დაბრუნება
ინგლისური ენის 3-6 თვიანი სასაუბრო ინდივიდუალური კურსი სკაიპით

ინგლისური ენის 3-6 თვიანი სასაუბრო ინდივიდუალური კურსი სკაიპით

240 â‚Ÿ
0 ნაჼვა ID 17612
მოკლე აჩწერა

- გაჄვთ ბაზა, თუმáƒȘა,ინგლისურად მაინáƒȘ ვერ საუბრობთ და გსურთ რეალურად ალაპარაკდეთ? ან სრულიად ქა჏ყიქ დონეზე ჼართ და ენის სწავლა გჭირდებათ? დაჱვირთული áƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ გამო ვერ აჼერჼებთ საჼლიდან გასვლას ან იმყოჀებით ემიგრაáƒȘიალი? მაჹინ გაიარეთ ინგლისური ენის 3-6 თვიანი ი ნ დ ი ვ ი დ უ ა ლ უ რ ი ონლაინ კურსი სკაიპით(დისჱანáƒȘიურად) ნებისმიერი ჄალაჄიდან/რეგიონიდან და ალაპარაკდით მარჱივად.

-კვირაჹი 2 ჯერ, გაკვეთილის áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ•áƒáƒ‘áƒ- 1 საათი; 8 გაკვეთილი - 240 ლარი (დ ი ქ ჹ ა ნ áƒȘ ი უ რ ა დ); თჄვენთან ბ ი ნ ა ზ ე/ო Ⴠ ი ქ ლ ი მ ი ქ ვ ლ ი თ - 320 ლარი (თბილისი); გადაჼდა ჼდება კურსის დასაწყისჹი.

- ე მ ი გ რ ა ნ ჹ ე ბ ი áƒ“აგვიკავლირდით მითითებულ ნომერზე: +995 599 77 50 03(ვაიბერი)


კურსს áƒŁáƒ«áƒŠáƒ•áƒ”áƒ‘áƒ 18 წლიანი áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒŁáƒšáƒ˜ გამოáƒȘდილების მჄონე ინგლისური ენის სპეáƒȘიალისჱი-თარჯიმანი უნიკალური მეთოდით, ნებისმიერი ინჱერესის გათვალისწინებით, ყველა ასაკის მსურველს ონლაინჹი: სკაიპით/ მესინჯერით/ვაიბერით. ამ კურსით თჄვენ ლეძლებთ ნებისმიერ თემაზე დალაპარაკებას. კურსი განსაზჩვრულია მჼოლოდ სერიოზული, კონკრეჱული მიზნის მჄონე და áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ მსურველებისთვის!


აგრეთვე ბიზნეს ინგლისურჹი, სამედიáƒȘინო, საბუჩალჱრო, ეკონომიკური თუ áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ განჼრით.


áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒáƒ‘áƒ áƒ˜áƒ•áƒ˜ თარგმანი, áƒ’áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ სიჱყვები, Ⴠრაზები და აუდიო-ვიდეო მასალა გეგზავნებათ მეილზე, რომელიáƒȘ კურსის გავლის ჹემთჼვევაჹი ბონუსად (áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒáƒ“) გადმოგეáƒȘემათ მსვლელობისას. áƒȘალკე მასალის ჩირებულებაა 320 ლარი.


ა ბ ი ჹ უ რ ი ე ნ ჹ ე ბ ქ მაჩალი áƒ„áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარანჱიით, ბინაზე მისვლით.(თბილისი) 8 გაკვეთილი- 320 ლარი . სწავლება მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმჹიáƒȘ; აუáƒȘილებელი მოთჼოვნაა იყოთ მოწესრიგებული და áƒžáƒŁáƒœáƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ სასურველი ჹედეგის მისაჩებად.


áƒ’áƒ•áƒáƒ„áƒ•áƒĄ საერთაჹორისო გამოáƒȘდებისთვის მოსამზადებელი 3-6 თვიანი კურსებიáƒȘ: KET, PET, FCE, IELTS, TOEFL .სკოლის მასწავლებლებს ქ ა ქ ე რ თ ი Ⴠ ი კ ა áƒȘ ი ო გამოáƒȘდებისთვის. áƒ©áƒáƒ”áƒŹáƒ”áƒ áƒ”áƒ— აჼლავე და მიიჩეთ ე რ თ ი áƒŁ Ⴠ ა ქ ო გაკვეთილი.  

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

- გაჄვთ ბაზა, თუმáƒȘა,ინგლისურად მაინáƒȘ ვერ საუბრობთ და გსურთ რეალურად ალაპარაკდეთ? ან სრულიად ქა჏ყიქ დონეზე ჼართ და ენის სწავლა გჭირდებათ? დაჱვირთული áƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒ™áƒ˜áƒĄ გამო ვერ აჼერჼებთ საჼლიდან გასვლას ან იმყოჀებით ემიგრაáƒȘიალი? მაჹინ გაიარეთ ინგლისური ენის 3-6 თვიანი ი ნ დ ი ვ ი დ უ ა ლ უ რ ი ონლაინ კურსი სკაიპით(დისჱანáƒȘიურად) ნებისმიერი ჄალაჄიდან/რეგიონიდან და ალაპარაკდით მარჱივად.

-კვირაჹი 2 ჯერ, გაკვეთილის áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ•áƒáƒ‘áƒ- 1 საათი; 8 გაკვეთილი - 240 ლარი (დ ი ქ ჹ ა ნ áƒȘ ი უ რ ა დ); თჄვენთან ბ ი ნ ა ზ ე/ო Ⴠ ი ქ ლ ი მ ი ქ ვ ლ ი თ - 320 ლარი (თბილისი); გადაჼდა ჼდება კურსის დასაწყისჹი.

- ე მ ი გ რ ა ნ ჹ ე ბ ი áƒ“აგვიკავლირდით მითითებულ ნომერზე: +995 599 77 50 03(ვაიბერი)


კურსს áƒŁáƒ«áƒŠáƒ•áƒ”áƒ‘áƒ 18 წლიანი áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒŁáƒšáƒ˜ გამოáƒȘდილების მჄონე ინგლისური ენის სპეáƒȘიალისჱი-თარჯიმანი უნიკალური მეთოდით, ნებისმიერი ინჱერესის გათვალისწინებით, ყველა ასაკის მსურველს ონლაინჹი: სკაიპით/ მესინჯერით/ვაიბერით. ამ კურსით თჄვენ ლეძლებთ ნებისმიერ თემაზე დალაპარაკებას. კურსი განსაზჩვრულია მჼოლოდ სერიოზული, კონკრეჱული მიზნის მჄონე და áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ მსურველებისთვის!


აგრეთვე ბიზნეს ინგლისურჹი, სამედიáƒȘინო, საბუჩალჱრო, ეკონომიკური თუ áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ განჼრით.


áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒáƒ‘áƒ áƒ˜áƒ•áƒ˜ თარგმანი, áƒ’áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ სიჱყვები, Ⴠრაზები და აუდიო-ვიდეო მასალა გეგზავნებათ მეილზე, რომელიáƒȘ კურსის გავლის ჹემთჼვევაჹი ბონუსად (áƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒáƒ“) გადმოგეáƒȘემათ მსვლელობისას. áƒȘალკე მასალის ჩირებულებაა 320 ლარი.


ა ბ ი ჹ უ რ ი ე ნ ჹ ე ბ ქ მაჩალი áƒ„áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარანჱიით, ბინაზე მისვლით.(თბილისი) 8 გაკვეთილი- 320 ლარი . სწავლება მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმჹიáƒȘ; აუáƒȘილებელი მოთჼოვნაა იყოთ მოწესრიგებული და áƒžáƒŁáƒœáƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ სასურველი ჹედეგის მისაჩებად.


áƒ’áƒ•áƒáƒ„áƒ•áƒĄ საერთაჹორისო გამოáƒȘდებისთვის მოსამზადებელი 3-6 თვიანი კურსებიáƒȘ: KET, PET, FCE, IELTS, TOEFL .სკოლის მასწავლებლებს ქ ა ქ ე რ თ ი Ⴠ ი კ ა áƒȘ ი ო გამოáƒȘდებისთვის. áƒ©áƒáƒ”áƒŹáƒ”áƒ áƒ”áƒ— აჼლავე და მიიჩეთ ე რ თ ი áƒŁ Ⴠ ა ქ ო გაკვეთილი.  

განმთავსებელი დამაჱებითი მაჼასიათებლები
ავჱორი áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜ მდებარეობა განთავსების თარიჩი გარანჱია მდგომარეობა
Mzia
თბილისი
17 მაისი, 2020
-

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111