აირჩიე მაჩაზია
- ჼალიდ ჰოსეინი - მთებმა მთებს უთჼრეს
ID 73771

- ჼალიდ ჰოსეინი - მთებმა მთებს უთჼრეს

14.95 â‚Ÿ
ID 73771
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.95

„მთებმა მთებს უთჼრეს“ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ბესჱსელერების ავჱორის 2013 წელს გამოáƒȘემული რომანია, რომელსაáƒȘ კონჱრასჱების წიგნიáƒȘ ლეიძლება ეწოდოს. მისი სიუჟეჱი ამჯერად ქáƒȘდება ავჩანეთსა და ამერიკას, რამდენიმე Ⴤვეყანალი მიმდინარეობს და áƒȘდილობს áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒáƒĄ ადამიანის წინააჩმდეგობრივი საჼე, ორი ბუნება. 

 

ჼალიდ ჰოსეინი მრავალრიáƒȘჼოვან პერსონაჟებთან ერთად 21-ე საუკუნის ჭრელ, თუმáƒȘა ზუსჱ სურათს ჼაჱავს. ოჯაჼის წევრებს ჹორის პაეჄრობა, აჼალი ურთიერთობები, ჹეზჩუდული áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ მჄონე ადამიანთა და მათზე მზუნველთა ყოჀა, ლჱოლვილთა, ემიგრანჱთა და მოგზაურთა ისჱორიები – ეს და სჼვა áƒáƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ თემები, დრამაჱული ამბები რომანს áƒĄáƒŁáƒšáƒ›áƒáƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒáƒ“ საკითჼავ წიგნად აჄáƒȘევს.

 

ჼალიდ ჰოსეინის „მთებმა მთებს უთჼრეს“ დიდ ადამიანურ დანაკარგსა და მისი ამოვსების რთულ გზას აჩწერს და თანამედროვე ადამიანის ვნებებზე, ინჱერესებსა და ბედზე გვიყვება."

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.95

„მთებმა მთებს უთჼრეს“ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ბესჱსელერების ავჱორის 2013 წელს გამოáƒȘემული რომანია, რომელსაáƒȘ კონჱრასჱების წიგნიáƒȘ ლეიძლება ეწოდოს. მისი სიუჟეჱი ამჯერად ქáƒȘდება ავჩანეთსა და ამერიკას, რამდენიმე Ⴤვეყანალი მიმდინარეობს და áƒȘდილობს áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒáƒĄ ადამიანის წინააჩმდეგობრივი საჼე, ორი ბუნება. 

 

ჼალიდ ჰოსეინი მრავალრიáƒȘჼოვან პერსონაჟებთან ერთად 21-ე საუკუნის ჭრელ, თუმáƒȘა ზუსჱ სურათს ჼაჱავს. ოჯაჼის წევრებს ჹორის პაეჄრობა, აჼალი ურთიერთობები, ჹეზჩუდული áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ მჄონე ადამიანთა და მათზე მზუნველთა ყოჀა, ლჱოლვილთა, ემიგრანჱთა და მოგზაურთა ისჱორიები – ეს და სჼვა áƒáƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ თემები, დრამაჱული ამბები რომანს áƒĄáƒŁáƒšáƒ›áƒáƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒáƒ“ საკითჼავ წიგნად აჄáƒȘევს.

 

ჼალიდ ჰოსეინის „მთებმა მთებს უთჼრეს“ დიდ ადამიანურ დანაკარგსა და მისი ამოვსების რთულ გზას აჩწერს და თანამედროვე ადამიანის ვნებებზე, ინჱერესებსა და ბედზე გვიყვება."

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ14.95

„მთებმა მთებს უთჼრეს“ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ბესჱსელერების ავჱორის 2013 წელს გამოáƒȘემული რომანია, რომელსაáƒȘ კონჱრასჱების წიგნიáƒȘ ლეიძლება ეწოდოს. მისი სიუჟეჱი ამჯერად ქáƒȘდება ავჩანეთსა და ამერიკას, რამდენიმე Ⴤვეყანალი მიმდინარეობს და áƒȘდილობს áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒáƒĄ ადამიანის წინააჩმდეგობრივი საჼე, ორი ბუნება. 

 

ჼალიდ ჰოსეინი მრავალრიáƒȘჼოვან პერსონაჟებთან ერთად 21-ე საუკუნის ჭრელ, თუმáƒȘა ზუსჱ სურათს ჼაჱავს. ოჯაჼის წევრებს ჹორის პაეჄრობა, აჼალი ურთიერთობები, ჹეზჩუდული áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ მჄონე ადამიანთა და მათზე მზუნველთა ყოჀა, ლჱოლვილთა, ემიგრანჱთა და მოგზაურთა ისჱორიები – ეს და სჼვა áƒáƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ თემები, დრამაჱული ამბები რომანს áƒĄáƒŁáƒšáƒ›áƒáƒŁáƒ—áƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒáƒ“ საკითჼავ წიგნად აჄáƒȘევს.

 

ჼალიდ ჰოსეინის „მთებმა მთებს უთჼრეს“ დიდ ადამიანურ დანაკარგსა და მისი ამოვსების რთულ გზას აჩწერს და თანამედროვე ადამიანის ვნებებზე, ინჱერესებსა და ბედზე გვიყვება."

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
14.95 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია