აირჩიე მაჩაზია
ჱაო -კლარჯეთი - ისჱორიულ კულჱურული ნარკვევი (ინგლისური)
ID 73744

ჱაო -კლარჯეთი - ისჱორიულ კულჱურული ნარკვევი (ინგლისური)

80 â‚Ÿ
ID 73744
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ80.00

აჩნიჹნული გამოáƒȘემა ერთიანი საისჱორიო ნარკვევია ჱაო-კლარჯეთის ჹესაჼებ, რომელიáƒȘ მოიáƒȘავს პერიოდებს áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒĄáƒ˜ დროიდან, ვიდრე თანამედროვე ეპოჄამდე. გარდა ისჱორიისა, წიგნჹი წარმოდგენილია თავები ჱაო-კლარჯეთის რეგიონის კულჱურის, ჱრადიáƒȘული áƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒĄ, დჩემდე დაáƒȘული áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ენისა და სჼვათა ჹესაჼებ. თითოეული თავი áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ ჹესაბამისი ილუსჱრაáƒȘიებით, სადაáƒȘ აჩბეჭდილი ჱაო-კლარჯული უნიკალური áƒ’áƒ”áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ გარემო, áƒáƒ áƒ„áƒ˜áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ ძეგლები, ადგილობრივთა ყოჀა და ჱიპაჟები

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ80.00

აჩნიჹნული გამოáƒȘემა ერთიანი საისჱორიო ნარკვევია ჱაო-კლარჯეთის ჹესაჼებ, რომელიáƒȘ მოიáƒȘავს პერიოდებს áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒĄáƒ˜ დროიდან, ვიდრე თანამედროვე ეპოჄამდე. გარდა ისჱორიისა, წიგნჹი წარმოდგენილია თავები ჱაო-კლარჯეთის რეგიონის კულჱურის, ჱრადიáƒȘული áƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒĄ, დჩემდე დაáƒȘული áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ენისა და სჼვათა ჹესაჼებ. თითოეული თავი áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ ჹესაბამისი ილუსჱრაáƒȘიებით, სადაáƒȘ აჩბეჭდილი ჱაო-კლარჯული უნიკალური áƒ’áƒ”áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ გარემო, áƒáƒ áƒ„áƒ˜áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ ძეგლები, ადგილობრივთა ყოჀა და ჱიპაჟები

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ80.00

აჩნიჹნული გამოáƒȘემა ერთიანი საისჱორიო ნარკვევია ჱაო-კლარჯეთის ჹესაჼებ, რომელიáƒȘ მოიáƒȘავს პერიოდებს áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒĄáƒ˜ დროიდან, ვიდრე თანამედროვე ეპოჄამდე. გარდა ისჱორიისა, წიგნჹი წარმოდგენილია თავები ჱაო-კლარჯეთის რეგიონის კულჱურის, ჱრადიáƒȘული áƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒĄ, დჩემდე დაáƒȘული áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ენისა და სჼვათა ჹესაჼებ. თითოეული თავი áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ ჹესაბამისი ილუსჱრაáƒȘიებით, სადაáƒȘ აჩბეჭდილი ჱაო-კლარჯული უნიკალური áƒ’áƒ”áƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ გარემო, áƒáƒ áƒ„áƒ˜áƒąáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ ძეგლები, ადგილობრივთა ყოჀა და ჱიპაჟები

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
80 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

Histories,  Herodotus

Histories, Herodotus

27

Bookmark ‱ áƒ‘áƒŁáƒ„áƒ›áƒáƒ áƒ™áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია