აირჩიე მაჩაზია
ID 59327

ემა კლაინი "გოგონები"

14.9 â‚Ÿ
ID 59327
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: ნინო áƒąáƒ”áƒ€áƒœáƒáƒ«áƒ”


ჩრდილოეთი კალიჀორნია, მძვინვარე 1960-იანი წლების მიწურული. áƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ˜. მარჱოსული და სევდიანი თინეიჯერი, ივი ბოიდი პარკჹი სუზანსა და სჼვა გოგონებს ჼვდება და მაჹინვე მოინუსჼება მათი áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—, დაუდევრობით, გამბედაობით. ივი მალე ეჄáƒȘევა სუზანის გავლენის Ⴤველ და áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒ–áƒ›áƒáƒąáƒŁáƒšáƒ˜ ლიდერის არაორდინალურ წრეჹიáƒȘ áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ თავს. მთებჹი áƒ©áƒáƒ™áƒáƒ áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜ დანგრეული რანჩო, სადაáƒȘ რეალობას მოწყვეჱილი სასჱიკი áƒŹáƒ˜áƒœáƒáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒ áƒ˜áƒĄ ნების უსიჱყვო მორჩილნი აჀარებენ თავს, ივის ეგზოჱიკურად, ამაჩლებულად და გასაოáƒȘრად ეჩვენება და, áƒ áƒáƒœáƒ©áƒáƒĄ მáƒȘჼოვრებლებთან ერთად, გაუáƒȘნობიერებლად უაჼლოვდება ჹემზარავ áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒáƒĄ... გოგოს áƒȘჼოვრებაჹი ყველაჀერი თავდაყირა დგება...


დებიუჱანჱი მწერლის, ემა კლაინის „გოგონები“ 1969 წლის აგვისჱოჹი ლოს-ანჯელესჹი დაჱრიალებულ გაჼმაურებულ ჱრაგიკულ ამბებს ეჼმიანება, თუმáƒȘა მოვლენებს სულ სჼვა კუთჼით გვაáƒȘნობს. რომანი 2016 წელს გამოიáƒȘა და მალევე აალაპარაკა მთელი áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ. წიგნს არაერთი ჯილდო áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მიჩებული.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: ნინო áƒąáƒ”áƒ€áƒœáƒáƒ«áƒ”


ჩრდილოეთი კალიჀორნია, მძვინვარე 1960-იანი წლების მიწურული. áƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ˜. მარჱოსული და სევდიანი თინეიჯერი, ივი ბოიდი პარკჹი სუზანსა და სჼვა გოგონებს ჼვდება და მაჹინვე მოინუსჼება მათი áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—, დაუდევრობით, გამბედაობით. ივი მალე ეჄáƒȘევა სუზანის გავლენის Ⴤველ და áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒ–áƒ›áƒáƒąáƒŁáƒšáƒ˜ ლიდერის არაორდინალურ წრეჹიáƒȘ áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ თავს. მთებჹი áƒ©áƒáƒ™áƒáƒ áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜ დანგრეული რანჩო, სადაáƒȘ რეალობას მოწყვეჱილი სასჱიკი áƒŹáƒ˜áƒœáƒáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒ áƒ˜áƒĄ ნების უსიჱყვო მორჩილნი აჀარებენ თავს, ივის ეგზოჱიკურად, ამაჩლებულად და გასაოáƒȘრად ეჩვენება და, áƒ áƒáƒœáƒ©áƒáƒĄ მáƒȘჼოვრებლებთან ერთად, გაუáƒȘნობიერებლად უაჼლოვდება ჹემზარავ áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒáƒĄ... გოგოს áƒȘჼოვრებაჹი ყველაჀერი თავდაყირა დგება...


დებიუჱანჱი მწერლის, ემა კლაინის „გოგონები“ 1969 წლის აგვისჱოჹი ლოს-ანჯელესჹი დაჱრიალებულ გაჼმაურებულ ჱრაგიკულ ამბებს ეჼმიანება, თუმáƒȘა მოვლენებს სულ სჼვა კუთჼით გვაáƒȘნობს. რომანი 2016 წელს გამოიáƒȘა და მალევე აალაპარაკა მთელი áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ. წიგნს არაერთი ჯილდო áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მიჩებული.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.90

მთარგმნელი: ნინო áƒąáƒ”áƒ€áƒœáƒáƒ«áƒ”


ჩრდილოეთი კალიჀორნია, მძვინვარე 1960-იანი წლების მიწურული. áƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ˜. მარჱოსული და სევდიანი თინეიჯერი, ივი ბოიდი პარკჹი სუზანსა და სჼვა გოგონებს ჼვდება და მაჹინვე მოინუსჼება მათი áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—, დაუდევრობით, გამბედაობით. ივი მალე ეჄáƒȘევა სუზანის გავლენის Ⴤველ და áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒ–áƒ›áƒáƒąáƒŁáƒšáƒ˜ ლიდერის არაორდინალურ წრეჹიáƒȘ áƒáƒ›áƒáƒ§áƒáƒ€áƒĄ თავს. მთებჹი áƒ©áƒáƒ™áƒáƒ áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜ დანგრეული რანჩო, სადაáƒȘ რეალობას მოწყვეჱილი სასჱიკი áƒŹáƒ˜áƒœáƒáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒ áƒ˜áƒĄ ნების უსიჱყვო მორჩილნი აჀარებენ თავს, ივის ეგზოჱიკურად, ამაჩლებულად და გასაოáƒȘრად ეჩვენება და, áƒ áƒáƒœáƒ©áƒáƒĄ მáƒȘჼოვრებლებთან ერთად, გაუáƒȘნობიერებლად უაჼლოვდება ჹემზარავ áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒáƒĄ... გოგოს áƒȘჼოვრებაჹი ყველაჀერი თავდაყირა დგება...


დებიუჱანჱი მწერლის, ემა კლაინის „გოგონები“ 1969 წლის აგვისჱოჹი ლოს-ანჯელესჹი დაჱრიალებულ გაჼმაურებულ ჱრაგიკულ ამბებს ეჼმიანება, თუმáƒȘა მოვლენებს სულ სჼვა კუთჼით გვაáƒȘნობს. რომანი 2016 წელს გამოიáƒȘა და მალევე აალაპარაკა მთელი áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ. წიგნს არაერთი ჯილდო áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მიჩებული.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
14.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია