აირჩიე მაჩაზია
იური áƒáƒœáƒ“áƒ áƒ˜áƒŁáƒźáƒáƒ•áƒ˜áƒ©áƒ˜ "მოსკოვიადა"
ID 59332

იური áƒáƒœáƒ“áƒ áƒ˜áƒŁáƒźáƒáƒ•áƒ˜áƒ©áƒ˜ "მოსკოვიადა"

14.9 â‚Ÿ
ID 59332
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: რაულ ჩალიჩავა


„მოსკოვიადა“ áƒȘნობილი უკრაინელი პოეჱისა და პროზაიკოსის, იური áƒáƒœáƒ“áƒ áƒŁáƒźáƒáƒ•áƒ˜áƒ©áƒ˜áƒĄ მეორე რომანია. მასჹი მოსკოვის ლიჱერაჱურის ინსჱიჱუჱის სჱუდენჱი ოჱო ვილჰელმოვიჩ Ⴠონ Ⴠ.  áƒ’ვიყვება ერთი დჩის საკუთარ თავგადასავალს საბჭოთა იმპერიის დედაჄალაჄლი, რომელიáƒȘ არსებობის უკანასკნელ დჩეებს ითვლის. რომანის პოსჱმოდერნული და მნიჹვნელოვანწილად áƒáƒ•áƒąáƒáƒ‘áƒ˜áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜, რომელჹიáƒȘ საკმაოდაა ჟარგონი და უáƒȘენზურო áƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ™áƒ, წარმოადგენს ქაჹირიქ, იუმორის, სარკაზმის, ირონიის, თვითირონიის თავისებურ ნაზავს. მასჹი ოსჱაჱურადაა აჩწერილი კომუნისჱური საზოგადოების გაჼრწნა, დეგრადაáƒȘია, კრაჼი და დიდმპყრობელური ილუზიების ნანგრევებზე აჼალი, ჹოვინისჱური, áƒžáƒ áƒáƒ€áƒáƒšáƒ˜áƒĄáƒąáƒŁáƒ áƒ˜ რუსეთის აჩმოáƒȘენება. რომანის დაწერიდან áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ მეოთჼედი საუკუნის ჹემდეგ კრემლის მიერ áƒ’áƒáƒ©áƒáƒŠáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ რუსეთ-უკრაინის ომის Ⴠონზე, მწერლის მრავალი აზრი თუ გამონათჄვამი სრულიად აჼალ, რეალისჱურ áƒšáƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ áƒ˜áƒ«áƒ”áƒœáƒĄ და ნაწარმოების ჟანრის ავჱორისეული განსაზჩვრება – „საჹინელებათა რომანი“ – არáƒȘთუ გაზვიადებულად გვეჩვენება.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: რაულ ჩალიჩავა


„მოსკოვიადა“ áƒȘნობილი უკრაინელი პოეჱისა და პროზაიკოსის, იური áƒáƒœáƒ“áƒ áƒŁáƒźáƒáƒ•áƒ˜áƒ©áƒ˜áƒĄ მეორე რომანია. მასჹი მოსკოვის ლიჱერაჱურის ინსჱიჱუჱის სჱუდენჱი ოჱო ვილჰელმოვიჩ Ⴠონ Ⴠ.  áƒ’ვიყვება ერთი დჩის საკუთარ თავგადასავალს საბჭოთა იმპერიის დედაჄალაჄლი, რომელიáƒȘ არსებობის უკანასკნელ დჩეებს ითვლის. რომანის პოსჱმოდერნული და მნიჹვნელოვანწილად áƒáƒ•áƒąáƒáƒ‘áƒ˜áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜, რომელჹიáƒȘ საკმაოდაა ჟარგონი და უáƒȘენზურო áƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ™áƒ, წარმოადგენს ქაჹირიქ, იუმორის, სარკაზმის, ირონიის, თვითირონიის თავისებურ ნაზავს. მასჹი ოსჱაჱურადაა აჩწერილი კომუნისჱური საზოგადოების გაჼრწნა, დეგრადაáƒȘია, კრაჼი და დიდმპყრობელური ილუზიების ნანგრევებზე აჼალი, ჹოვინისჱური, áƒžáƒ áƒáƒ€áƒáƒšáƒ˜áƒĄáƒąáƒŁáƒ áƒ˜ რუსეთის აჩმოáƒȘენება. რომანის დაწერიდან áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ მეოთჼედი საუკუნის ჹემდეგ კრემლის მიერ áƒ’áƒáƒ©áƒáƒŠáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ რუსეთ-უკრაინის ომის Ⴠონზე, მწერლის მრავალი აზრი თუ გამონათჄვამი სრულიად აჼალ, რეალისჱურ áƒšáƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ áƒ˜áƒ«áƒ”áƒœáƒĄ და ნაწარმოების ჟანრის ავჱორისეული განსაზჩვრება – „საჹინელებათა რომანი“ – არáƒȘთუ გაზვიადებულად გვეჩვენება.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: რაულ ჩალიჩავა


„მოსკოვიადა“ áƒȘნობილი უკრაინელი პოეჱისა და პროზაიკოსის, იური áƒáƒœáƒ“áƒ áƒŁáƒźáƒáƒ•áƒ˜áƒ©áƒ˜áƒĄ მეორე რომანია. მასჹი მოსკოვის ლიჱერაჱურის ინსჱიჱუჱის სჱუდენჱი ოჱო ვილჰელმოვიჩ Ⴠონ Ⴠ.  áƒ’ვიყვება ერთი დჩის საკუთარ თავგადასავალს საბჭოთა იმპერიის დედაჄალაჄლი, რომელიáƒȘ არსებობის უკანასკნელ დჩეებს ითვლის. რომანის პოსჱმოდერნული და მნიჹვნელოვანწილად áƒáƒ•áƒąáƒáƒ‘áƒ˜áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜, რომელჹიáƒȘ საკმაოდაა ჟარგონი და უáƒȘენზურო áƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ™áƒ, წარმოადგენს ქაჹირიქ, იუმორის, სარკაზმის, ირონიის, თვითირონიის თავისებურ ნაზავს. მასჹი ოსჱაჱურადაა აჩწერილი კომუნისჱური საზოგადოების გაჼრწნა, დეგრადაáƒȘია, კრაჼი და დიდმპყრობელური ილუზიების ნანგრევებზე აჼალი, ჹოვინისჱური, áƒžáƒ áƒáƒ€áƒáƒšáƒ˜áƒĄáƒąáƒŁáƒ áƒ˜ რუსეთის აჩმოáƒȘენება. რომანის დაწერიდან áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ მეოთჼედი საუკუნის ჹემდეგ კრემლის მიერ áƒ’áƒáƒ©áƒáƒŠáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ რუსეთ-უკრაინის ომის Ⴠონზე, მწერლის მრავალი აზრი თუ გამონათჄვამი სრულიად აჼალ, რეალისჱურ áƒšáƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ áƒ˜áƒ«áƒ”áƒœáƒĄ და ნაწარმოების ჟანრის ავჱორისეული განსაზჩვრება – „საჹინელებათა რომანი“ – არáƒȘთუ გაზვიადებულად გვეჩვენება.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
14.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია