აირჩიე მაჩაზია
კარენ ჯოი áƒ€áƒáƒŁáƒšáƒ”áƒ áƒ˜ "ჯეინ ოსჱინის მკითჼველთა კლუბი"
ID 59381

კარენ ჯოი áƒ€áƒáƒŁáƒšáƒ”áƒ áƒ˜ "ჯეინ ოსჱინის მკითჼველთა კლუბი"

14.9 â‚Ÿ
ID 59381
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: ეკა áƒ›áƒáƒ©áƒ˜áƒąáƒ˜áƒ«áƒ”


ამერიკელი მწერლის, კარენ ჯოი áƒ€áƒáƒŁáƒšáƒ”áƒ áƒ˜áƒĄ ბესჱსელერი – „ჯეინ ოსჱინის მკითჼველთა კლუბი“ მოგვითჼრობს áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ, რომლებიáƒȘ ერთმანეთს არაჀრით ჰგვანან, თუმáƒȘა წიგნებით, áƒŁáƒ€áƒ áƒ ზუსჱად კი ერთი კონკრეჱული ავჱორის ნაწარმოებებით გაჱაáƒȘება ლიჱერაჱურულ კლუბჹი მათი გაერთიანების წინაპირობა ჼდება.


ეს კლუბი წიგნის áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒ˜ პერსონაჟისთვის ერთგვარი áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜áƒ, სადაáƒȘ თითოეული მათგანი საკუთარი განáƒȘდების გაანალიზებას და მათთან გამკლავებას áƒȘდილობს.


Ⴤალებთან ერთად ლიჱერაჱურულ საჩამოებს მამაკაáƒȘიáƒȘ ესწრება, რომელსაáƒȘ სამეáƒȘნიერო áƒ€áƒáƒœáƒąáƒáƒĄáƒąáƒ˜áƒ™áƒ იზიდავს, თუმáƒȘა ოსჱინის რომანების საუკეთესო ბიბლიოთეკა სწორედ მას áƒáƒ„áƒ•áƒĄ...


სიყვარული, áƒ„áƒáƒ áƒŹáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ და áƒ’áƒáƒœáƒ„áƒáƒ áƒŹáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ, ჹვილები და მჹობლები... áƒ€áƒáƒŁáƒšáƒ”áƒ áƒ˜áƒĄ ეს არáƒȘთუ áƒĄáƒ„áƒ”áƒšáƒąáƒáƒœáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ წიგნი áƒ§áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒĄ უყრიქ თავს. 2007 წელს ეკრანებზე გამოვიდა „ჯეინ ოსჱინის მკითჼველთა კლუბის“ მიჼედვით გადაჩებული რომანჱიკული დრამა.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: ეკა áƒ›áƒáƒ©áƒ˜áƒąáƒ˜áƒ«áƒ”


ამერიკელი მწერლის, კარენ ჯოი áƒ€áƒáƒŁáƒšáƒ”áƒ áƒ˜áƒĄ ბესჱსელერი – „ჯეინ ოსჱინის მკითჼველთა კლუბი“ მოგვითჼრობს áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ, რომლებიáƒȘ ერთმანეთს არაჀრით ჰგვანან, თუმáƒȘა წიგნებით, áƒŁáƒ€áƒ áƒ ზუსჱად კი ერთი კონკრეჱული ავჱორის ნაწარმოებებით გაჱაáƒȘება ლიჱერაჱურულ კლუბჹი მათი გაერთიანების წინაპირობა ჼდება.


ეს კლუბი წიგნის áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒ˜ პერსონაჟისთვის ერთგვარი áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜áƒ, სადაáƒȘ თითოეული მათგანი საკუთარი განáƒȘდების გაანალიზებას და მათთან გამკლავებას áƒȘდილობს.


Ⴤალებთან ერთად ლიჱერაჱურულ საჩამოებს მამაკაáƒȘიáƒȘ ესწრება, რომელსაáƒȘ სამეáƒȘნიერო áƒ€áƒáƒœáƒąáƒáƒĄáƒąáƒ˜áƒ™áƒ იზიდავს, თუმáƒȘა ოსჱინის რომანების საუკეთესო ბიბლიოთეკა სწორედ მას áƒáƒ„áƒ•áƒĄ...


სიყვარული, áƒ„áƒáƒ áƒŹáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ და áƒ’áƒáƒœáƒ„áƒáƒ áƒŹáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ, ჹვილები და მჹობლები... áƒ€áƒáƒŁáƒšáƒ”áƒ áƒ˜áƒĄ ეს არáƒȘთუ áƒĄáƒ„áƒ”áƒšáƒąáƒáƒœáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ წიგნი áƒ§áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒĄ უყრიქ თავს. 2007 წელს ეკრანებზე გამოვიდა „ჯეინ ოსჱინის მკითჼველთა კლუბის“ მიჼედვით გადაჩებული რომანჱიკული დრამა.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: ეკა áƒ›áƒáƒ©áƒ˜áƒąáƒ˜áƒ«áƒ”


ამერიკელი მწერლის, კარენ ჯოი áƒ€áƒáƒŁáƒšáƒ”áƒ áƒ˜áƒĄ ბესჱსელერი – „ჯეინ ოსჱინის მკითჼველთა კლუბი“ მოგვითჼრობს áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ, რომლებიáƒȘ ერთმანეთს არაჀრით ჰგვანან, თუმáƒȘა წიგნებით, áƒŁáƒ€áƒ áƒ ზუსჱად კი ერთი კონკრეჱული ავჱორის ნაწარმოებებით გაჱაáƒȘება ლიჱერაჱურულ კლუბჹი მათი გაერთიანების წინაპირობა ჼდება.


ეს კლუბი წიგნის áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒ˜ პერსონაჟისთვის ერთგვარი áƒ—áƒáƒ•áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜áƒ, სადაáƒȘ თითოეული მათგანი საკუთარი განáƒȘდების გაანალიზებას და მათთან გამკლავებას áƒȘდილობს.


Ⴤალებთან ერთად ლიჱერაჱურულ საჩამოებს მამაკაáƒȘიáƒȘ ესწრება, რომელსაáƒȘ სამეáƒȘნიერო áƒ€áƒáƒœáƒąáƒáƒĄáƒąáƒ˜áƒ™áƒ იზიდავს, თუმáƒȘა ოსჱინის რომანების საუკეთესო ბიბლიოთეკა სწორედ მას áƒáƒ„áƒ•áƒĄ...


სიყვარული, áƒ„áƒáƒ áƒŹáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ და áƒ’áƒáƒœáƒ„áƒáƒ áƒŹáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ, ჹვილები და მჹობლები... áƒ€áƒáƒŁáƒšáƒ”áƒ áƒ˜áƒĄ ეს არáƒȘთუ áƒĄáƒ„áƒ”áƒšáƒąáƒáƒœáƒ˜áƒáƒœáƒ˜ წიგნი áƒ§áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒĄ უყრიქ თავს. 2007 წელს ეკრანებზე გამოვიდა „ჯეინ ოსჱინის მკითჼველთა კლუბის“ მიჼედვით გადაჩებული რომანჱიკული დრამა.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
14.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია