აირჩიე მაჩაზია
პალიჱრა L ჯონათან áƒĄáƒ•áƒ˜áƒ€áƒąáƒ˜ - გულივერის მოგზაურობა #18
ID 133080
-58 %

პალიჱრა L ჯონათან áƒĄáƒ•áƒ˜áƒ€áƒąáƒ˜ - გულივერის მოგზაურობა #18

12 â‚Ÿ
5 â‚Ÿ
ID 133080
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

ავჱორი: ჯონათან áƒĄáƒ•áƒ˜áƒ€áƒąáƒ˜


50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა L-მა áƒŹáƒ˜áƒ’ნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.


საბოლოოდ, ამ ბიბლიოთეკის სრული áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ 100 წიგნისგან ჹედგება და მოიáƒȘავს სერიებს: 50 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ; ბიბლია _ მთავარი წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ და კიდევ 49 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ.ეს წიგნიáƒȘ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის ამ უნიკალურ ბიბლიოთეკას ეკუთვნის.


წიგნის - ,,გულივერის მოგზაურობის’’ პირველი გამოáƒȘემიდან ორ საუკუნეზე მეჱი გავიდა. ა჊მოჩნდა კი ჭკუის სასწავლი áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ ეს წიგნი? რაქ ემართლებოდა მართალი გულივერი თავისი დროის საზოგადოებას, რომელსაáƒȘ იგი ჯოგს უწოდებს? რალი სდებდა ბრალს თავის ჼალჼს? რა ჹეიáƒȘვალა მას ჹემდეგ ჼალჼის აზროვნებაჹი? ან საერთოდ, ჹეიáƒȘვალა კი? როგორ áƒ’áƒáƒŁáƒ«áƒšáƒ საუკუნეებს ნაწარმოებმა, რომელიáƒȘ, როგორáƒȘ ავჱორი აáƒȘჼადებს, ჼალჼის მოსაწონად კი არ დაწერა, არამედ მათ გამოსასწორებლად? áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ კი ჼალჼის გამოსწორება? ამ უკვდავი წიგნის წაკითჼვის ჹემდეგ ამ კითჼვებზე პასუჼებს თავად იპოვით.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

ავჱორი: ჯონათან áƒĄáƒ•áƒ˜áƒ€áƒąáƒ˜


50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა L-მა áƒŹáƒ˜áƒ’ნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.


საბოლოოდ, ამ ბიბლიოთეკის სრული áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ 100 წიგნისგან ჹედგება და მოიáƒȘავს სერიებს: 50 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ; ბიბლია _ მთავარი წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ და კიდევ 49 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ.ეს წიგნიáƒȘ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის ამ უნიკალურ ბიბლიოთეკას ეკუთვნის.


წიგნის - ,,გულივერის მოგზაურობის’’ პირველი გამოáƒȘემიდან ორ საუკუნეზე მეჱი გავიდა. ა჊მოჩნდა კი ჭკუის სასწავლი áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ ეს წიგნი? რაქ ემართლებოდა მართალი გულივერი თავისი დროის საზოგადოებას, რომელსაáƒȘ იგი ჯოგს უწოდებს? რალი სდებდა ბრალს თავის ჼალჼს? რა ჹეიáƒȘვალა მას ჹემდეგ ჼალჼის აზროვნებაჹი? ან საერთოდ, ჹეიáƒȘვალა კი? როგორ áƒ’áƒáƒŁáƒ«áƒšáƒ საუკუნეებს ნაწარმოებმა, რომელიáƒȘ, როგორáƒȘ ავჱორი აáƒȘჼადებს, ჼალჼის მოსაწონად კი არ დაწერა, არამედ მათ გამოსასწორებლად? áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ კი ჼალჼის გამოსწორება? ამ უკვდავი წიგნის წაკითჼვის ჹემდეგ ამ კითჼვებზე პასუჼებს თავად იპოვით.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

ავჱორი: ჯონათან áƒĄáƒ•áƒ˜áƒ€áƒąáƒ˜


50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა L-მა áƒŹáƒ˜áƒ’ნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.


საბოლოოდ, ამ ბიბლიოთეკის სრული áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ 100 წიგნისგან ჹედგება და მოიáƒȘავს სერიებს: 50 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ; ბიბლია _ მთავარი წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ და კიდევ 49 წიგნი, რომელიáƒȘ უნდა წაიკითჼო, სანამ áƒȘოáƒȘჼალი ჟარ.ეს წიგნიáƒȘ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ლიჱერაჱურის ამ უნიკალურ ბიბლიოთეკას ეკუთვნის.


წიგნის - ,,გულივერის მოგზაურობის’’ პირველი გამოáƒȘემიდან ორ საუკუნეზე მეჱი გავიდა. ა჊მოჩნდა კი ჭკუის სასწავლი áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ ეს წიგნი? რაქ ემართლებოდა მართალი გულივერი თავისი დროის საზოგადოებას, რომელსაáƒȘ იგი ჯოგს უწოდებს? რალი სდებდა ბრალს თავის ჼალჼს? რა ჹეიáƒȘვალა მას ჹემდეგ ჼალჼის აზროვნებაჹი? ან საერთოდ, ჹეიáƒȘვალა კი? როგორ áƒ’áƒáƒŁáƒ«áƒšáƒ საუკუნეებს ნაწარმოებმა, რომელიáƒȘ, როგორáƒȘ ავჱორი აáƒȘჼადებს, ჼალჼის მოსაწონად კი არ დაწერა, არამედ მათ გამოსასწორებლად? áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ კი ჼალჼის გამოსწორება? ამ უკვდავი წიგნის წაკითჼვის ჹემდეგ ამ კითჼვებზე პასუჼებს თავად იპოვით.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
12 â‚Ÿ
5 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია