აირჩიე მაჩაზია
- ჯონ სჱაინბეკი - რუსული დჩიურები
ID 73773

- ჯონ სჱაინბეკი - რუსული დჩიურები

13 â‚Ÿ
ID 73773
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ჯონ სჱაინბეკმა, 1962 წლის ნობელის პრემიის ლაურეაჱმა ამერიკელმა მწერალმა, áƒȘივი ომის პერიოდჹი იმოგზაურა საბჭოთა კავჹირჹი áƒȘნობილ ამერიკელ áƒ€áƒáƒąáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€ რობერჱ კაპასთან ერთად.

 

სჱაინბეკმა და კაპამ 1947 წელს ორი თვე დაჰყვეს საბჭოთა კავჹირჹი და მოინაჼულეს მოსკოვი, სჱალინგრადი, კიევი, უკრაინის რამდენიმე áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ˜ და áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჄალაჄები.„რუსული დჩიური“ ამ მოგზაურობას აჩწერს. მწერალი გულაჼდილად მოგვითჼრობს თავის ჹთაბეჭდილებებსა და იმ მიზანზე, რომელიáƒȘ მოგზაურობას áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ დაედო. იმჼანად, იმის მიუჼედავად, რომ ამერიკული ჟურნალ-გაზეთები ბევრს წერდნენ საბჭოთა კავჹირზე, თურმე ამერიკელ მკითჼველს არავინ უყვებოდა საბჭოთა კავჹირის áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყოველდჩიურ ამბებს და არáƒȘ მათი áƒȘჼოვრების ამსაჼველი áƒ€áƒáƒąáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜ იბეჭდებოდა სადმე."დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ჯონ სჱაინბეკმა, 1962 წლის ნობელის პრემიის ლაურეაჱმა ამერიკელმა მწერალმა, áƒȘივი ომის პერიოდჹი იმოგზაურა საბჭოთა კავჹირჹი áƒȘნობილ ამერიკელ áƒ€áƒáƒąáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€ რობერჱ კაპასთან ერთად.

 

სჱაინბეკმა და კაპამ 1947 წელს ორი თვე დაჰყვეს საბჭოთა კავჹირჹი და მოინაჼულეს მოსკოვი, სჱალინგრადი, კიევი, უკრაინის რამდენიმე áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ˜ და áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჄალაჄები.„რუსული დჩიური“ ამ მოგზაურობას აჩწერს. მწერალი გულაჼდილად მოგვითჼრობს თავის ჹთაბეჭდილებებსა და იმ მიზანზე, რომელიáƒȘ მოგზაურობას áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ დაედო. იმჼანად, იმის მიუჼედავად, რომ ამერიკული ჟურნალ-გაზეთები ბევრს წერდნენ საბჭოთა კავჹირზე, თურმე ამერიკელ მკითჼველს არავინ უყვებოდა საბჭოთა კავჹირის áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყოველდჩიურ ამბებს და არáƒȘ მათი áƒȘჼოვრების ამსაჼველი áƒ€áƒáƒąáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜ იბეჭდებოდა სადმე."დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ჯონ სჱაინბეკმა, 1962 წლის ნობელის პრემიის ლაურეაჱმა ამერიკელმა მწერალმა, áƒȘივი ომის პერიოდჹი იმოგზაურა საბჭოთა კავჹირჹი áƒȘნობილ ამერიკელ áƒ€áƒáƒąáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€ რობერჱ კაპასთან ერთად.

 

სჱაინბეკმა და კაპამ 1947 წელს ორი თვე დაჰყვეს საბჭოთა კავჹირჹი და მოინაჼულეს მოსკოვი, სჱალინგრადი, კიევი, უკრაინის რამდენიმე áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ˜ და áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ჄალაჄები.„რუსული დჩიური“ ამ მოგზაურობას აჩწერს. მწერალი გულაჼდილად მოგვითჼრობს თავის ჹთაბეჭდილებებსა და იმ მიზანზე, რომელიáƒȘ მოგზაურობას áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ დაედო. იმჼანად, იმის მიუჼედავად, რომ ამერიკული ჟურნალ-გაზეთები ბევრს წერდნენ საბჭოთა კავჹირზე, თურმე ამერიკელ მკითჼველს არავინ უყვებოდა საბჭოთა კავჹირის áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყოველდჩიურ ამბებს და არáƒȘ მათი áƒȘჼოვრების ამსაჼველი áƒ€áƒáƒąáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜ იბეჭდებოდა სადმე."აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
13 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია