აირჩიე მაჩაზია
ჰარუკი მურაკამი "კაჀკა პლაჟზე"
ID 59394

ჰარუკი მურაკამი "კაჀკა პლაჟზე"

15.9 â‚Ÿ
ID 59394
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

მთარგმნელი: თამარ სუბელიანი


ჰარუკი მურაკამის რომანი „კაჀკა პლაჟზე“ 2002 წელს გამოიáƒȘა და სჼვადასჼვა პრემიებთან ერთად, 2005 წელს áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ™áƒ€áƒŁáƒ áƒąáƒ˜áƒĄ წიგნის ბაზრობაზე საუკეთესო აჼალგაზრდული წიგნის ჯილდოáƒȘ მოიპოვა.


კაჀკა თამურა თჼუთმეჱი წლის მოზარდია, უსმენს Radiohead-ქ და ჯონ კოლჱრეინს. ერთ დჩეს გადაწყვეჱს, საჼლიდან გაიჄáƒȘეს, რათა თავი დააჩწიოს მამას, რომელმაáƒȘ ბავჹვობაჹი უწინასწარმეჱყველა, მე მომკლავ, დედასთან და დასთან კი áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒáƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• კავჹირს დაამყარებო. áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒš სიკოკუზე გადაჼვეწილი მოზარდი ბიბლიოთეკაჹი დაიდებს ბინას, პარალელურად კი იმავე áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒáƒ™áƒ”áƒœ ზებუნებრივი ძალებით დაჯილდოებული ბაჱონი ნაკაჱა მიემართება. ყოჀითი დეჱალებით აჩსავსე ამ ნაწარმოებჹი პერსონაჟების ბედზე დიდ გავლენას აჼდენენ გასაოáƒȘარი ძალები და... კაჱები

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

მთარგმნელი: თამარ სუბელიანი


ჰარუკი მურაკამის რომანი „კაჀკა პლაჟზე“ 2002 წელს გამოიáƒȘა და სჼვადასჼვა პრემიებთან ერთად, 2005 წელს áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ™áƒ€áƒŁáƒ áƒąáƒ˜áƒĄ წიგნის ბაზრობაზე საუკეთესო აჼალგაზრდული წიგნის ჯილდოáƒȘ მოიპოვა.


კაჀკა თამურა თჼუთმეჱი წლის მოზარდია, უსმენს Radiohead-ქ და ჯონ კოლჱრეინს. ერთ დჩეს გადაწყვეჱს, საჼლიდან გაიჄáƒȘეს, რათა თავი დააჩწიოს მამას, რომელმაáƒȘ ბავჹვობაჹი უწინასწარმეჱყველა, მე მომკლავ, დედასთან და დასთან კი áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒáƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• კავჹირს დაამყარებო. áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒš სიკოკუზე გადაჼვეწილი მოზარდი ბიბლიოთეკაჹი დაიდებს ბინას, პარალელურად კი იმავე áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒáƒ™áƒ”áƒœ ზებუნებრივი ძალებით დაჯილდოებული ბაჱონი ნაკაჱა მიემართება. ყოჀითი დეჱალებით აჩსავსე ამ ნაწარმოებჹი პერსონაჟების ბედზე დიდ გავლენას აჼდენენ გასაოáƒȘარი ძალები და... კაჱები

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

მთარგმნელი: თამარ სუბელიანი


ჰარუკი მურაკამის რომანი „კაჀკა პლაჟზე“ 2002 წელს გამოიáƒȘა და სჼვადასჼვა პრემიებთან ერთად, 2005 წელს áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ™áƒ€áƒŁáƒ áƒąáƒ˜áƒĄ წიგნის ბაზრობაზე საუკეთესო აჼალგაზრდული წიგნის ჯილდოáƒȘ მოიპოვა.


კაჀკა თამურა თჼუთმეჱი წლის მოზარდია, უსმენს Radiohead-ქ და ჯონ კოლჱრეინს. ერთ დჩეს გადაწყვეჱს, საჼლიდან გაიჄáƒȘეს, რათა თავი დააჩწიოს მამას, რომელმაáƒȘ ბავჹვობაჹი უწინასწარმეჱყველა, მე მომკლავ, დედასთან და დასთან კი áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒáƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• კავჹირს დაამყარებო. áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒš სიკოკუზე გადაჼვეწილი მოზარდი ბიბლიოთეკაჹი დაიდებს ბინას, პარალელურად კი იმავე áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒáƒ™áƒ”áƒœ ზებუნებრივი ძალებით დაჯილდოებული ბაჱონი ნაკაჱა მიემართება. ყოჀითი დეჱალებით აჩსავსე ამ ნაწარმოებჹი პერსონაჟების ბედზე დიდ გავლენას აჼდენენ გასაოáƒȘარი ძალები და... კაჱები

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
15.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია