აირჩიე მაჩაზია
დანიელ დეჀო - რობინზონ კრუზო
ID 133081
-58 %

დანიელ დეჀო - რობინზონ კრუზო

12 â‚Ÿ
5 â‚Ÿ
ID 133081
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა  L-მა  წიგნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.

რომანის სიუჟეჱს áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ დაედო ჹოჱლანდიელი მეზჩვაურის რეალური ამბავი, თუმáƒȘა მთავარი პერსონაჟის თავგადასავალი რეალური ამბისგან áƒ«áƒ˜áƒ áƒ”áƒŁáƒšáƒáƒ“ განსჼვავდება: áƒ—áƒ•áƒ˜áƒ—áƒ’áƒáƒ“áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄ áƒ˜áƒœáƒĄáƒąáƒ˜áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄáƒ და áƒŁáƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ მოჼერჼებულობის წყალობით რობინზონ კრუზო უკაáƒȘრიელ áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ–áƒ” ისე მოაწყობს ქაáƒȘჼოვრებელ პირობებს, რომ ბოლოს, მისი მიჱოვება ენანება კიდეáƒȘ. წიგნის მთავარი იდეა კი, რწმენისა და ჰუმანურობის Ⴤადაგებაა და არა გულგრილობისა და უსიყვარულობისა, რაქაáƒȘ რობინზონ კრუზო რომანის პირველ გვერდებზე ამჟჩავნებს.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა  L-მა  წიგნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.

რომანის სიუჟეჱს áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ დაედო ჹოჱლანდიელი მეზჩვაურის რეალური ამბავი, თუმáƒȘა მთავარი პერსონაჟის თავგადასავალი რეალური ამბისგან áƒ«áƒ˜áƒ áƒ”áƒŁáƒšáƒáƒ“ განსჼვავდება: áƒ—áƒ•áƒ˜áƒ—áƒ’áƒáƒ“áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄ áƒ˜áƒœáƒĄáƒąáƒ˜áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄáƒ და áƒŁáƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ მოჼერჼებულობის წყალობით რობინზონ კრუზო უკაáƒȘრიელ áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ–áƒ” ისე მოაწყობს ქაáƒȘჼოვრებელ პირობებს, რომ ბოლოს, მისი მიჱოვება ენანება კიდეáƒȘ. წიგნის მთავარი იდეა კი, რწმენისა და ჰუმანურობის Ⴤადაგებაა და არა გულგრილობისა და უსიყვარულობისა, რაქაáƒȘ რობინზონ კრუზო რომანის პირველ გვერდებზე ამჟჩავნებს.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ5.000

50 წიგნის ჹემდეგ გამომáƒȘემლობა პალიჱრა  L-მა  წიგნთა წიგნი _ ბიბლია გამოსáƒȘა, მაგრამ ამით áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არ დასრულებულა. მრავალათასიანი მკითჼველის თჼოვნით áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ლიჱერაჱურის áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœáƒ«áƒŁáƒ áƒ˜áƒ“áƒáƒœ კიდევ 49 წიგნი ლეირჩა.

რომანის სიუჟეჱს áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ დაედო ჹოჱლანდიელი მეზჩვაურის რეალური ამბავი, თუმáƒȘა მთავარი პერსონაჟის თავგადასავალი რეალური ამბისგან áƒ«áƒ˜áƒ áƒ”áƒŁáƒšáƒáƒ“ განსჼვავდება: áƒ—áƒ•áƒ˜áƒ—áƒ’áƒáƒ“áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄ áƒ˜áƒœáƒĄáƒąáƒ˜áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄáƒ და áƒŁáƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ მოჼერჼებულობის წყალობით რობინზონ კრუზო უკაáƒȘრიელ áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ–áƒ” ისე მოაწყობს ქაáƒȘჼოვრებელ პირობებს, რომ ბოლოს, მისი მიჱოვება ენანება კიდეáƒȘ. წიგნის მთავარი იდეა კი, რწმენისა და ჰუმანურობის Ⴤადაგებაა და არა გულგრილობისა და უსიყვარულობისა, რაქაáƒȘ რობინზონ კრუზო რომანის პირველ გვერდებზე ამჟჩავნებს.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
12 â‚Ÿ
5 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია