აირჩიე მაჩაზია
პალიჱრა L მიჼაილ ბულგაკოვი - მოთჼრობები (რუსული)
ID 233666

პალიჱრა L მიჼაილ ბულგაკოვი - მოთჼრობები (რუსული)

9.95 â‚Ÿ
ID 233666
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ9.950

მიჼაილ ბულგაკოვი - მოთჼრობები (რუსული)

ავჱორი: áƒ›áƒ˜áƒźáƒ”ილ ბულგაკოვი

წიგნის ენა: რუსული

ყდის ჱიპი: რბილი

გვერდების რაოდენობა: 320

áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒąáƒ˜: 13 X 19


აჼალგაზრდა áƒ”áƒ„áƒ˜áƒ›áƒ˜áƒĄ áƒ©áƒáƒœáƒáƒŹáƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜â€œ მიჼაილ ბულგაკოვის მიერ 1925 წელს áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ მოთჼრობების კრებულია. მოთჼრობები ერთ áƒȘიკლად ერთიანდება და áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ უდევს ავჱორის ადრინდელი áƒĄáƒáƒ”áƒ„áƒ˜áƒ›áƒ áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒ“áƒáƒœ აჩებული ისჱორიები.                    áƒ áƒáƒ’ორი არსება დაიბადება, თუკი უნიკალური áƒ„áƒ˜áƒ áƒŁáƒ áƒ’áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ ოპერაáƒȘიით áƒ«áƒáƒŠáƒšáƒĄ ადამიანად გარდაჄმნიან? გამოჩენილმა რუსმა მწერალმა ამ ჹეკითჼვას ვრáƒȘელ მოთჼრობაჹი - ,,áƒ«áƒáƒŠáƒšáƒ˜áƒĄ გული" უპასუჼა.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ9.950

მიჼაილ ბულგაკოვი - მოთჼრობები (რუსული)

ავჱორი: áƒ›áƒ˜áƒźáƒ”ილ ბულგაკოვი

წიგნის ენა: რუსული

ყდის ჱიპი: რბილი

გვერდების რაოდენობა: 320

áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒąáƒ˜: 13 X 19


აჼალგაზრდა áƒ”áƒ„áƒ˜áƒ›áƒ˜áƒĄ áƒ©áƒáƒœáƒáƒŹáƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜â€œ მიჼაილ ბულგაკოვის მიერ 1925 წელს áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ მოთჼრობების კრებულია. მოთჼრობები ერთ áƒȘიკლად ერთიანდება და áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ უდევს ავჱორის ადრინდელი áƒĄáƒáƒ”áƒ„áƒ˜áƒ›áƒ áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒ“áƒáƒœ აჩებული ისჱორიები.                    áƒ áƒáƒ’ორი არსება დაიბადება, თუკი უნიკალური áƒ„áƒ˜áƒ áƒŁáƒ áƒ’áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ ოპერაáƒȘიით áƒ«áƒáƒŠáƒšáƒĄ ადამიანად გარდაჄმნიან? გამოჩენილმა რუსმა მწერალმა ამ ჹეკითჼვას ვრáƒȘელ მოთჼრობაჹი - ,,áƒ«áƒáƒŠáƒšáƒ˜áƒĄ გული" უპასუჼა.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ9.950

მიჼაილ ბულგაკოვი - მოთჼრობები (რუსული)

ავჱორი: áƒ›áƒ˜áƒźáƒ”ილ ბულგაკოვი

წიგნის ენა: რუსული

ყდის ჱიპი: რბილი

გვერდების რაოდენობა: 320

áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒąáƒ˜: 13 X 19


აჼალგაზრდა áƒ”áƒ„áƒ˜áƒ›áƒ˜áƒĄ áƒ©áƒáƒœáƒáƒŹáƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜â€œ მიჼაილ ბულგაკოვის მიერ 1925 წელს áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ მოთჼრობების კრებულია. მოთჼრობები ერთ áƒȘიკლად ერთიანდება და áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒšáƒáƒ“ უდევს ავჱორის ადრინდელი áƒĄáƒáƒ”áƒ„áƒ˜áƒ›áƒ áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒ“áƒáƒœ აჩებული ისჱორიები.                    áƒ áƒáƒ’ორი არსება დაიბადება, თუკი უნიკალური áƒ„áƒ˜áƒ áƒŁáƒ áƒ’áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ ოპერაáƒȘიით áƒ«áƒáƒŠáƒšáƒĄ ადამიანად გარდაჄმნიან? გამოჩენილმა რუსმა მწერალმა ამ ჹეკითჼვას ვრáƒȘელ მოთჼრობაჹი - ,,áƒ«áƒáƒŠáƒšáƒ˜áƒĄ გული" უპასუჼა.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
9.95 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია