Ⴤილა 25 მლ

1 â‚Ÿ
ID 76966
მოკლე აჩწერა

ჱიპი: Ⴤილა (საკვებისა და კოსმეჱიკური áƒœáƒáƒŹáƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒĄáƒáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ)

მოáƒȘულობა: 25 მლ

მასალა: მინა

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ჱიპი: Ⴤილა (საკვებისა და კოსმეჱიკური áƒœáƒáƒŹáƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒĄáƒáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ)

მოáƒȘულობა: 25 მლ

მასალა: მინა

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
1 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

Ⴤილა 25 მლ

Ⴤილა 25 მლ

1

© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111