აირჩიე მაჩაზია
ID 184880

BOSCH GSB 180-LI ჹურუპდამჭერი აკუმულაჱორით

568 â‚Ÿ
ID 184880
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ568.000

ჱიპი: ჹურუპდამჭერი აკუმულაჱორით, დარჱყმითი

ბრუნვათა რიáƒȘჼვი: 0-500-1900 ბრ/წთ

დარჱყმათა რიáƒȘჼვი: 27000 დ/წთ

ელემენჱის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 18 V, ლითიუმი

ელემენჱის ჱევადობა: 2.0 ამპერი

áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია: დამჱენი, 2 áƒȘალი ელემენჱი

áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ მგრეჼი მომენჱი: 24/63 ნმ

áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ბურჩვა: მეჱალი 10 მმ, ჼე 35 მმ, ბეჱონი 10 მმ

ვაზნა: 15-13 მმ

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ568.000

ჱიპი: ჹურუპდამჭერი აკუმულაჱორით, დარჱყმითი

ბრუნვათა რიáƒȘჼვი: 0-500-1900 ბრ/წთ

დარჱყმათა რიáƒȘჼვი: 27000 დ/წთ

ელემენჱის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 18 V, ლითიუმი

ელემენჱის ჱევადობა: 2.0 ამპერი

áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია: დამჱენი, 2 áƒȘალი ელემენჱი

áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ მგრეჼი მომენჱი: 24/63 ნმ

áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ბურჩვა: მეჱალი 10 მმ, ჼე 35 მმ, ბეჱონი 10 მმ

ვაზნა: 15-13 მმ

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ568.000

ჱიპი: ჹურუპდამჭერი აკუმულაჱორით, დარჱყმითი

ბრუნვათა რიáƒȘჼვი: 0-500-1900 ბრ/წთ

დარჱყმათა რიáƒȘჼვი: 27000 დ/წთ

ელემენჱის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 18 V, ლითიუმი

ელემენჱის ჱევადობა: 2.0 ამპერი

áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია: დამჱენი, 2 áƒȘალი ელემენჱი

áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ მგრეჼი მომენჱი: 24/63 ნმ

áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ბურჩვა: მეჱალი 10 მმ, ჼე 35 მმ, ბეჱონი 10 მმ

ვაზნა: 15-13 მმ

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
წელი
568 â‚Ÿ
თვეჹი30 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
გარანჱია
წელი
განვადების თანჼა
თვეჹი 30 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია