La Maison du Savon de Marseille სურნელოვანი საპონი La Maison du Savon de Marseille OPIUM

12 â‚Ÿ
ID 34120
მოკლე აჩწერა

ჱიპი: სურნელოვანი საპონი "ოპიუმი"

ჹემადგენლობა: ლიქ áƒ™áƒáƒ áƒáƒ„ი (ბიო), A, D, E და F ვიჱამინები

რეკომენდებულია ყველა ჱიპის კანისთვის

წონა: 125 გრ

დამზადებულია áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜

მოკლე აჩწერა

ჱიპი: სურნელოვანი საპონი "ოპიუმი"

ჹემადგენლობა: ლიქ áƒ™áƒáƒ áƒáƒ„ი (ბიო), A, D, E და F ვიჱამინები

რეკომენდებულია ყველა ჱიპის კანისთვის

წონა: 125 გრ

დამზადებულია áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒšáƒ˜

აირჩიე ჹეთავაზება áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
12 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია
Powered by

EXTRA კონსულჱაჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111