აირჩიე მაჩაზია
გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers აირიქ მერდოკი - ჹავი პრინáƒȘი
ID 91564

გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers აირიქ მერდოკი - ჹავი პრინáƒȘი

20.9 â‚Ÿ
ID 91564
მოკლე აჩწერა

ბრიჱანელი მწერალი და áƒ€áƒ˜áƒšáƒáƒĄáƒáƒ€áƒáƒĄáƒ˜ აირიქ მერდოკი (1919-1999) სამართლიანად ითვლება მეოáƒȘე საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო რომანისჱად. მას მრავალი პრესჱიჟული ჯილდო და ჱიჱული áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მოპოვებული. „ჹავი პრინáƒȘი“ აირიქ მერდოკის უმნიჹვნელოვანესი ნაწარმოებია. ალუზიებითა და სიმბოლოებით დაჱვირთულ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒšáƒ˜ ბევრი რამ áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒáƒ©áƒ”áƒœáƒĄ მწერლის ოსჱაჱობას: სიუჟეჱური პერიპეჱიები, საინჱერესო ქჹრუჄჹურა, დაჼვეწილი ენა... თუმáƒȘა წიგნის მთავარი ჩირსება იქ არიქ, რომ მთავარი გმირების - ასაკოვანი კაáƒȘიქა და აჼალგაზრდა áƒ„áƒáƒšáƒ˜áƒĄ - უáƒȘნაური ურთიერთობის ამბავს ავჱორი მთლიანად áƒȘლის ბანალურობისგან და მკითჼველისთვის „ჹავი პრინáƒȘი“ სიყვარულის ჹესაჼებ დაწერილი áƒ”რთ-ერთი საუკეთესო რომანი ჼდება.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ბრიჱანელი მწერალი და áƒ€áƒ˜áƒšáƒáƒĄáƒáƒ€áƒáƒĄáƒ˜ აირიქ მერდოკი (1919-1999) სამართლიანად ითვლება მეოáƒȘე საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო რომანისჱად. მას მრავალი პრესჱიჟული ჯილდო და ჱიჱული áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მოპოვებული. „ჹავი პრინáƒȘი“ აირიქ მერდოკის უმნიჹვნელოვანესი ნაწარმოებია. ალუზიებითა და სიმბოლოებით დაჱვირთულ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒšáƒ˜ ბევრი რამ áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒáƒ©áƒ”áƒœáƒĄ მწერლის ოსჱაჱობას: სიუჟეჱური პერიპეჱიები, საინჱერესო ქჹრუჄჹურა, დაჼვეწილი ენა... თუმáƒȘა წიგნის მთავარი ჩირსება იქ არიქ, რომ მთავარი გმირების - ასაკოვანი კაáƒȘიქა და აჼალგაზრდა áƒ„áƒáƒšáƒ˜áƒĄ - უáƒȘნაური ურთიერთობის ამბავს ავჱორი მთლიანად áƒȘლის ბანალურობისგან და მკითჼველისთვის „ჹავი პრინáƒȘი“ სიყვარულის ჹესაჼებ დაწერილი áƒ”რთ-ერთი საუკეთესო რომანი ჼდება.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ბრიჱანელი მწერალი და áƒ€áƒ˜áƒšáƒáƒĄáƒáƒ€áƒáƒĄáƒ˜ აირიქ მერდოკი (1919-1999) სამართლიანად ითვლება მეოáƒȘე საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო რომანისჱად. მას მრავალი პრესჱიჟული ჯილდო და ჱიჱული áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მოპოვებული. „ჹავი პრინáƒȘი“ აირიქ მერდოკის უმნიჹვნელოვანესი ნაწარმოებია. ალუზიებითა და სიმბოლოებით დაჱვირთულ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒšáƒ˜ ბევრი რამ áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒáƒ©áƒ”áƒœáƒĄ მწერლის ოსჱაჱობას: სიუჟეჱური პერიპეჱიები, საინჱერესო ქჹრუჄჹურა, დაჼვეწილი ენა... თუმáƒȘა წიგნის მთავარი ჩირსება იქ არიქ, რომ მთავარი გმირების - ასაკოვანი კაáƒȘიქა და აჼალგაზრდა áƒ„áƒáƒšáƒ˜áƒĄ - უáƒȘნაური ურთიერთობის ამბავს ავჱორი მთლიანად áƒȘლის ბანალურობისგან და მკითჼველისთვის „ჹავი პრინáƒȘი“ სიყვარულის ჹესაჼებ დაწერილი áƒ”რთ-ერთი საუკეთესო რომანი ჼდება.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
20.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია