აირჩიე მაჩაზია
ID 318918
ჹემოწმებული მარაგი

უნიჱაზი-áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒáƒ„áƒąáƒ˜ Rosa "COMFORT".

327 â‚Ÿ
ID 318918
მოკლე აჩწერა

უნიჱაზი-áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒáƒ„áƒąáƒ˜ Rosa "COMFORT".


ROSA- იქ ყველა áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜ მზადდება სანიჱარული áƒ€áƒáƒ˜áƒ€áƒŁáƒ áƒ˜áƒ— GOST 15167-93, GOST 21485-94 მოთჼოვნების ჹესაბამისად მწარმოებლის მიერ დამჱკიáƒȘებული სამუჹაო ნაჼაზებისა და áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ დოკუმენჱაáƒȘიიქ ჹესაბამისად.áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:
‱ მწარმოებელი: Rosa
‱ მასალა: სანიჱარული ჀაიჀური
‱ გამომჹვები: დაჼრილი

‱ წყლის მიერთება: Ⴤვედა
‱ ჩარმერáƒȘჟიქ მოáƒȘულობა: ორი რეჟიმი 6 ლ
‱ ჩამრეáƒȘჟიქ რეჟიმი: ორმაგი
‱ ჩამრეáƒȘჟიქ მეჄანიზმი: áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:
‱ ჩამორეáƒȘჼვის მეჄანიზმი
‱ ავზი
‱ áƒ—áƒáƒ•áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜
‱ უნიჱაზი


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:
‱ Ⴠორმა: ოვალური
‱ სიგანე: 34,5 სმ
‱ áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 66 სმ
‱ სიმაჩლე: 81,5 სმ
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

წონა: 35კგ

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

უნიჱაზი-áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒáƒ„áƒąáƒ˜ Rosa "COMFORT".


ROSA- იქ ყველა áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜ მზადდება სანიჱარული áƒ€áƒáƒ˜áƒ€áƒŁáƒ áƒ˜áƒ— GOST 15167-93, GOST 21485-94 მოთჼოვნების ჹესაბამისად მწარმოებლის მიერ დამჱკიáƒȘებული სამუჹაო ნაჼაზებისა და áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ დოკუმენჱაáƒȘიიქ ჹესაბამისად.áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:
‱ მწარმოებელი: Rosa
‱ მასალა: სანიჱარული ჀაიჀური
‱ გამომჹვები: დაჼრილი

‱ წყლის მიერთება: Ⴤვედა
‱ ჩარმერáƒȘჟიქ მოáƒȘულობა: ორი რეჟიმი 6 ლ
‱ ჩამრეáƒȘჟიქ რეჟიმი: ორმაგი
‱ ჩამრეáƒȘჟიქ მეჄანიზმი: áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:
‱ ჩამორეáƒȘჼვის მეჄანიზმი
‱ ავზი
‱ áƒ—áƒáƒ•áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜
‱ უნიჱაზი


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:
‱ Ⴠორმა: ოვალური
‱ სიგანე: 34,5 სმ
‱ áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 66 სმ
‱ სიმაჩლე: 81,5 სმ
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

წონა: 35კგ

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

უნიჱაზი-áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒáƒ„áƒąáƒ˜ Rosa "COMFORT".


ROSA- იქ ყველა áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜ მზადდება სანიჱარული áƒ€áƒáƒ˜áƒ€áƒŁáƒ áƒ˜áƒ— GOST 15167-93, GOST 21485-94 მოთჼოვნების ჹესაბამისად მწარმოებლის მიერ დამჱკიáƒȘებული სამუჹაო ნაჼაზებისა და áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ დოკუმენჱაáƒȘიიქ ჹესაბამისად.áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:
‱ მწარმოებელი: Rosa
‱ მასალა: სანიჱარული ჀაიჀური
‱ გამომჹვები: დაჼრილი

‱ წყლის მიერთება: Ⴤვედა
‱ ჩარმერáƒȘჟიქ მოáƒȘულობა: ორი რეჟიმი 6 ლ
‱ ჩამრეáƒȘჟიქ რეჟიმი: ორმაგი
‱ ჩამრეáƒȘჟიქ მეჄანიზმი: áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜


áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია:
‱ ჩამორეáƒȘჼვის მეჄანიზმი
‱ ავზი
‱ áƒ—áƒáƒ•áƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒ˜
‱ უნიჱაზი


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:
‱ Ⴠორმა: ოვალური
‱ სიგანე: 34,5 სმ
‱ áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 66 სმ
‱ სიმაჩლე: 81,5 სმ
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

წონა: 35კგ

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
ადგილზე მიჱანა
-
327 â‚Ÿ
თვეჹი19 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
განვადების თანჼა
თვეჹი 19 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია