აირჩიე მაჩაზია
ID 318909
ჹემოწმებული მარაგი

უნიჱაზი Rosa "Domino"

588 â‚Ÿ
ID 318909
მოკლე აჩწერა

Rosa არიქ დიდი საერთაჹორისო კორპორაáƒȘია. 100 წელზე მეჱი ჼნის განმავლობაჹი კომპანიამ ლეძლო დიდი გამოáƒȘდილების დაგროვება მაჩალი ჟარიქჟიქ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘიიქ áƒšáƒ”áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒ˜. ასორჱიმენჱი გთავაზობთ áƒĄáƒáƒœáƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ, áƒáƒ„áƒĄáƒ”áƒĄáƒŁáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ და ავეჯის სრულ áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒĄ.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Rosa
‱ ჹეერთების ჱიპი: Ⴤვედა
‱ გამომავალი მიმართულება: დაჼრილი


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:
‱ ჩამორეáƒȘჼვის მეჄანიზმი
‱ ავზი
‱ áƒ—áƒáƒ•áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜
‱ უნიჱაზი


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:
‱ Ⴠერი: თეთრი
‱ სიგანე: 36 სმ
‱ áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 65 სმ
‱ სიმაჩლე: 83 სმ

‱ მასალა: ჀაიჀური
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.


წონა: 25.5კგ

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

Rosa არიქ დიდი საერთაჹორისო კორპორაáƒȘია. 100 წელზე მეჱი ჼნის განმავლობაჹი კომპანიამ ლეძლო დიდი გამოáƒȘდილების დაგროვება მაჩალი ჟარიქჟიქ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘიიქ áƒšáƒ”áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒ˜. ასორჱიმენჱი გთავაზობთ áƒĄáƒáƒœáƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ, áƒáƒ„áƒĄáƒ”áƒĄáƒŁáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ და ავეჯის სრულ áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒĄ.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Rosa
‱ ჹეერთების ჱიპი: Ⴤვედა
‱ გამომავალი მიმართულება: დაჼრილი


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:
‱ ჩამორეáƒȘჼვის მეჄანიზმი
‱ ავზი
‱ áƒ—áƒáƒ•áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜
‱ უნიჱაზი


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:
‱ Ⴠერი: თეთრი
‱ სიგანე: 36 სმ
‱ áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 65 სმ
‱ სიმაჩლე: 83 სმ

‱ მასალა: ჀაიჀური
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.


წონა: 25.5კგ

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

Rosa არიქ დიდი საერთაჹორისო კორპორაáƒȘია. 100 წელზე მეჱი ჼნის განმავლობაჹი კომპანიამ ლეძლო დიდი გამოáƒȘდილების დაგროვება მაჩალი ჟარიქჟიქ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘიიქ áƒšáƒ”áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒ˜. ასორჱიმენჱი გთავაზობთ áƒĄáƒáƒœáƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ, áƒáƒ„áƒĄáƒ”áƒĄáƒŁáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ და ავეჯის სრულ áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒĄ.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Rosa
‱ ჹეერთების ჱიპი: Ⴤვედა
‱ გამომავალი მიმართულება: დაჼრილი


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:
‱ ჩამორეáƒȘჼვის მეჄანიზმი
‱ ავზი
‱ áƒ—áƒáƒ•áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜
‱ უნიჱაზი


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:
‱ Ⴠერი: თეთრი
‱ სიგანე: 36 სმ
‱ áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 65 სმ
‱ სიმაჩლე: 83 სმ

‱ მასალა: ჀაიჀური
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.


წონა: 25.5კგ

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
ადგილზე მიჱანა
-
588 â‚Ÿ
თვეჹი31 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
განვადების თანჼა
თვეჹი 31 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია