აირჩიე მაჩაზია
ID 270060
ჹემოწმებული მარაგი

კომოდი ELITA LOOK 40 WITH BASKET WHITE MATT 167608

962 â‚Ÿ
ID 270060
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ962.000

áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: ELITA

‱ სერია: LOOK

‱ ჱვირთამწეობა: 20 კგ-მდე

‱ მონჱაჟი: áƒ©áƒáƒ›áƒáƒĄáƒáƒ™áƒ˜áƒ“áƒ˜

‱ áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია Soft Close - áƒ©áƒŁáƒ›áƒ˜ დაჼურვის სისჱემაáƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ უჯრების რაოდენობა: 1

‱ ზომა: 40x44.9x63.5 სმ

‱ მასალა: ლამინირებული დაჀა 16 მმ

‱ საჼელურების მასალა: მეჱალი

‱ Ⴠერი: თეთრი მჄრჄალი
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.მწარმოებელი Ⴤვეყანა: პოლონეთი

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ962.000

áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: ELITA

‱ სერია: LOOK

‱ ჱვირთამწეობა: 20 კგ-მდე

‱ მონჱაჟი: áƒ©áƒáƒ›áƒáƒĄáƒáƒ™áƒ˜áƒ“áƒ˜

‱ áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია Soft Close - áƒ©áƒŁáƒ›áƒ˜ დაჼურვის სისჱემაáƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ უჯრების რაოდენობა: 1

‱ ზომა: 40x44.9x63.5 სმ

‱ მასალა: ლამინირებული დაჀა 16 მმ

‱ საჼელურების მასალა: მეჱალი

‱ Ⴠერი: თეთრი მჄრჄალი
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.მწარმოებელი Ⴤვეყანა: პოლონეთი

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ962.000

áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: ELITA

‱ სერია: LOOK

‱ ჱვირთამწეობა: 20 კგ-მდე

‱ მონჱაჟი: áƒ©áƒáƒ›áƒáƒĄáƒáƒ™áƒ˜áƒ“áƒ˜

‱ áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია Soft Close - áƒ©áƒŁáƒ›áƒ˜ დაჼურვის სისჱემაáƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ უჯრების რაოდენობა: 1

‱ ზომა: 40x44.9x63.5 სმ

‱ მასალა: ლამინირებული დაჀა 16 მმ

‱ საჼელურების მასალა: მეჱალი

‱ Ⴠერი: თეთრი მჄრჄალი
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.მწარმოებელი Ⴤვეყანა: პოლონეთი

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
ადგილზე მიჱანა
-
962 â‚Ÿ
თვეჹი50 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
განვადების თანჼა
თვეჹი 50 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია