VAN EGMOND უმაჩლესი ჟარიქჟიქ უნივერსალური áƒąáƒáƒ áƒ€áƒ˜ Van Egmond 70L

45 â‚Ÿ
ID 34870
მოკლე აჩწერა

ჱიპი: áƒąáƒáƒ áƒ€áƒ˜

მოáƒȘულობა: 70 ლ

უმაჩლესი ჟარიქჟიქ, áƒĄáƒáƒĄáƒŁáƒ„áƒ˜áƒ— გაჯერებული (PG 12-24-24)

გამოიყენება როგორáƒȘ ჊ია გრუნჱჹი, ასევე áƒ„áƒáƒ—áƒœáƒ˜áƒĄ ნარგავებისთვის

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

ჱიპი: áƒąáƒáƒ áƒ€áƒ˜

მოáƒȘულობა: 70 ლ

უმაჩლესი ჟარიქჟიქ, áƒĄáƒáƒĄáƒŁáƒ„áƒ˜áƒ— გაჯერებული (PG 12-24-24)

გამოიყენება როგორáƒȘ ჊ია გრუნჱჹი, ასევე áƒ„áƒáƒ—áƒœáƒ˜áƒĄ ნარგავებისთვის

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
45 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111