აირჩიე მაჩაზია
გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers გ.კ.áƒ©áƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒąáƒáƒœáƒ˜ - მოთჼრობები მამა ბრაუნზე
ID 91548

გამომáƒȘემლობა დიოგენე ● Diogene Publishers გ.კ.áƒ©áƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒąáƒáƒœáƒ˜ - მოთჼრობები მამა ბრაუნზე

11.9 â‚Ÿ
ID 91548
მოკლე აჩწერა

ინგლისური ლიჱერაჱურის კლასიკოსი გ. კ. áƒ©áƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒąáƒáƒœáƒ˜ (1874-1936) უამრავი áƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒĄ, მოთჼრობის, რომანისა და ესეს ავჱორია, თუმáƒȘა, პირველ რიგჹი, მაინáƒȘ მამა ბრაუნის ჹესაჼებ ლეჄმნილი მოთჼრობებითაა áƒȘნობილი. ამ მოთჼრობებჹი ყოველთვის არიქ დამნაჹავე, რომლის მჼილებასაáƒȘ ჩია, მორიდებული კათოლიკე მჩვდელი áƒȘდილობს. ბრიჱანეთჹი მამა ბრაუნი áƒžáƒáƒžáƒŁáƒšáƒáƒ áƒáƒ‘ით ლეგენდარულ ბეიკერსჱრიჱელ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒĄáƒáƒȘ კი უწევს áƒ›áƒ”áƒąáƒáƒ„áƒ”áƒáƒ‘áƒáƒĄ. áƒ©áƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒąáƒáƒœáƒ˜ - მისი კლასიკად ჄáƒȘეული სენჱენáƒȘიებისა და თჼრობის ბრწყინვალე სჱილის წყალობით - არა მჼოლოდ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ ჟანრის მოყვარულებს იზიდავს. 

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ინგლისური ლიჱერაჱურის კლასიკოსი გ. კ. áƒ©áƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒąáƒáƒœáƒ˜ (1874-1936) უამრავი áƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒĄ, მოთჼრობის, რომანისა და ესეს ავჱორია, თუმáƒȘა, პირველ რიგჹი, მაინáƒȘ მამა ბრაუნის ჹესაჼებ ლეჄმნილი მოთჼრობებითაა áƒȘნობილი. ამ მოთჼრობებჹი ყოველთვის არიქ დამნაჹავე, რომლის მჼილებასაáƒȘ ჩია, მორიდებული კათოლიკე მჩვდელი áƒȘდილობს. ბრიჱანეთჹი მამა ბრაუნი áƒžáƒáƒžáƒŁáƒšáƒáƒ áƒáƒ‘ით ლეგენდარულ ბეიკერსჱრიჱელ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒĄáƒáƒȘ კი უწევს áƒ›áƒ”áƒąáƒáƒ„áƒ”áƒáƒ‘áƒáƒĄ. áƒ©áƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒąáƒáƒœáƒ˜ - მისი კლასიკად ჄáƒȘეული სენჱენáƒȘიებისა და თჼრობის ბრწყინვალე სჱილის წყალობით - არა მჼოლოდ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ ჟანრის მოყვარულებს იზიდავს. 

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ინგლისური ლიჱერაჱურის კლასიკოსი გ. კ. áƒ©áƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒąáƒáƒœáƒ˜ (1874-1936) უამრავი áƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒĄ, მოთჼრობის, რომანისა და ესეს ავჱორია, თუმáƒȘა, პირველ რიგჹი, მაინáƒȘ მამა ბრაუნის ჹესაჼებ ლეჄმნილი მოთჼრობებითაა áƒȘნობილი. ამ მოთჼრობებჹი ყოველთვის არიქ დამნაჹავე, რომლის მჼილებასაáƒȘ ჩია, მორიდებული კათოლიკე მჩვდელი áƒȘდილობს. ბრიჱანეთჹი მამა ბრაუნი áƒžáƒáƒžáƒŁáƒšáƒáƒ áƒáƒ‘ით ლეგენდარულ ბეიკერსჱრიჱელ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒĄáƒáƒȘ კი უწევს áƒ›áƒ”áƒąáƒáƒ„áƒ”áƒáƒ‘áƒáƒĄ. áƒ©áƒ”áƒĄáƒąáƒ”áƒ áƒąáƒáƒœáƒ˜ - მისი კლასიკად ჄáƒȘეული სენჱენáƒȘიებისა და თჼრობის ბრწყინვალე სჱილის წყალობით - არა მჼოლოდ áƒ“áƒ”áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ ჟანრის მოყვარულებს იზიდავს. 

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
11.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ბიბლუსი კენჭები

ბიბლუსი კენჭები

11.9

ბიბლუსი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია