აირჩიე მაჩაზია
ID 328587
ჹემოწმებული მარაგი

ჯამი პლასჱმასის თავსაჼურით Zambak Plastik 7ლ

10.6 â‚Ÿ
ID 328587
მოკლე აჩწერა

Zambak Plastik áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ დაჼვეწილი დიზაინის áƒĄáƒáƒ§áƒáƒ€áƒáƒȘჼოვრებო áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ, რომლებიáƒȘ სასიამოვნო გამოსაყენებელია და ყოველდჩიურობას უკეთესს ჼდის. გამოირჩევა არა მჼოლოდ დაჼვეწილი დიზაინით, არამედ მდგრადი, მოსაჼერჼებელი და ჼარისჼიანი ნაწარმით. არიქ áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒ˜, გამძლე, áƒ™áƒáƒ›áƒ€áƒáƒ áƒąáƒŁáƒšáƒ˜ გამოსაყენებელი.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Zambak Plastik


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ მოáƒȘულობა: 7ლ

‱ მასალა: პლასჱმასი

‱ Ⴠერი: გამჭვირვალე

‱ Ⴠორმა: მრგვალი
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.


მწარმოებელი Ⴤვეყანა: áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒ˜

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

Zambak Plastik áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ დაჼვეწილი დიზაინის áƒĄáƒáƒ§áƒáƒ€áƒáƒȘჼოვრებო áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ, რომლებიáƒȘ სასიამოვნო გამოსაყენებელია და ყოველდჩიურობას უკეთესს ჼდის. გამოირჩევა არა მჼოლოდ დაჼვეწილი დიზაინით, არამედ მდგრადი, მოსაჼერჼებელი და ჼარისჼიანი ნაწარმით. არიქ áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒ˜, გამძლე, áƒ™áƒáƒ›áƒ€áƒáƒ áƒąáƒŁáƒšáƒ˜ გამოსაყენებელი.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Zambak Plastik


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ მოáƒȘულობა: 7ლ

‱ მასალა: პლასჱმასი

‱ Ⴠერი: გამჭვირვალე

‱ Ⴠორმა: მრგვალი
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.


მწარმოებელი Ⴤვეყანა: áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒ˜

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

Zambak Plastik áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ დაჼვეწილი დიზაინის áƒĄáƒáƒ§áƒáƒ€áƒáƒȘჼოვრებო áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ, რომლებიáƒȘ სასიამოვნო გამოსაყენებელია და ყოველდჩიურობას უკეთესს ჼდის. გამოირჩევა არა მჼოლოდ დაჼვეწილი დიზაინით, არამედ მდგრადი, მოსაჼერჼებელი და ჼარისჼიანი ნაწარმით. არიქ áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒ˜, გამძლე, áƒ™áƒáƒ›áƒ€áƒáƒ áƒąáƒŁáƒšáƒ˜ გამოსაყენებელი.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Zambak Plastik


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ მოáƒȘულობა: 7ლ

‱ მასალა: პლასჱმასი

‱ Ⴠერი: გამჭვირვალე

‱ Ⴠორმა: მრგვალი
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.


მწარმოებელი Ⴤვეყანა: áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒ”áƒ—áƒ˜

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
ადგილზე მიჱანა
-
10.6 â‚Ÿ
მდგომარეობა
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

Ardesto საჭმლის კონჱეინერი Purple

Ardesto საჭმლის კონჱეინერი Purple

19

TheWorldShop
Ardesto კონჱეინერი Ardesto AR1212PP

Ardesto კონჱეინერი Ardesto AR1212PP

17

TheWorldShop
Ardesto ზეთის კონჱეინერი Ardesto AR1510LP

Ardesto ზეთის კონჱეინერი Ardesto AR1510LP

17

TheWorldShop
Ardesto კონჱეინერი Ardesto AR1225LP

Ardesto კონჱეინერი Ardesto AR1225LP

17

TheWorldShop
MUMUSO კონჱეინერი

MUMUSO კონჱეინერი

14.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

14.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

14.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

MUMUSO ‱ მუმუსო
MUMUSO ბოთლი

MUMUSO ბოთლი

12.9

STOX
BORMIOLI Ⴤილა

BORMIOLI Ⴤილა

12.1

Super ‱ სუპერი

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია