა მგრძნობიარე და იმდენად áƒ’áƒŁáƒšáƒŹáƒ áƒ€áƒ”áƒšáƒ˜áƒ, რომ დროდადრო უჼერჼულობასაáƒȘ კი áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ.


„ჩემი ბრძოლა“ ალბათ ავჱორსაáƒȘ და მის აჼლობლებსაáƒȘ საკმაოდ ძვირად დაუჯდათ, მაგრამ იქ უკვე იჄáƒȘა თანამედროვე áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის მნიჹვნელოვან ნაწილად. რომანი უდიდეს ა჊ჹაáƒȘებასა და მძაჀრ ემოáƒȘიაქ იწვევს მკითჼველჹი.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.900

მთარგმნელი: თამარ კვიჟინაძე


ნორვეგიელი მწერალი კარლ უვე კნაუსგორი პირველივე რომანით მოეჄáƒȘა ლიჱერაჱურის მოყვარულთა თვალთაჼედვის არეჹი. მისმა სადებიუჱო ნაწარმოებმა – „სამყაროდან გასული“ ნორვეგიელ კრიჱიკოსთა პრიზი დაიმსაჼურა. ამის ჹემდეგ მას მრავალი ლიჱერაჱურული ჯილდო მიენიჭა, რომელთა ჹორის აჩსანიჹნავია ბრაგეს (რომანისთვის „ჩემი ბრძოლა“, წიგნი პირველი) და გილდენდალის პრემიები. კნაუსგორის წიგნები თარგმნილია ოáƒȘდაათ ენაზე.


რომანი „ჩემი ბრძოლა“ áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄ წიგნს აერთიანებს. პირველ წიგნს მწერალი სიკვდილის გამაოგნებელი აჩწერით იწყებს, რიქ ჹემდეგაáƒȘ áƒ“áƒáƒŁáƒ€áƒáƒ áƒáƒ•áƒáƒ“ გვიყვება, თუ როგორ áƒȘდილობს áƒȘჼოვრებისთვის áƒ€áƒ”áƒźáƒ˜áƒĄ აწყობას, როგორ თმობს პირად ამბიáƒȘიებს მწერლობის გამო. კნაუსგორი საკუთარი áƒȘჼოვრების ყოველ დეჱალზე – მნიჹვნელოვანსა და áƒĄáƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒšáƒ”áƒ›áƒ«áƒ•áƒ áƒ”áƒšáƒ–áƒ” თუ ყოველდჩიურსა და უმნიჹვნელოზე – áƒ’áƒŁáƒšáƒŹáƒ áƒ€áƒ”áƒšáƒáƒ“ და ჹეულამაზებლად წერს. მისი თჼრობა მგრძნობიარე და იმდენად áƒ’áƒŁáƒšáƒŹáƒ áƒ€áƒ”áƒšáƒ˜áƒ, რომ დროდადრო უჼერჼულობასაáƒȘ კი áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ.


„ჩემი ბრძოლა“ ალბათ ავჱორსაáƒȘ და მის აჼლობლებსაáƒȘ საკმაოდ ძვირად დაუჯდათ, მაგრამ იქ უკვე იჄáƒȘა თანამედროვე áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის მნიჹვნელოვან ნაწილად. რომანი უდიდეს ა჊ჹაáƒȘებასა და მძაჀრ ემოáƒȘიაქ იწვევს მკითჼველჹი.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.900

მთარგმნელი: თამარ კვიჟინაძე


ნორვეგიელი მწერალი კარლ უვე კნაუსგორი პირველივე რომანით მოეჄáƒȘა ლიჱერაჱურის მოყვარულთა თვალთაჼედვის არეჹი. მისმა სადებიუჱო ნაწარმოებმა – „სამყაროდან გასული“ ნორვეგიელ კრიჱიკოსთა პრიზი დაიმსაჼურა. ამის ჹემდეგ მას მრავალი ლიჱერაჱურული ჯილდო მიენიჭა, რომელთა ჹორის აჩსანიჹნავია ბრაგეს (რომანისთვის „ჩემი ბრძოლა“, წიგნი პირველი) და გილდენდალის პრემიები. კნაუსგორის წიგნები თარგმნილია ოáƒȘდაათ ენაზე.


რომანი „ჩემი ბრძოლა“ áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄ წიგნს აერთიანებს. პირველ წიგნს მწერალი სიკვდილის გამაოგნებელი აჩწერით იწყებს, რიქ ჹემდეგაáƒȘ áƒ“áƒáƒŁáƒ€áƒáƒ áƒáƒ•áƒáƒ“ გვიყვება, თუ როგორ áƒȘდილობს áƒȘჼოვრებისთვის áƒ€áƒ”áƒźáƒ˜áƒĄ აწყობას, როგორ თმობს პირად ამბიáƒȘიებს მწერლობის გამო. კნაუსგორი საკუთარი áƒȘჼოვრების ყოველ დეჱალზე – მნიჹვნელოვანსა და áƒĄáƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒšáƒ”áƒ›áƒ«áƒ•áƒ áƒ”áƒšáƒ–áƒ” თუ ყოველდჩიურსა და უმნიჹვნელოზე – áƒ’áƒŁáƒšáƒŹáƒ áƒ€áƒ”áƒšáƒáƒ“ და ჹეულამაზებლად წერს. მისი თჼრობა მგრძნობიარე და იმდენად áƒ’áƒŁáƒšáƒŹáƒ áƒ€áƒ”áƒšáƒ˜áƒ, რომ დროდადრო უჼერჼულობასაáƒȘ კი áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ.


„ჩემი ბრძოლა“ ალბათ ავჱორსაáƒȘ და მის აჼლობლებსაáƒȘ საკმაოდ ძვირად დაუჯდათ, მაგრამ იქ უკვე იჄáƒȘა თანამედროვე áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის მნიჹვნელოვან ნაწილად. რომანი უდიდეს ა჊ჹაáƒȘებასა და მძაჀრ ემოáƒȘიაქ იწვევს მკითჼველჹი.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
16.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია