La Maison du Savon de Marseille საპონი NATURIDERM - RED VINE

19.95 â‚Ÿ
ID 74551
მოკლე აჩწერა

სურნელოვანი ნაჱურიდერმი, საჼის მოვლისათვის - წითელი ჩვინო

წონა: 125 გრამი

ჹემადგენლობა: 80% ზეითუნის ზეთი, 20% áƒ„áƒáƒ„áƒáƒĄáƒ˜áƒĄ კაკლის გული, საპონა, წითელი ჩვინო

კანის ჱიპი: ყველა ჱიპის კანისათვის  

áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ˜: áƒáƒœáƒąáƒ˜áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒœáƒąáƒŁáƒ áƒ˜, ჹემკვრელი, áƒ’áƒáƒ›áƒáƒáƒźáƒáƒšáƒ’áƒáƒ–áƒ áƒ“áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ მოჄმედება 

არ ჹეიáƒȘავს áƒ”áƒ—áƒ˜áƒšáƒ”áƒœáƒ“áƒ˜áƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒąáƒ áƒáƒ«áƒ›áƒáƒ áƒ›áƒŸáƒáƒ•áƒáƒĄ ან ჱეჱრასოდიუმს

გამოყენება და რჩევები: áƒŹáƒáƒ˜áƒĄáƒ•áƒ˜áƒ— სველ კანზე ჄაჀიქ áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒœáƒáƒ›áƒ“áƒ” და ჹემდეგ ჩამოიბანეთ áƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒ წყლით. გამოყენება ლეგიძლიათ ნიჩბის საჼითაáƒȘ. წაისვით საპონი სველ კანზე, აáƒȘადეთ გაჹრობა 3-5 წუთის განმავლობაჹი და ჹემდეგ ჩამოიბანეთ გრილი წყლით

მოკლე აჩწერა

სურნელოვანი ნაჱურიდერმი, საჼის მოვლისათვის - წითელი ჩვინო

წონა: 125 გრამი

ჹემადგენლობა: 80% ზეითუნის ზეთი, 20% áƒ„áƒáƒ„áƒáƒĄáƒ˜áƒĄ კაკლის გული, საპონა, წითელი ჩვინო

კანის ჱიპი: ყველა ჱიპის კანისათვის  

áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ˜: áƒáƒœáƒąáƒ˜áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ“áƒáƒœáƒąáƒŁáƒ áƒ˜, ჹემკვრელი, áƒ’áƒáƒ›áƒáƒáƒźáƒáƒšáƒ’áƒáƒ–áƒ áƒ“áƒáƒ•áƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ მოჄმედება 

არ ჹეიáƒȘავს áƒ”áƒ—áƒ˜áƒšáƒ”áƒœáƒ“áƒ˜áƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒąáƒ áƒáƒ«áƒ›áƒáƒ áƒ›áƒŸáƒáƒ•áƒáƒĄ ან ჱეჱრასოდიუმს

გამოყენება და რჩევები: áƒŹáƒáƒ˜áƒĄáƒ•áƒ˜áƒ— სველ კანზე ჄაჀიქ áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒœáƒáƒ›áƒ“áƒ” და ჹემდეგ ჩამოიბანეთ áƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒ წყლით. გამოყენება ლეგიძლიათ ნიჩბის საჼითაáƒȘ. წაისვით საპონი სველ კანზე, აáƒȘადეთ გაჹრობა 3-5 წუთის განმავლობაჹი და ჹემდეგ ჩამოიბანეთ გრილი წყლით

აირჩიე ჹეთავაზება áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
19.95 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

AHAVA საპონი AHAVA

AHAVA საპონი AHAVA

14.8

Aversi
© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია
Powered by

EXTRA კონსულჱაჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111