აირჩიე მაჩაზია
ID 91449

ერნესჱო საბაჱო - გვირაბი

15.95 â‚Ÿ
ID 91449
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.950

მთარგმნელი: ნინო ჀიჀია

  

არგენჱინული ლიჱერაჱურის áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ წარმომადგენლის, ერნესჱო საბაჱოს áƒžáƒ˜áƒ áƒ„áƒŁáƒšáƒ˜, áƒ€áƒĄáƒ˜áƒ„áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ რომანი „გვირაბი“ მკითჼველმა პირველად 1948 წელს, ყოველთვიური ლიჱერაჱურული ჟურნალის, „სამჼრეთის“ გვერდებზე იჼილა, მას ჹემდეგ, რაáƒȘ აჼალგაზრდა მწერლის ჼელნაწერი ბუენოს აირესის áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ყველა გამომáƒȘემლობამ დაიწუნა. ნაწარმოებმა, რომელიáƒȘ ალბერ კამიუსა და გრეემ გრინის áƒáƒŠáƒ€áƒ áƒ—áƒáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მიზეზი გაჼდა, áƒ”ვროპა მალევე დაიპყრო მას ჹემდეგ, რაáƒȘ áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒŁáƒšáƒ›áƒ „გალიმარმა“ მისი თარგმნა და გამოáƒȘემა ითავა. საინჱერესოა, რომ „გვირაბი“, რომელსაáƒȘ არ ჰჄონია რაიმე პოლიჱიკური áƒ„áƒ•áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜, áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ™áƒ˜áƒĄáƒąáƒŁáƒšáƒ˜ რეჟიმის áƒȘენზურამ რამდენჯერმე დაიწუნა იმ მოჱივით, რომ áƒ€áƒáƒ‘áƒŁáƒšáƒ ვითარდებოდა „აბსურდულ და ამორალურ გარემოჹი“, Ⴠრაზეოლოგია იყო „უკიდურესად დაუმუჹავებელი“ და რომ ეს იყო â€žáƒžáƒáƒ áƒœáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ რომანი, რომელიáƒȘ გვიამბობს ჩალაჱსა და მკვლელობაზე“.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.950

მთარგმნელი: ნინო ჀიჀია

  

არგენჱინული ლიჱერაჱურის áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ წარმომადგენლის, ერნესჱო საბაჱოს áƒžáƒ˜áƒ áƒ„áƒŁáƒšáƒ˜, áƒ€áƒĄáƒ˜áƒ„áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ რომანი „გვირაბი“ მკითჼველმა პირველად 1948 წელს, ყოველთვიური ლიჱერაჱურული ჟურნალის, „სამჼრეთის“ გვერდებზე იჼილა, მას ჹემდეგ, რაáƒȘ აჼალგაზრდა მწერლის ჼელნაწერი ბუენოს აირესის áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ყველა გამომáƒȘემლობამ დაიწუნა. ნაწარმოებმა, რომელიáƒȘ ალბერ კამიუსა და გრეემ გრინის áƒáƒŠáƒ€áƒ áƒ—áƒáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მიზეზი გაჼდა, áƒ”ვროპა მალევე დაიპყრო მას ჹემდეგ, რაáƒȘ áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒŁáƒšáƒ›áƒ „გალიმარმა“ მისი თარგმნა და გამოáƒȘემა ითავა. საინჱერესოა, რომ „გვირაბი“, რომელსაáƒȘ არ ჰჄონია რაიმე პოლიჱიკური áƒ„áƒ•áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜, áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ™áƒ˜áƒĄáƒąáƒŁáƒšáƒ˜ რეჟიმის áƒȘენზურამ რამდენჯერმე დაიწუნა იმ მოჱივით, რომ áƒ€áƒáƒ‘áƒŁáƒšáƒ ვითარდებოდა „აბსურდულ და ამორალურ გარემოჹი“, Ⴠრაზეოლოგია იყო „უკიდურესად დაუმუჹავებელი“ და რომ ეს იყო â€žáƒžáƒáƒ áƒœáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ რომანი, რომელიáƒȘ გვიამბობს ჩალაჱსა და მკვლელობაზე“.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.950

მთარგმნელი: ნინო ჀიჀია

  

არგენჱინული ლიჱერაჱურის áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ წარმომადგენლის, ერნესჱო საბაჱოს áƒžáƒ˜áƒ áƒ„áƒŁáƒšáƒ˜, áƒ€áƒĄáƒ˜áƒ„áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ რომანი „გვირაბი“ მკითჼველმა პირველად 1948 წელს, ყოველთვიური ლიჱერაჱურული ჟურნალის, „სამჼრეთის“ გვერდებზე იჼილა, მას ჹემდეგ, რაáƒȘ აჼალგაზრდა მწერლის ჼელნაწერი ბუენოს აირესის áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ყველა გამომáƒȘემლობამ დაიწუნა. ნაწარმოებმა, რომელიáƒȘ ალბერ კამიუსა და გრეემ გრინის áƒáƒŠáƒ€áƒ áƒ—áƒáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მიზეზი გაჼდა, áƒ”ვროპა მალევე დაიპყრო მას ჹემდეგ, რაáƒȘ áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒŁáƒšáƒ›áƒ „გალიმარმა“ მისი თარგმნა და გამოáƒȘემა ითავა. საინჱერესოა, რომ „გვირაბი“, რომელსაáƒȘ არ ჰჄონია რაიმე პოლიჱიკური áƒ„áƒ•áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜, áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ™áƒ˜áƒĄáƒąáƒŁáƒšáƒ˜ რეჟიმის áƒȘენზურამ რამდენჯერმე დაიწუნა იმ მოჱივით, რომ áƒ€áƒáƒ‘áƒŁáƒšáƒ ვითარდებოდა „აბსურდულ და ამორალურ გარემოჹი“, Ⴠრაზეოლოგია იყო „უკიდურესად დაუმუჹავებელი“ და რომ ეს იყო â€žáƒžáƒáƒ áƒœáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ რომანი, რომელიáƒȘ გვიამბობს ჩალაჱსა და მკვლელობაზე“.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
15.95 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ერნესჱო საბაჱო - გვირაბი

ერნესჱო საბაჱო - გვირაბი

15.95

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია