აირჩიე მაჩაზია
ID 208118
ჹემოწმებული მარაგი

Metabo áƒáƒ„áƒĄáƒ”áƒĄáƒŁáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ნაკრები Metabo SP 86 áƒȘ (626708000)

155 â‚Ÿ
ID 208118
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ155.000

áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Metabo


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:

‱ ზენკერი ჼისთვის

‱ სიჩრმის მარეგულირებელი მისაბჯენი: 3, 5, 8, 10 მმ

‱ ინსჱრუმენჱული ქაáƒȘმების მაგნიჱური დამჭერი

‱ საჼაზავი

‱ გასაჩები ჹიდა áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒŹáƒáƒźáƒœáƒáƒ’áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ

‱ ბურჩი ლითონისთვის HSS-TiN (14 áƒȘ): 2 x 1.5 მმ, 2 x 2 მმ, 2.5 მმ, 2 x 3 მმ, 3.5 მმ, 4 მმ, 4.5 მმ, 5 მმ, 5.5 მმ, 6 მმ, 6.5 მმ

‱ ბურჩი áƒ„áƒ•áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ მყარჹენადნობიანი მიერთებით (7 áƒȘ): 4 მმ , 5 მმ, 2 x 6 მმ, 7 მმ, 8 მმ, 10 მმ

‱ ბურჩი ჼისთვის (5 áƒȘ): 4, 5, 6, 8, 10 მმ

‱ ბრჱყელი ბურჩი ჼისთვის (4 áƒȘ): 12, 16, 20, 25 მმ

‱ ბიჱა: 25 მმ: PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3

‱ ბიჱა: 25 მმ: PZ0, 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3

‱ ბიჱა: 25 მმ: S3, 2 x S4, 2 x S6, S7

‱ ბიჱა: 25 მმ: TX10, 2 x TX15, 2 x TX20, TX25, TX30

‱ ბიჱა: 25 მმ: H3, H4, 2 x H5, H6

‱ ბიჱა: 50 მმ: PH1, PH2, PH3

‱ ბიჱა: 50 მმ: PZ1, PZ2, PZ3

‱ ბიჱა: 50 მმ: TX15, TX20

‱ ჱორსული გასაჩებები: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 მმ

‱ áƒ„áƒ”áƒ˜áƒĄáƒ˜
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

წონა: 2კგ

მწარმოებელი Ⴤვეყანა: გერმანია

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ155.000

áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Metabo


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:

‱ ზენკერი ჼისთვის

‱ სიჩრმის მარეგულირებელი მისაბჯენი: 3, 5, 8, 10 მმ

‱ ინსჱრუმენჱული ქაáƒȘმების მაგნიჱური დამჭერი

‱ საჼაზავი

‱ გასაჩები ჹიდა áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒŹáƒáƒźáƒœáƒáƒ’áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ

‱ ბურჩი ლითონისთვის HSS-TiN (14 áƒȘ): 2 x 1.5 მმ, 2 x 2 მმ, 2.5 მმ, 2 x 3 მმ, 3.5 მმ, 4 მმ, 4.5 მმ, 5 მმ, 5.5 მმ, 6 მმ, 6.5 მმ

‱ ბურჩი áƒ„áƒ•áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ მყარჹენადნობიანი მიერთებით (7 áƒȘ): 4 მმ , 5 მმ, 2 x 6 მმ, 7 მმ, 8 მმ, 10 მმ

‱ ბურჩი ჼისთვის (5 áƒȘ): 4, 5, 6, 8, 10 მმ

‱ ბრჱყელი ბურჩი ჼისთვის (4 áƒȘ): 12, 16, 20, 25 მმ

‱ ბიჱა: 25 მმ: PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3

‱ ბიჱა: 25 მმ: PZ0, 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3

‱ ბიჱა: 25 მმ: S3, 2 x S4, 2 x S6, S7

‱ ბიჱა: 25 მმ: TX10, 2 x TX15, 2 x TX20, TX25, TX30

‱ ბიჱა: 25 მმ: H3, H4, 2 x H5, H6

‱ ბიჱა: 50 მმ: PH1, PH2, PH3

‱ ბიჱა: 50 მმ: PZ1, PZ2, PZ3

‱ ბიჱა: 50 მმ: TX15, TX20

‱ ჱორსული გასაჩებები: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 მმ

‱ áƒ„áƒ”áƒ˜áƒĄáƒ˜
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

წონა: 2კგ

მწარმოებელი Ⴤვეყანა: გერმანია

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ155.000

áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Metabo


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:

‱ ზენკერი ჼისთვის

‱ სიჩრმის მარეგულირებელი მისაბჯენი: 3, 5, 8, 10 მმ

‱ ინსჱრუმენჱული ქაáƒȘმების მაგნიჱური დამჭერი

‱ საჼაზავი

‱ გასაჩები ჹიდა áƒ”áƒ„áƒ•áƒĄáƒŹáƒáƒźáƒœáƒáƒ’áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ

‱ ბურჩი ლითონისთვის HSS-TiN (14 áƒȘ): 2 x 1.5 მმ, 2 x 2 მმ, 2.5 მმ, 2 x 3 მმ, 3.5 მმ, 4 მმ, 4.5 მმ, 5 მმ, 5.5 მმ, 6 მმ, 6.5 მმ

‱ ბურჩი áƒ„áƒ•áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ მყარჹენადნობიანი მიერთებით (7 áƒȘ): 4 მმ , 5 მმ, 2 x 6 მმ, 7 მმ, 8 მმ, 10 მმ

‱ ბურჩი ჼისთვის (5 áƒȘ): 4, 5, 6, 8, 10 მმ

‱ ბრჱყელი ბურჩი ჼისთვის (4 áƒȘ): 12, 16, 20, 25 მმ

‱ ბიჱა: 25 მმ: PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3

‱ ბიჱა: 25 მმ: PZ0, 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3

‱ ბიჱა: 25 მმ: S3, 2 x S4, 2 x S6, S7

‱ ბიჱა: 25 მმ: TX10, 2 x TX15, 2 x TX20, TX25, TX30

‱ ბიჱა: 25 მმ: H3, H4, 2 x H5, H6

‱ ბიჱა: 50 მმ: PH1, PH2, PH3

‱ ბიჱა: 50 მმ: PZ1, PZ2, PZ3

‱ ბიჱა: 50 მმ: TX15, TX20

‱ ჱორსული გასაჩებები: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 მმ

‱ áƒ„áƒ”áƒ˜áƒĄáƒ˜
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

წონა: 2კგ

მწარმოებელი Ⴤვეყანა: გერმანია

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
ადგილზე მიჱანა
-
155 â‚Ÿ
თვეჹი10 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
განვადების თანჼა
თვეჹი 10 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია