აირჩიე მაჩაზია
გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers ჯოის კეროლ ოუჱსი - ჹავი წყალი
ID 91542

გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers ჯოის კეროლ ოუჱსი - ჹავი წყალი

11.9 â‚Ÿ
ID 91542
მოკლე აჩწერა

ჯოის კეროლ ოუჱსზე (1938) საუბრისას, პირველ რიგჹი, ამ მწერლის ლემოჄმედებით áƒœáƒáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ აჼსენებენ ჼოლმე. თუმáƒȘა ეს იქ იჹვიათი ჹემთჼვევაა, როáƒȘა წიგნების ჟარიქჟი áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ არასდროს არიქ მათი რაოდენობის უკუპროპორáƒȘიული - ორმოáƒȘდაათზე მეჱი რომანის, áƒ›áƒáƒ—áƒźáƒ áƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ და ესეების ათობით კრებულის ავჱორის ლიჱერაჱურული ჯილდოების ნუსჼა, მისი áƒ‘áƒ˜áƒ‘áƒšáƒ˜áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒ˜áƒĄ მსგავსად, გრძელი და ჹთამბეჭდავია.

 

რომანი ”ჹავი წყალი” 1992 წელს გამოჄვეყნდა. მომდევნო წელს ამ წიგნისთვის ოუჱსი პულიáƒȘერის პრემიაზე წარადგინეს. ამ მáƒȘირე რომანჹი დაჱრიალებული ამბავი ე.჏. â€áƒ©áƒáƒžáƒáƒ™áƒ•áƒ˜áƒ“áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ ინáƒȘიდენჱს” ეჼმიანება - 1969 წელს მომჼდარ ჱრაგიკულ ჹემთჼვევას, როáƒȘა áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒš ჩაპაკვიდიკთან სენაჱორ ჱედ კენედის მანჄანა წყალჹი გადავარდა, სენაჱორის თანამგზავრი აჼალგაზრდა Ⴤალი კი დაიჩუპა.


დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ჯოის კეროლ ოუჱსზე (1938) საუბრისას, პირველ რიგჹი, ამ მწერლის ლემოჄმედებით áƒœáƒáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ აჼსენებენ ჼოლმე. თუმáƒȘა ეს იქ იჹვიათი ჹემთჼვევაა, როáƒȘა წიგნების ჟარიქჟი áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ არასდროს არიქ მათი რაოდენობის უკუპროპორáƒȘიული - ორმოáƒȘდაათზე მეჱი რომანის, áƒ›áƒáƒ—áƒźáƒ áƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ და ესეების ათობით კრებულის ავჱორის ლიჱერაჱურული ჯილდოების ნუსჼა, მისი áƒ‘áƒ˜áƒ‘áƒšáƒ˜áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒ˜áƒĄ მსგავსად, გრძელი და ჹთამბეჭდავია.

 

რომანი ”ჹავი წყალი” 1992 წელს გამოჄვეყნდა. მომდევნო წელს ამ წიგნისთვის ოუჱსი პულიáƒȘერის პრემიაზე წარადგინეს. ამ მáƒȘირე რომანჹი დაჱრიალებული ამბავი ე.჏. â€áƒ©áƒáƒžáƒáƒ™áƒ•áƒ˜áƒ“áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ ინáƒȘიდენჱს” ეჼმიანება - 1969 წელს მომჼდარ ჱრაგიკულ ჹემთჼვევას, როáƒȘა áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒš ჩაპაკვიდიკთან სენაჱორ ჱედ კენედის მანჄანა წყალჹი გადავარდა, სენაჱორის თანამგზავრი აჼალგაზრდა Ⴤალი კი დაიჩუპა.


დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ჯოის კეროლ ოუჱსზე (1938) საუბრისას, პირველ რიგჹი, ამ მწერლის ლემოჄმედებით áƒœáƒáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ აჼსენებენ ჼოლმე. თუმáƒȘა ეს იქ იჹვიათი ჹემთჼვევაა, როáƒȘა წიგნების ჟარიქჟი áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ არასდროს არიქ მათი რაოდენობის უკუპროპორáƒȘიული - ორმოáƒȘდაათზე მეჱი რომანის, áƒ›áƒáƒ—áƒźáƒ áƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ და ესეების ათობით კრებულის ავჱორის ლიჱერაჱურული ჯილდოების ნუსჼა, მისი áƒ‘áƒ˜áƒ‘áƒšáƒ˜áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒ˜áƒĄ მსგავსად, გრძელი და ჹთამბეჭდავია.

 

რომანი ”ჹავი წყალი” 1992 წელს გამოჄვეყნდა. მომდევნო წელს ამ წიგნისთვის ოუჱსი პულიáƒȘერის პრემიაზე წარადგინეს. ამ მáƒȘირე რომანჹი დაჱრიალებული ამბავი ე.჏. â€áƒ©áƒáƒžáƒáƒ™áƒ•áƒ˜áƒ“áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ ინáƒȘიდენჱს” ეჼმიანება - 1969 წელს მომჼდარ ჱრაგიკულ ჹემთჼვევას, როáƒȘა áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒš ჩაპაკვიდიკთან სენაჱორ ჱედ კენედის მანჄანა წყალჹი გადავარდა, სენაჱორის თანამგზავრი აჼალგაზრდა Ⴤალი კი დაიჩუპა.


აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
11.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია