აირჩიე მაჩაზია
ანჱუან დე სენჱ-ეგზიუპერი "პაჱარა პრინáƒȘი"
ID 59220

ანჱუან დე სენჱ-ეგზიუპერი "პაჱარა პრინáƒȘი"

9.9 â‚Ÿ
ID 59220
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ9.900

მთარგმნელი: მერაბ ჀიჀია


ანჱუან დე სენჱ-ეგზიუპერის „პაჱარა პრინáƒȘი“ ყველაზე პოპულარული áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒŁáƒšáƒ”áƒœáƒáƒ•áƒáƒœáƒ˜ წიგნი და ყველა დროის ბესჱსელერია, თავად ავჱორი კი – áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ რამდენიმე უმაჩლესი ლიჱერაჱურული ჯილდოს ლაურეაჱი.


როგორáƒȘ áƒȘნობილია, ეგზიუპერი მეორე áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ომის დასაწყისჹი სამჼედრო პილოჱად მსაჼურობდა და ამიჱომ მიიჩნევენ, რომ მის ამ ალეგორიულ მოთჼრობაჹი სწორედ საავიაáƒȘიო გამოáƒȘდილებიდან მიჩებული დეჱალებია áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜. ნაწარმოების ნაჼევარზე მეჱი ავჱორის თავს გადამჼდარი ისჱორიებია, მათ ჹორის áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ©áƒŁáƒ§áƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ ამბავი მარჱოობაზე, მეგობრობაზე, სიყვარულსა და სასოწარკვეთაზე, რაქაáƒȘ იქ დედამიწაზე ჩამოვარდნილი პაჱარა პრინáƒȘიქ პირით ჰყვება.


áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜ ანჱუან დე სენჱ-ეგზიუპერის ეს ნაწარმოები XX საუკუნის საუკეთესო წიგნად აჩიარეს. იგი თარგმნილია 250-ზე მეჱ ენასა და áƒ“áƒ˜áƒáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ–áƒ”, მათ ჹორის, ბრაილზეáƒȘ.

ამ გამოáƒȘემაჹი გთავაზობთ ავჱორის ილუსჱრაáƒȘიებით áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒš აჼალ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš თარგმანს.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ9.900

მთარგმნელი: მერაბ ჀიჀია


ანჱუან დე სენჱ-ეგზიუპერის „პაჱარა პრინáƒȘი“ ყველაზე პოპულარული áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒŁáƒšáƒ”áƒœáƒáƒ•áƒáƒœáƒ˜ წიგნი და ყველა დროის ბესჱსელერია, თავად ავჱორი კი – áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ რამდენიმე უმაჩლესი ლიჱერაჱურული ჯილდოს ლაურეაჱი.


როგორáƒȘ áƒȘნობილია, ეგზიუპერი მეორე áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ომის დასაწყისჹი სამჼედრო პილოჱად მსაჼურობდა და ამიჱომ მიიჩნევენ, რომ მის ამ ალეგორიულ მოთჼრობაჹი სწორედ საავიაáƒȘიო გამოáƒȘდილებიდან მიჩებული დეჱალებია áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜. ნაწარმოების ნაჼევარზე მეჱი ავჱორის თავს გადამჼდარი ისჱორიებია, მათ ჹორის áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ©áƒŁáƒ§áƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ ამბავი მარჱოობაზე, მეგობრობაზე, სიყვარულსა და სასოწარკვეთაზე, რაქაáƒȘ იქ დედამიწაზე ჩამოვარდნილი პაჱარა პრინáƒȘიქ პირით ჰყვება.


áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜ ანჱუან დე სენჱ-ეგზიუპერის ეს ნაწარმოები XX საუკუნის საუკეთესო წიგნად აჩიარეს. იგი თარგმნილია 250-ზე მეჱ ენასა და áƒ“áƒ˜áƒáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ–áƒ”, მათ ჹორის, ბრაილზეáƒȘ.

ამ გამოáƒȘემაჹი გთავაზობთ ავჱორის ილუსჱრაáƒȘიებით áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒš აჼალ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš თარგმანს.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ9.900

მთარგმნელი: მერაბ ჀიჀია


ანჱუან დე სენჱ-ეგზიუპერის „პაჱარა პრინáƒȘი“ ყველაზე პოპულარული áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒŁáƒšáƒ”áƒœáƒáƒ•áƒáƒœáƒ˜ წიგნი და ყველა დროის ბესჱსელერია, თავად ავჱორი კი – áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒ˜áƒĄ რამდენიმე უმაჩლესი ლიჱერაჱურული ჯილდოს ლაურეაჱი.


როგორáƒȘ áƒȘნობილია, ეგზიუპერი მეორე áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ ომის დასაწყისჹი სამჼედრო პილოჱად მსაჼურობდა და ამიჱომ მიიჩნევენ, რომ მის ამ ალეგორიულ მოთჼრობაჹი სწორედ საავიაáƒȘიო გამოáƒȘდილებიდან მიჩებული დეჱალებია áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜. ნაწარმოების ნაჼევარზე მეჱი ავჱორის თავს გადამჼდარი ისჱორიებია, მათ ჹორის áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ©áƒŁáƒ§áƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ ამბავი მარჱოობაზე, მეგობრობაზე, სიყვარულსა და სასოწარკვეთაზე, რაქაáƒȘ იქ დედამიწაზე ჩამოვარდნილი პაჱარა პრინáƒȘიქ პირით ჰყვება.


áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜ ანჱუან დე სენჱ-ეგზიუპერის ეს ნაწარმოები XX საუკუნის საუკეთესო წიგნად აჩიარეს. იგი თარგმნილია 250-ზე მეჱ ენასა და áƒ“áƒ˜áƒáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ–áƒ”, მათ ჹორის, ბრაილზეáƒȘ.

ამ გამოáƒȘემაჹი გთავაზობთ ავჱორის ილუსჱრაáƒȘიებით áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒš აჼალ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš თარგმანს.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
9.9 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

პალიჱრა L მიზნები

პალიჱრა L მიზნები

13.99

ბიბლუსი
გროსმაისჱერი

გროსმაისჱერი

12.95

ბიბლუსი
ჄალაჄი წყალზე

ჄალაჄი წყალზე

12.9

ბიბლუსი
პალიჱრა L ჯეინ ეარი

პალიჱრა L ჯეინ ეარი

12

ბიბლუსი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია