აირჩიე მაჩაზია
ID 93946

Soskin სუპერ დამაჱენიანებელი კრემი

79 â‚Ÿ
ID 93946
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ79.000

ჱიპი: საჼის კრემი, დჩის/ჩამის

მოáƒȘულობა: 40 მლ

áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ˜: სუპერ დამაჱენიანებელი, ძალიან მჹრალი და გაუწყლოებული კანის 24 საათიანი დაჱენიანება. ჰიალურონის მჟავა, áƒ„áƒ˜áƒąáƒáƒ–áƒáƒœáƒ˜ და áƒ‘áƒ˜áƒáƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒ“áƒ˜ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ ინჱენსიურ და áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ• დაჱენიანებას. ლიიქ, ჟოჟობას, ჼორბლის áƒ©áƒáƒœáƒáƒĄáƒáƒźáƒ˜áƒĄ ზეთები და მáƒȘენარეული გლიáƒȘერინი აჩადგენს კანის ეპიდერმულ ბარიერს და ჰიდროლიპიდურ მანჱიას. ვიჱამინი B5 ჼსნის ანთებას და გაჩიზიანებას, რაáƒȘ დამაჼასიათებელია გაუწყლოებული კანისთვის. მზისგან დამáƒȘავი áƒ€áƒ˜áƒšáƒąáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜ იáƒȘავს კანს მზის მავნე áƒ–áƒ”áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ’áƒáƒœ. კრემის დამაჱენიანებელი და დამáƒȘავი მოჄმედება áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ ჰიდრაჱაáƒȘიიქ ოპჱიმალურ დონეს. კანი არიქ დაáƒȘული, დაჱენიანებული, ელასჱიური და გლუვი

ჹემადგენლობა:  áƒ•áƒ˜áƒąáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜ B5, áƒ•áƒ˜áƒąáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜ E, áƒ°áƒ˜áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒœáƒ˜áƒĄ მჟავა, áƒŸáƒáƒŸáƒáƒ‘áƒáƒĄ ზეთი, áƒźáƒáƒ áƒ‘áƒšáƒ˜áƒĄ áƒ©áƒáƒœáƒáƒĄáƒáƒźáƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒœáƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒšáƒ˜áƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒ„იჱოზანი

გამოყენების წესი: დავიჱანოთ კარგად გაწმენდილ საჼეზე, კისერზე და დეკოლჱეზე 2-ჯერ დჩეჹი, დილა-საჩამოს. კრემი იდეალურია, როგორáƒȘ მაკიაჟის ბაზა

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ79.000

ჱიპი: საჼის კრემი, დჩის/ჩამის

მოáƒȘულობა: 40 მლ

áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ˜: სუპერ დამაჱენიანებელი, ძალიან მჹრალი და გაუწყლოებული კანის 24 საათიანი დაჱენიანება. ჰიალურონის მჟავა, áƒ„áƒ˜áƒąáƒáƒ–áƒáƒœáƒ˜ და áƒ‘áƒ˜áƒáƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒ“áƒ˜ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ ინჱენსიურ და áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ• დაჱენიანებას. ლიიქ, ჟოჟობას, ჼორბლის áƒ©áƒáƒœáƒáƒĄáƒáƒźáƒ˜áƒĄ ზეთები და მáƒȘენარეული გლიáƒȘერინი აჩადგენს კანის ეპიდერმულ ბარიერს და ჰიდროლიპიდურ მანჱიას. ვიჱამინი B5 ჼსნის ანთებას და გაჩიზიანებას, რაáƒȘ დამაჼასიათებელია გაუწყლოებული კანისთვის. მზისგან დამáƒȘავი áƒ€áƒ˜áƒšáƒąáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜ იáƒȘავს კანს მზის მავნე áƒ–áƒ”áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ’áƒáƒœ. კრემის დამაჱენიანებელი და დამáƒȘავი მოჄმედება áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ ჰიდრაჱაáƒȘიიქ ოპჱიმალურ დონეს. კანი არიქ დაáƒȘული, დაჱენიანებული, ელასჱიური და გლუვი

ჹემადგენლობა:  áƒ•áƒ˜áƒąáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜ B5, áƒ•áƒ˜áƒąáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜ E, áƒ°áƒ˜áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒœáƒ˜áƒĄ მჟავა, áƒŸáƒáƒŸáƒáƒ‘áƒáƒĄ ზეთი, áƒźáƒáƒ áƒ‘áƒšáƒ˜áƒĄ áƒ©áƒáƒœáƒáƒĄáƒáƒźáƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒœáƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒšáƒ˜áƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒ„იჱოზანი

გამოყენების წესი: დავიჱანოთ კარგად გაწმენდილ საჼეზე, კისერზე და დეკოლჱეზე 2-ჯერ დჩეჹი, დილა-საჩამოს. კრემი იდეალურია, როგორáƒȘ მაკიაჟის ბაზა

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ79.000

ჱიპი: საჼის კრემი, დჩის/ჩამის

მოáƒȘულობა: 40 მლ

áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ˜: სუპერ დამაჱენიანებელი, ძალიან მჹრალი და გაუწყლოებული კანის 24 საათიანი დაჱენიანება. ჰიალურონის მჟავა, áƒ„áƒ˜áƒąáƒáƒ–áƒáƒœáƒ˜ და áƒ‘áƒ˜áƒáƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒ“áƒ˜ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ ინჱენსიურ და áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ• დაჱენიანებას. ლიიქ, ჟოჟობას, ჼორბლის áƒ©áƒáƒœáƒáƒĄáƒáƒźáƒ˜áƒĄ ზეთები და მáƒȘენარეული გლიáƒȘერინი აჩადგენს კანის ეპიდერმულ ბარიერს და ჰიდროლიპიდურ მანჱიას. ვიჱამინი B5 ჼსნის ანთებას და გაჩიზიანებას, რაáƒȘ დამაჼასიათებელია გაუწყლოებული კანისთვის. მზისგან დამáƒȘავი áƒ€áƒ˜áƒšáƒąáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜ იáƒȘავს კანს მზის მავნე áƒ–áƒ”áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ’áƒáƒœ. კრემის დამაჱენიანებელი და დამáƒȘავი მოჄმედება áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ ჰიდრაჱაáƒȘიიქ ოპჱიმალურ დონეს. კანი არიქ დაáƒȘული, დაჱენიანებული, ელასჱიური და გლუვი

ჹემადგენლობა:  áƒ•áƒ˜áƒąáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜ B5, áƒ•áƒ˜áƒąáƒáƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜ E, áƒ°áƒ˜áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒœáƒ˜áƒĄ მჟავა, áƒŸáƒáƒŸáƒáƒ‘áƒáƒĄ ზეთი, áƒźáƒáƒ áƒ‘áƒšáƒ˜áƒĄ áƒ©áƒáƒœáƒáƒĄáƒáƒźáƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒœáƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒšáƒ˜áƒ˜áƒĄ ზეთი, áƒ„იჱოზანი

გამოყენების წესი: დავიჱანოთ კარგად გაწმენდილ საჼეზე, კისერზე და დეკოლჱეზე 2-ჯერ დჩეჹი, დილა-საჩამოს. კრემი იდეალურია, როგორáƒȘ მაკიაჟის ბაზა

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
79 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

VICHY საჼის კრემი VICHY 50 მლ 1525

VICHY საჼის კრემი VICHY 50 მლ 1525

94.6

Aversi
AHAVA საჼის კრემი AHAVA 50 მლ

AHAVA საჼის კრემი AHAVA 50 მლ

93.6

Aversi
AHAVA საჼის კრემი AHAVA

AHAVA საჼის კრემი AHAVA

93.6

Aversi
TOPICREM მათეთრებელი ჹრაჱი 30 მლ

TOPICREM მათეთრებელი ჹრაჱი 30 მლ

92.3

Aversi
guudcure საჼის კრემი Guudcure 50 მლ 6503

guudcure საჼის კრემი Guudcure 50 მლ 6503

87.9

Aversi
AHAVA საჼის კრემი AHAVA SPF15 50 მლ

AHAVA საჼის კრემი AHAVA SPF15 50 მლ

85.3

Aversi
Avene საჼის კრემი Avene Tolerance Extreme 50 მლ 3135

Avene საჼის კრემი Avene Tolerance Extreme 50 მლ 3135

82.9

Aversi
Soskin áƒ›áƒáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒáƒœáƒąáƒ˜ გელ-კრემი

Soskin áƒ›áƒáƒąáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒáƒœáƒąáƒ˜ გელ-კრემი

79

Beauty Life
Avene საჼის კრემი Avene

Avene საჼის კრემი Avene

78.95

Aversi
TOPICREM საჼის კრემი Topicream 40 მლ 2477

TOPICREM საჼის კრემი Topicream 40 მლ 2477

78

Aversi
Yves Rocher თვალის გელი

Yves Rocher თვალის გელი

76

Yves Rocher
Yves Rocher თვალის კრემი

Yves Rocher თვალის კრემი

76

Yves Rocher
Avene საჼის კრემი Avene

Avene საჼის კრემი Avene

74.95

Aversi
TOPICREM საჼის კრემი TOPICREM

TOPICREM საჼის კრემი TOPICREM

74.51

Aversi
Yves Rocher საჼის კრემი

Yves Rocher საჼის კრემი

68

Yves Rocher

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია