აირჩიე მაჩაზია
რობერჱ მუზილი - უთვისებო კაáƒȘი
ID 91560

რობერჱ მუზილი - უთვისებო კაáƒȘი

19.9 â‚Ÿ
ID 91560
მოკლე აჩწერა

"მათთვის, ვინáƒȘ áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ  თავგადასავალს áƒ”áƒ«áƒ”áƒ‘áƒĄ"; "უთვისებო კაáƒȘი" მკითჼველისგან ისეთსავე გაბედულებას ითჼოვს, როგორსაáƒȘ მოსალოდნელი áƒźáƒ˜áƒ€áƒáƒ—áƒ˜ და áƒĄáƒ˜áƒ«áƒœáƒ”áƒšáƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒĄ გარჹემო მოგზაურისგან"; "უკიდურესად ირონიული და ამასთან უჱოპიური..." _ ასე áƒáƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ“áƒœáƒ”áƒœ რობერჱ მუზილის ამ რომანს ავჱორის თანამედროვენი.

მუზილი áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ მთელი áƒȘჼოვრება მუჹაობდა "უთვისებო კაáƒȘზე", რომელიáƒȘ დაუმთავრებელი დარჩა. 1930-1940-იან წლებჹი áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜ ნაწილ-ნაწილ გამოჄვეყნდა. 1952 წელს რომანი ორ ჱომად გამოიáƒȘა და Ⴠართო საზოგადოების ყურადჩებაáƒȘ ამის ჹემდეგ მიიპყრო.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

"მათთვის, ვინáƒȘ áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ  თავგადასავალს áƒ”áƒ«áƒ”áƒ‘áƒĄ"; "უთვისებო კაáƒȘი" მკითჼველისგან ისეთსავე გაბედულებას ითჼოვს, როგორსაáƒȘ მოსალოდნელი áƒźáƒ˜áƒ€áƒáƒ—áƒ˜ და áƒĄáƒ˜áƒ«áƒœáƒ”áƒšáƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒĄ გარჹემო მოგზაურისგან"; "უკიდურესად ირონიული და ამასთან უჱოპიური..." _ ასე áƒáƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ“áƒœáƒ”áƒœ რობერჱ მუზილის ამ რომანს ავჱორის თანამედროვენი.

მუზილი áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ მთელი áƒȘჼოვრება მუჹაობდა "უთვისებო კაáƒȘზე", რომელიáƒȘ დაუმთავრებელი დარჩა. 1930-1940-იან წლებჹი áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜ ნაწილ-ნაწილ გამოჄვეყნდა. 1952 წელს რომანი ორ ჱომად გამოიáƒȘა და Ⴠართო საზოგადოების ყურადჩებაáƒȘ ამის ჹემდეგ მიიპყრო.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

"მათთვის, ვინáƒȘ áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ  თავგადასავალს áƒ”áƒ«áƒ”áƒ‘áƒĄ"; "უთვისებო კაáƒȘი" მკითჼველისგან ისეთსავე გაბედულებას ითჼოვს, როგორსაáƒȘ მოსალოდნელი áƒźáƒ˜áƒ€áƒáƒ—áƒ˜ და áƒĄáƒ˜áƒ«áƒœáƒ”áƒšáƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒĄ გარჹემო მოგზაურისგან"; "უკიდურესად ირონიული და ამასთან უჱოპიური..." _ ასე áƒáƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ“áƒœáƒ”áƒœ რობერჱ მუზილის ამ რომანს ავჱორის თანამედროვენი.

მუზილი áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ მთელი áƒȘჼოვრება მუჹაობდა "უთვისებო კაáƒȘზე", რომელიáƒȘ დაუმთავრებელი დარჩა. 1930-1940-იან წლებჹი áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜ ნაწილ-ნაწილ გამოჄვეყნდა. 1952 წელს რომანი ორ ჱომად გამოიáƒȘა და Ⴠართო საზოგადოების ყურადჩებაáƒȘ ამის ჹემდეგ მიიპყრო.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
19.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ბიბლუსი არსადროს

ბიბლუსი არსადროს

20.9

ბიბლუსი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია