აირჩიე მაჩაზია
ID 232694

Guam ALGA სკრაბი DREN-CELL ანჱიáƒȘელულიჱური

87 â‚Ÿ
ID 232694
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ87.000

ჱიპი: ანჱიáƒȘელულიჱური სკრაბი

მაჼასიათებლები: ეს არიქ სჼეულის მადრენაჟებელი სკრაბი áƒȘელულიჱის საწინააჩმდეგო აჄჹიური ინგრედიენჱებით, რომელიáƒȘ ზჩვის სასარგებლო თვისებებს აერთიანებს ლიმნის, ბერგამოჱის, გერანიუმის და áƒžáƒáƒ©áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ áƒ«áƒ•áƒ˜áƒ áƒ€áƒáƒĄáƒ˜ ეთერზეთების თვისებებთან, რომელიáƒȘ მდგომარეობს ყვავილების áƒȘოáƒȘჼალ არომაჱჹი რაáƒȘ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ კეთილდჩეობის სასიამოვნო áƒšáƒ”áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ. ანიჭებს კანს ბზინვარებას, სიმკვრივეს, სიგლუვესა და აჼალგაზრდულ იერს. Algascrub Dren-Cell- ლი არსებული ანჱიáƒȘელულიჱური აჄჹიური ნივთიერება საჹუალებას áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒĄ არა მჼოლოდ გააჼალგაზრდავდეს კანი, გამოდევნოს áƒąáƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜ და ჼელი ჹეუწყოს უჯრედების განაჼლებას, არამედ გარანჱირებულად იძლევა დრენაჟის და áƒȘელულიჱის საწინააჩმდეგო áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒĄ. სკრაბის გამოყენების პროáƒȘესი გადაჄáƒȘევა ნამდვილ áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიურ მკურნალობად.

თვისებები: გადააჄáƒȘიეთ თჄვენი აბაზანის ოთაჼი სასიამოვნო განწყობის áƒáƒąáƒ›áƒáƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒšáƒ˜ “მთლიანი áƒ©áƒáƒ«áƒ˜áƒ áƒ•áƒ˜áƒĄâ€ ადგილად და ამასთანავე გაჼადეთ კანი áƒŁáƒ€áƒ áƒ გლუვი, ბზინვარე, რბილი და ელასჱიური. სკრაბი ჹესანიჹნავად áƒáƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒĄ კანს მკვდარი უჯრედებისგან და ამზადებს მას სჼეულის მოდელირებისთვის საჭირო ჹემდგომი პროáƒȘედურებისთვის. სკრაბით დამუჹავებული კანი უკეთესად ითვისებს ამ პროáƒȘედურებისთვის საჭირო აჄჹიურ ინგრედიენჱებს, რაáƒȘ საჹუალებას იძლევა áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ áƒ˜áƒ„áƒœáƒáƒĄ გამოყენებული მათი áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიონალური თვისებები.

მოáƒȘულობა: 420 მლ


დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ87.000

ჱიპი: ანჱიáƒȘელულიჱური სკრაბი

მაჼასიათებლები: ეს არიქ სჼეულის მადრენაჟებელი სკრაბი áƒȘელულიჱის საწინააჩმდეგო აჄჹიური ინგრედიენჱებით, რომელიáƒȘ ზჩვის სასარგებლო თვისებებს აერთიანებს ლიმნის, ბერგამოჱის, გერანიუმის და áƒžáƒáƒ©áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ áƒ«áƒ•áƒ˜áƒ áƒ€áƒáƒĄáƒ˜ ეთერზეთების თვისებებთან, რომელიáƒȘ მდგომარეობს ყვავილების áƒȘოáƒȘჼალ არომაჱჹი რაáƒȘ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ კეთილდჩეობის სასიამოვნო áƒšáƒ”áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ. ანიჭებს კანს ბზინვარებას, სიმკვრივეს, სიგლუვესა და აჼალგაზრდულ იერს. Algascrub Dren-Cell- ლი არსებული ანჱიáƒȘელულიჱური აჄჹიური ნივთიერება საჹუალებას áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒĄ არა მჼოლოდ გააჼალგაზრდავდეს კანი, გამოდევნოს áƒąáƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜ და ჼელი ჹეუწყოს უჯრედების განაჼლებას, არამედ გარანჱირებულად იძლევა დრენაჟის და áƒȘელულიჱის საწინააჩმდეგო áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒĄ. სკრაბის გამოყენების პროáƒȘესი გადაჄáƒȘევა ნამდვილ áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიურ მკურნალობად.

თვისებები: გადააჄáƒȘიეთ თჄვენი აბაზანის ოთაჼი სასიამოვნო განწყობის áƒáƒąáƒ›áƒáƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒšáƒ˜ “მთლიანი áƒ©áƒáƒ«áƒ˜áƒ áƒ•áƒ˜áƒĄâ€ ადგილად და ამასთანავე გაჼადეთ კანი áƒŁáƒ€áƒ áƒ გლუვი, ბზინვარე, რბილი და ელასჱიური. სკრაბი ჹესანიჹნავად áƒáƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒĄ კანს მკვდარი უჯრედებისგან და ამზადებს მას სჼეულის მოდელირებისთვის საჭირო ჹემდგომი პროáƒȘედურებისთვის. სკრაბით დამუჹავებული კანი უკეთესად ითვისებს ამ პროáƒȘედურებისთვის საჭირო აჄჹიურ ინგრედიენჱებს, რაáƒȘ საჹუალებას იძლევა áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ áƒ˜áƒ„áƒœáƒáƒĄ გამოყენებული მათი áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიონალური თვისებები.

მოáƒȘულობა: 420 მლ


დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ87.000

ჱიპი: ანჱიáƒȘელულიჱური სკრაბი

მაჼასიათებლები: ეს არიქ სჼეულის მადრენაჟებელი სკრაბი áƒȘელულიჱის საწინააჩმდეგო აჄჹიური ინგრედიენჱებით, რომელიáƒȘ ზჩვის სასარგებლო თვისებებს აერთიანებს ლიმნის, ბერგამოჱის, გერანიუმის და áƒžáƒáƒ©áƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ áƒ«áƒ•áƒ˜áƒ áƒ€áƒáƒĄáƒ˜ ეთერზეთების თვისებებთან, რომელიáƒȘ მდგომარეობს ყვავილების áƒȘოáƒȘჼალ არომაჱჹი რაáƒȘ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ კეთილდჩეობის სასიამოვნო áƒšáƒ”áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ. ანიჭებს კანს ბზინვარებას, სიმკვრივეს, სიგლუვესა და აჼალგაზრდულ იერს. Algascrub Dren-Cell- ლი არსებული ანჱიáƒȘელულიჱური აჄჹიური ნივთიერება საჹუალებას áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒĄ არა მჼოლოდ გააჼალგაზრდავდეს კანი, გამოდევნოს áƒąáƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜ და ჼელი ჹეუწყოს უჯრედების განაჼლებას, არამედ გარანჱირებულად იძლევა დრენაჟის და áƒȘელულიჱის საწინააჩმდეგო áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒĄ. სკრაბის გამოყენების პროáƒȘესი გადაჄáƒȘევა ნამდვილ áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიურ მკურნალობად.

თვისებები: გადააჄáƒȘიეთ თჄვენი აბაზანის ოთაჼი სასიამოვნო განწყობის áƒáƒąáƒ›áƒáƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒšáƒ˜ “მთლიანი áƒ©áƒáƒ«áƒ˜áƒ áƒ•áƒ˜áƒĄâ€ ადგილად და ამასთანავე გაჼადეთ კანი áƒŁáƒ€áƒ áƒ გლუვი, ბზინვარე, რბილი და ელასჱიური. სკრაბი ჹესანიჹნავად áƒáƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒĄ კანს მკვდარი უჯრედებისგან და ამზადებს მას სჼეულის მოდელირებისთვის საჭირო ჹემდგომი პროáƒȘედურებისთვის. სკრაბით დამუჹავებული კანი უკეთესად ითვისებს ამ პროáƒȘედურებისთვის საჭირო აჄჹიურ ინგრედიენჱებს, რაáƒȘ საჹუალებას იძლევა áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ áƒ˜áƒ„áƒœáƒáƒĄ გამოყენებული მათი áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიონალური თვისებები.

მოáƒȘულობა: 420 მლ


აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
87 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

Guam ALGA სკრაბი DREN-CELL ანჱიáƒȘელულიჱური

Guam ALGA სკრაბი DREN-CELL ანჱიáƒȘელულიჱური

87

TOPICREM ჱანის სკრაბი TOPICREM

TOPICREM ჱანის სკრაბი TOPICREM

62.8

Aversi
Yves Rocher ჱანის სკრაბი

Yves Rocher ჱანის სკრაბი

45.6

Yves Rocher
Mille FLeurs ჱანის სკრაბი Mille FLeurs 200 მლ 9358

Mille FLeurs ჱანის სკრაბი Mille FLeurs 200 მლ 9358

39.9

Aversi
ჱანის სკრაბი Lavender Flower

ჱანის სკრაბი Lavender Flower

35

Pharma Naturalis Georgia
KianoMer ჱანის სკრაბი Passion Fruit Delight

KianoMer ჱანის სკრაბი Passion Fruit Delight

35

Pharma Naturalis Georgia
KianoMer ჱანის სკრაბი Oriental Dream

KianoMer ჱანის სკრაბი Oriental Dream

35

Pharma Naturalis Georgia
Yves Rocher საჼის სკრაბი

Yves Rocher საჼის სკრაბი

34.2

Yves Rocher
LILAROZE ჱანის სკრაბი LILAROZE

LILAROZE ჱანის სკრაბი LILAROZE

31.55

Aversi
Yves Rocher ჱანის სკრაბი

Yves Rocher ჱანის სკრაბი

28.5

Yves Rocher
Yves Rocher ჱანის სკრაბი

Yves Rocher ჱანის სკრაბი

28.5

Yves Rocher
Yves Rocher ჱანის სკრაბი

Yves Rocher ჱანის სკრაბი

28.5

Yves Rocher
Yves Rocher ჱანის სკრაბი

Yves Rocher ჱანის სკრაბი

28.5

Yves Rocher
Yves Rocher ჱანის სკრაბი

Yves Rocher ჱანის სკრაბი

26.6

Yves Rocher
Yves Rocher ჱანის სკრაბი

Yves Rocher ჱანის სკრაბი

26.2

Yves Rocher
Yves Rocher ჱანის სკრაბი

Yves Rocher ჱანის სკრაბი

26.2

Yves Rocher
Nacomi ჱანის სკრაბი Nacomi

Nacomi ჱანის სკრაბი Nacomi

25.79

Aversi
Nacomi ჱანის სკრაბი Nacomi

Nacomi ჱანის სკრაბი Nacomi

25.79

Aversi
Nacomi ჱანის სკრაბი Nacomi

Nacomi ჱანის სკრაბი Nacomi

25.79

Aversi
Nacomi ჱანის სკრაბი Nacomi Scrab and Wash

Nacomi ჱანის სკრაბი Nacomi Scrab and Wash

16.2

Aversi
Nacomi áƒ€áƒ”áƒźáƒ˜áƒĄ სკრაბი 125 გრ 9869

Nacomi áƒ€áƒ”áƒźáƒ˜áƒĄ სკრაბი 125 გრ 9869

15.4

Aversi
MUMUSO ჱანის სკრაბი

MUMUSO ჱანის სკრაბი

14.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
Evoluderm ჱანის სკრაბი Evoluderm

Evoluderm ჱანის სკრაბი Evoluderm

13.9

Aversi
Evoluderm ჱანის სკრაბი 150 მლ

Evoluderm ჱანის სკრაბი 150 მლ

13.9

Aversi
MINISO ჱანის სკრაბი

MINISO ჱანის სკრაბი

8.95

მინისო

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია