აირჩიე მაჩაზია
სულაკაურის გამომáƒȘემლობა áƒŻáƒ”áƒ€ კინი "წრიპა ბიჭის დჩიური: მეáƒȘამეჱე გოჭი" (წიგნი 7)
ID 277558
-13 %

სულაკაურის გამომáƒȘემლობა áƒŻáƒ”áƒ€ კინი "წრიპა ბიჭის დჩიური: მეáƒȘამეჱე გოჭი" (წიგნი 7)

14.9 â‚Ÿ
13 â‚Ÿ
ID 277558
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ვალენჱინობა აჼლოვდება, სკოლაჹი áƒȘეკვის საჩამო უნდა áƒ©áƒáƒąáƒáƒ áƒ“áƒ”áƒĄ და ყველა პარჱნიორს áƒ”áƒ«áƒ”áƒ‘áƒĄ. ბიჭები გოგოებზე მეჱნი არიან და წუჼან, რომ ლეიძლება, წვეულებაზე მეწყვილის გარეჹე დარჩნენ. გრეგის áƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒ„áƒ áƒáƒšáƒ˜áƒȘ სწორედ ეს არიქ. ვის ა჊არ გაუგზავნა მოსაწვევი, მაგრამ ვერáƒȘ ერთი გოგო ვერ დაითანჼმა.

გრეგის მეგობარი როული სულაáƒȘ არ დარდობს, ზეიმზე მეწყვილე ეყოლება თუ არა.

მოულოდნელად გრეგს ჹანსი ეძლევა, ვალენჱინობის საჩამოზე პარჱნიორი ჰყავდეს, მაგრამ როულის გარეჹე არაჀერი გამოვა. სამივენი ერთად მიდიან და ვნაჼოთ, ვინ ა჊მოჩნდება მეáƒȘამეჱე გოჭი.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ვალენჱინობა აჼლოვდება, სკოლაჹი áƒȘეკვის საჩამო უნდა áƒ©áƒáƒąáƒáƒ áƒ“áƒ”áƒĄ და ყველა პარჱნიორს áƒ”áƒ«áƒ”áƒ‘áƒĄ. ბიჭები გოგოებზე მეჱნი არიან და წუჼან, რომ ლეიძლება, წვეულებაზე მეწყვილის გარეჹე დარჩნენ. გრეგის áƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒ„áƒ áƒáƒšáƒ˜áƒȘ სწორედ ეს არიქ. ვის ა჊არ გაუგზავნა მოსაწვევი, მაგრამ ვერáƒȘ ერთი გოგო ვერ დაითანჼმა.

გრეგის მეგობარი როული სულაáƒȘ არ დარდობს, ზეიმზე მეწყვილე ეყოლება თუ არა.

მოულოდნელად გრეგს ჹანსი ეძლევა, ვალენჱინობის საჩამოზე პარჱნიორი ჰყავდეს, მაგრამ როულის გარეჹე არაჀერი გამოვა. სამივენი ერთად მიდიან და ვნაჼოთ, ვინ ა჊მოჩნდება მეáƒȘამეჱე გოჭი.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ13.000

ვალენჱინობა აჼლოვდება, სკოლაჹი áƒȘეკვის საჩამო უნდა áƒ©áƒáƒąáƒáƒ áƒ“áƒ”áƒĄ და ყველა პარჱნიორს áƒ”áƒ«áƒ”áƒ‘áƒĄ. ბიჭები გოგოებზე მეჱნი არიან და წუჼან, რომ ლეიძლება, წვეულებაზე მეწყვილის გარეჹე დარჩნენ. გრეგის áƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒ„áƒ áƒáƒšáƒ˜áƒȘ სწორედ ეს არიქ. ვის ა჊არ გაუგზავნა მოსაწვევი, მაგრამ ვერáƒȘ ერთი გოგო ვერ დაითანჼმა.

გრეგის მეგობარი როული სულაáƒȘ არ დარდობს, ზეიმზე მეწყვილე ეყოლება თუ არა.

მოულოდნელად გრეგს ჹანსი ეძლევა, ვალენჱინობის საჩამოზე პარჱნიორი ჰყავდეს, მაგრამ როულის გარეჹე არაჀერი გამოვა. სამივენი ერთად მიდიან და ვნაჼოთ, ვინ ა჊მოჩნდება მეáƒȘამეჱე გოჭი.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
14.9 â‚Ÿ
13 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

საპიენსი

საპიენსი

19.9

ბიბლუსი
ვა, áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ

ვა, áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ

18.9

ბიბლუსი
არეჱე სჼეულის ენა

არეჱე სჼეულის ენა

18

ბიბლუსი
ნორვეგიული ჱყე

ნორვეგიული ჱყე

17.9

ბიბლუსი
ანჱი გაყიდვები

ანჱი გაყიდვები

16.95

ბიბლუსი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია