აირჩიე მაჩაზია
ID 244439
ჹემოწმებული მარაგი

Wkret-met უნივერსალური დიუბელი თვითმჭრელით Wkret-met BSFXP-08040050 8 áƒȘ.

4.6 â‚Ÿ
ID 244439
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ4.600

Wkret-met BSFXP-08040050 ეს არიქ უნივერსალური დიუბელი , რომელიáƒȘ გამოიყენება როგორáƒȘ საგნების დასამაგრებლად ასევე , კაბელების áƒ€áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Wkret-met

‱ რაოდენობა : 8


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ თვითმჭრელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 50 მმ.

‱ თვითმჭრელის დიამეჱრი: 5 მმ.

‱ დიუბელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ” : 40 მმ.

‱ დიუბელის დიამეჱრი : 8 მმ.
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

მწარმოებელი Ⴤვეყანა: პოლონეთი

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ4.600

Wkret-met BSFXP-08040050 ეს არიქ უნივერსალური დიუბელი , რომელიáƒȘ გამოიყენება როგორáƒȘ საგნების დასამაგრებლად ასევე , კაბელების áƒ€áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Wkret-met

‱ რაოდენობა : 8


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ თვითმჭრელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 50 მმ.

‱ თვითმჭრელის დიამეჱრი: 5 მმ.

‱ დიუბელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ” : 40 მმ.

‱ დიუბელის დიამეჱრი : 8 მმ.
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

მწარმოებელი Ⴤვეყანა: პოლონეთი

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ4.600

Wkret-met BSFXP-08040050 ეს არიქ უნივერსალური დიუბელი , რომელიáƒȘ გამოიყენება როგორáƒȘ საგნების დასამაგრებლად ასევე , კაბელების áƒ€áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ.


áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მაჼასიათებლები:

‱ მწარმოებელი: Wkret-met

‱ რაოდენობა : 8


áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები:

‱ თვითმჭრელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 50 მმ.

‱ თვითმჭრელის დიამეჱრი: 5 მმ.

‱ დიუბელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ” : 40 მმ.

‱ დიუბელის დიამეჱრი : 8 მმ.
* მწარმოებელი იჱოვებს áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ áƒ’áƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ˜áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გარეჹე ჹეიჱანოს áƒȘვლილებები áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მაჼასიათებლებჹი, Ⴠერლი, áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘიაქა და დიზაინჹი. მწარმოებლის მიერ ჹეჱანილ áƒȘვლილებებზე მაჩაზია პასუჼისმგებლობას არ იჩებს.

მწარმოებელი Ⴤვეყანა: პოლონეთი

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
ადგილზე მიჱანა
-
4.6 â‚Ÿ
მდგომარეობა
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია