აირჩიე მაჩაზია
პალიჱრა L áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” დაკიდების áƒœáƒáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜ ჼელოვნება
ID 250386

პალიჱრა L áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” დაკიდების áƒœáƒáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜ ჼელოვნება

16.95 â‚Ÿ
ID 250386
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.950

საკუთარ თავჹი ჹეუპოვრობისა და სითამამის áƒáƒŠáƒ›áƒáƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ, სულაáƒȘ არაა საჭირო თავის áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ©áƒ”áƒœáƒ. პირიჄით, ამისთვის áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ áƒ“áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒĄáƒ და ნაკლოვანებებზე თავის გასწორება უნდა áƒšáƒ”áƒ’áƒ•áƒ”áƒ«áƒšáƒáƒĄ. სწორედ ასეთ იდეებზეა აგებული წიგნი, მარკ მენსონის ,,áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” დაკიდების áƒœáƒáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜ ჼელოვნება''. გვასწავლის: 1. როგორ გავუსწოროთ თვალი სამყაროჹი არსებულ გამოწვევებს? 2. როგორ ჹევიáƒȘნოთ საკუთარი თავი სირთულეების გადალაჼვის ჹემდეგ? 3. როგორ ჹევეგუოთ იმ აზრს, რომ ამ Ⴤვეყანალი სულაáƒȘ არაა ყველაჀერი, ისე, როგორáƒȘადაáƒȘ ჩვენ წარმოგვიდგენია.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.950

საკუთარ თავჹი ჹეუპოვრობისა და სითამამის áƒáƒŠáƒ›áƒáƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ, სულაáƒȘ არაა საჭირო თავის áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ©áƒ”áƒœáƒ. პირიჄით, ამისთვის áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ áƒ“áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒĄáƒ და ნაკლოვანებებზე თავის გასწორება უნდა áƒšáƒ”áƒ’áƒ•áƒ”áƒ«áƒšáƒáƒĄ. სწორედ ასეთ იდეებზეა აგებული წიგნი, მარკ მენსონის ,,áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” დაკიდების áƒœáƒáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜ ჼელოვნება''. გვასწავლის: 1. როგორ გავუსწოროთ თვალი სამყაროჹი არსებულ გამოწვევებს? 2. როგორ ჹევიáƒȘნოთ საკუთარი თავი სირთულეების გადალაჼვის ჹემდეგ? 3. როგორ ჹევეგუოთ იმ აზრს, რომ ამ Ⴤვეყანალი სულაáƒȘ არაა ყველაჀერი, ისე, როგორáƒȘადაáƒȘ ჩვენ წარმოგვიდგენია.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ16.950

საკუთარ თავჹი ჹეუპოვრობისა და სითამამის áƒáƒŠáƒ›áƒáƒ©áƒ”áƒœáƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ, სულაáƒȘ არაა საჭირო თავის áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ©áƒ”áƒœáƒ. პირიჄით, ამისთვის áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ áƒ“áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒĄáƒ და ნაკლოვანებებზე თავის გასწორება უნდა áƒšáƒ”áƒ’áƒ•áƒ”áƒ«áƒšáƒáƒĄ. სწორედ ასეთ იდეებზეა აგებული წიგნი, მარკ მენსონის ,,áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ” დაკიდების áƒœáƒáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜ ჼელოვნება''. გვასწავლის: 1. როგორ გავუსწოროთ თვალი სამყაროჹი არსებულ გამოწვევებს? 2. როგორ ჹევიáƒȘნოთ საკუთარი თავი სირთულეების გადალაჼვის ჹემდეგ? 3. როგორ ჹევეგუოთ იმ აზრს, რომ ამ Ⴤვეყანალი სულაáƒȘ არაა ყველაჀერი, ისე, როგორáƒȘადაáƒȘ ჩვენ წარმოგვიდგენია.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
16.95 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

პალიჱრა L ბიბლია

პალიჱრა L ბიბლია

25

ბიბლუსი
დედაენა - აი ია

დედაენა - აი ია

23.99

ბიბლუსი
დაჼაჱე ანბანი

დაჼაჱე ანბანი

19.95

ბიბლუსი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია