კორვალ-G #10ჱ

2.2 â‚Ÿ
ID 34882
მოკლე აჩწერა

áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒ™áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜: სედაჱიური პრეპარაჱები

Ⴤვეყანა: áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ

მწარმოებელი: ჯი.ემ.პი

ჯენერიკი: Bromisovalerian ac+Phenobarbital+Menthae

გაáƒȘემის Ⴠორმა: III áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜ ურეáƒȘეპჱო

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა

áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒ™áƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜ áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜: სედაჱიური პრეპარაჱები

Ⴤვეყანა: áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ

მწარმოებელი: ჯი.ემ.პი

ჯენერიკი: Bromisovalerian ac+Phenobarbital+Menthae

გაáƒȘემის Ⴠორმა: III áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜ ურეáƒȘეპჱო

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
2.2 â‚Ÿ
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111