აირჩიე მაჩაზია
ბესო სოლომონაჹვილი "ამბავი ძველი დაჼვრეჱილებისა და ამბავი აჼალი დასაჼვრეჱებისა"
ID 59175

ბესო სოლომონაჹვილი "ამბავი ძველი დაჼვრეჱილებისა და ამბავი აჼალი დასაჼვრეჱებისა"

15.9 â‚Ÿ
ID 59175
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

ბესო სოლომანაჹვილის რომანი „ამბავი ძველი დაჼვრეჱილებისა და ამბავი აჼალი დასაჼვრეჱებისა“, რომელსაáƒȘ ავჱორი „ალუზიურ áƒ›áƒ˜áƒĄáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒ™áƒáƒȘიას“ უწოდებს, მოგვითჼრობს 1921 წელს áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ განვითარებული მოვლენების ჹესაჼებ, როდესაáƒȘ Ⴤვეყანამ 1918 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობის áƒšáƒ”áƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒ ვერ ლეძლო და ბოლჹევიკებმა აჄ თავიანთი áƒ«áƒáƒšáƒáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაამყარეს.


რომანის პერსონაჟები áƒ«áƒáƒšáƒáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოპოვებისთვის მებრძოლი, დაუნდობელი ადამიანები არიან. რევოლუáƒȘიიქა და მისი თანმჼლები áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ Ⴠონზე ვითარდება უáƒȘნაური გოგოსა და ჯალათად ჄáƒȘეული ბიჭის სევდიანი სიყვარულის ამბავი...


როგორ იჄáƒȘევა ადამიანი ჯალათად? ვინ არიქ იქ, მსჼვერპლი თუ მოძალადე?!


ეს წიგნი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ დამოუკიდებლობის დაკარგვისა და ადამიანის ბედის გაუკუჩმართების ჱრაგიკულ ისჱორიას მოგვითჼრობს. ბესო სოლომანაჹვილი კინო- და ჱელერეჟისორია. ამავე დროს, Ⴤართველი მკითჼველი მას იáƒȘნობს, როგორáƒȘ მწერალს. სჼვადასჼვა დროს გამოáƒȘემული áƒáƒ„áƒ•áƒĄ სამი პროზაული კრებული. „ამბავი ძველი დაჼვრეჱილებისა და ამბავი აჼალი დასაჼვრეჱებისა“ მისი პირველი რომანია.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

ბესო სოლომანაჹვილის რომანი „ამბავი ძველი დაჼვრეჱილებისა და ამბავი აჼალი დასაჼვრეჱებისა“, რომელსაáƒȘ ავჱორი „ალუზიურ áƒ›áƒ˜áƒĄáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒ™áƒáƒȘიას“ უწოდებს, მოგვითჼრობს 1921 წელს áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ განვითარებული მოვლენების ჹესაჼებ, როდესაáƒȘ Ⴤვეყანამ 1918 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობის áƒšáƒ”áƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒ ვერ ლეძლო და ბოლჹევიკებმა აჄ თავიანთი áƒ«áƒáƒšáƒáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაამყარეს.


რომანის პერსონაჟები áƒ«áƒáƒšáƒáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოპოვებისთვის მებრძოლი, დაუნდობელი ადამიანები არიან. რევოლუáƒȘიიქა და მისი თანმჼლები áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ Ⴠონზე ვითარდება უáƒȘნაური გოგოსა და ჯალათად ჄáƒȘეული ბიჭის სევდიანი სიყვარულის ამბავი...


როგორ იჄáƒȘევა ადამიანი ჯალათად? ვინ არიქ იქ, მსჼვერპლი თუ მოძალადე?!


ეს წიგნი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ დამოუკიდებლობის დაკარგვისა და ადამიანის ბედის გაუკუჩმართების ჱრაგიკულ ისჱორიას მოგვითჼრობს. ბესო სოლომანაჹვილი კინო- და ჱელერეჟისორია. ამავე დროს, Ⴤართველი მკითჼველი მას იáƒȘნობს, როგორáƒȘ მწერალს. სჼვადასჼვა დროს გამოáƒȘემული áƒáƒ„áƒ•áƒĄ სამი პროზაული კრებული. „ამბავი ძველი დაჼვრეჱილებისა და ამბავი აჼალი დასაჼვრეჱებისა“ მისი პირველი რომანია.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ15.900

ბესო სოლომანაჹვილის რომანი „ამბავი ძველი დაჼვრეჱილებისა და ამბავი აჼალი დასაჼვრეჱებისა“, რომელსაáƒȘ ავჱორი „ალუზიურ áƒ›áƒ˜áƒĄáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒ™áƒáƒȘიას“ უწოდებს, მოგვითჼრობს 1921 წელს áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ განვითარებული მოვლენების ჹესაჼებ, როდესაáƒȘ Ⴤვეყანამ 1918 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობის áƒšáƒ”áƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒ ვერ ლეძლო და ბოლჹევიკებმა აჄ თავიანთი áƒ«áƒáƒšáƒáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაამყარეს.


რომანის პერსონაჟები áƒ«áƒáƒšáƒáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოპოვებისთვის მებრძოლი, დაუნდობელი ადამიანები არიან. რევოლუáƒȘიიქა და მისი თანმჼლები áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ Ⴠონზე ვითარდება უáƒȘნაური გოგოსა და ჯალათად ჄáƒȘეული ბიჭის სევდიანი სიყვარულის ამბავი...


როგორ იჄáƒȘევა ადამიანი ჯალათად? ვინ არიქ იქ, მსჼვერპლი თუ მოძალადე?!


ეს წიგნი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ დამოუკიდებლობის დაკარგვისა და ადამიანის ბედის გაუკუჩმართების ჱრაგიკულ ისჱორიას მოგვითჼრობს. ბესო სოლომანაჹვილი კინო- და ჱელერეჟისორია. ამავე დროს, Ⴤართველი მკითჼველი მას იáƒȘნობს, როგორáƒȘ მწერალს. სჼვადასჼვა დროს გამოáƒȘემული áƒáƒ„áƒ•áƒĄ სამი პროზაული კრებული. „ამბავი ძველი დაჼვრეჱილებისა და ამბავი აჼალი დასაჼვრეჱებისა“ მისი პირველი რომანია.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
15.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია