აირჩიე მაჩაზია
ID 203544
ჹემოწმებული მარაგი

Metabo ალმასის დისკი არჼის საჭრელისთვის Metabo Professional UP 125 მმ (628299000)

655 â‚Ÿ
ID 203544
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ655.000

Metabos-ქ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘია მუდმივად ამჱკიáƒȘებს თავის áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒáƒ‘áƒáƒĄ. კომპანია სთავაზობს თავის მომჼმარებლებს მძლავრი ინსჱრუმენჱების Ⴠართო áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒáƒœáƒĄ მძიმე პირობებჹი გამოსაყენებლად.áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Metabo

‱ დისკის დიამეჱრი: 125 მმ


დამაჱებითი მაჼასიათებლები:

‱ დისკის ჼვრელის დიამეჱრი: 22.23 მმ

‱ სეგმენჱების რაოდენობა: 30

‱ სეგმენჱის ზომა: 28.5x7 მმ

‱ ბრუნვის სიჼჹირე: 12200 ბრ/წთ
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ655.000

Metabos-ქ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘია მუდმივად ამჱკიáƒȘებს თავის áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒáƒ‘áƒáƒĄ. კომპანია სთავაზობს თავის მომჼმარებლებს მძლავრი ინსჱრუმენჱების Ⴠართო áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒáƒœáƒĄ მძიმე პირობებჹი გამოსაყენებლად.áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Metabo

‱ დისკის დიამეჱრი: 125 მმ


დამაჱებითი მაჼასიათებლები:

‱ დისკის ჼვრელის დიამეჱრი: 22.23 მმ

‱ სეგმენჱების რაოდენობა: 30

‱ სეგმენჱის ზომა: 28.5x7 მმ

‱ ბრუნვის სიჼჹირე: 12200 ბრ/წთ
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ655.000

Metabos-ქ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘია მუდმივად ამჱკიáƒȘებს თავის áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒáƒ‘áƒáƒĄ. კომპანია სთავაზობს თავის მომჼმარებლებს მძლავრი ინსჱრუმენჱების Ⴠართო áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒáƒœáƒĄ მძიმე პირობებჹი გამოსაყენებლად.áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Metabo

‱ დისკის დიამეჱრი: 125 მმ


დამაჱებითი მაჼასიათებლები:

‱ დისკის ჼვრელის დიამეჱრი: 22.23 მმ

‱ სეგმენჱების რაოდენობა: 30

‱ სეგმენჱის ზომა: 28.5x7 მმ

‱ ბრუნვის სიჼჹირე: 12200 ბრ/წთ
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
ადგილზე მიჱანა
-
655 â‚Ÿ
თვეჹი35 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
განვადების თანჼა
თვეჹი 35 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია