აირჩიე მაჩაზია
ID 131486
-55 %
ჹემოწმებული მარაგი

HYUNDAI HK605JES

442 â‚Ÿ
199 â‚Ÿ
ID 131486
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ199.000

‱ áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 120W
‱ მართვა: áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜
‱ ავზის მოáƒȘულობა: 1 ლ
‱ რბილობის ავზის მოáƒȘულობა: 0.8 ლ
‱ დაბალი ჼმაური დონე 75db- ზე ნაკლები
‱ 45 მმ კვების მილი
 
áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიები და მაჼასიათებლები
‱ ჩართვა/გამორთვის ჩილაკი
‱ ბლოკირების სისჱემა
‱ 90%-მდე მეჱი წვენი
â€ąáƒŁáƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ წვენს ვიჱამინებს და მინერალებს ,ჹემáƒȘირებულია წვენის ჟანგვა
‱ ნელ áƒĄáƒ˜áƒ©áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ჼრაჼნის ჱიპი, RPM: 64 (+ - 10) / მინ
‱ მწვანილისა და თჼილის გამოყენების áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ
‱ ნებისმიერი ჼილის გამოყენება წვენის დასამზადებლად (კივი კენკრა,ბანანი
‱ წვეთების საწინააჩმდეგო სისჱემა "Drop Stop"
‱უწყვეჱი სამუჹაო დრო (KB: 20წუთი) 
‱ წვენის პირდაპირი მიწოდება ჭიჄალი
‱ ჭურჭლის სარეáƒȘჟ მანჄანალი გარეáƒȘჼვის áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ
‱ მოáƒȘურების საწინააჩმდეგო áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ˜
‱ ერგონომიული დიზაინი
‱ რევერსის  áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია გაჭედვის თავიდან აქაáƒȘილბოლად
‱ ქ჏რაჀი წმენდა
 
áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები
‱ კორპუსის/ჯამის მასალა: პლასჱმასი
‱ ძაბვა: 220-240 V
‱ სიჼჹირე: 50/60 Hz
‱ კვების კაბელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 1 მ
‱ Ⴠერი:ვერáƒȘáƒźáƒšáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜
1 წლიანი საგარანჱიო
დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ199.000

‱ áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 120W
‱ მართვა: áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜
‱ ავზის მოáƒȘულობა: 1 ლ
‱ რბილობის ავზის მოáƒȘულობა: 0.8 ლ
‱ დაბალი ჼმაური დონე 75db- ზე ნაკლები
‱ 45 მმ კვების მილი
 
áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიები და მაჼასიათებლები
‱ ჩართვა/გამორთვის ჩილაკი
‱ ბლოკირების სისჱემა
‱ 90%-მდე მეჱი წვენი
â€ąáƒŁáƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ წვენს ვიჱამინებს და მინერალებს ,ჹემáƒȘირებულია წვენის ჟანგვა
‱ ნელ áƒĄáƒ˜áƒ©áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ჼრაჼნის ჱიპი, RPM: 64 (+ - 10) / მინ
‱ მწვანილისა და თჼილის გამოყენების áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ
‱ ნებისმიერი ჼილის გამოყენება წვენის დასამზადებლად (კივი კენკრა,ბანანი
‱ წვეთების საწინააჩმდეგო სისჱემა "Drop Stop"
‱უწყვეჱი სამუჹაო დრო (KB: 20წუთი) 
‱ წვენის პირდაპირი მიწოდება ჭიჄალი
‱ ჭურჭლის სარეáƒȘჟ მანჄანალი გარეáƒȘჼვის áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ
‱ მოáƒȘურების საწინააჩმდეგო áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ˜
‱ ერგონომიული დიზაინი
‱ რევერსის  áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია გაჭედვის თავიდან აქაáƒȘილბოლად
‱ ქ჏რაჀი წმენდა
 
áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები
‱ კორპუსის/ჯამის მასალა: პლასჱმასი
‱ ძაბვა: 220-240 V
‱ სიჼჹირე: 50/60 Hz
‱ კვების კაბელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 1 მ
‱ Ⴠერი:ვერáƒȘáƒźáƒšáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜
1 წლიანი საგარანჱიო
დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ199.000

‱ áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”: 120W
‱ მართვა: áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜
‱ ავზის მოáƒȘულობა: 1 ლ
‱ რბილობის ავზის მოáƒȘულობა: 0.8 ლ
‱ დაბალი ჼმაური დონე 75db- ზე ნაკლები
‱ 45 მმ კვების მილი
 
áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიები და მაჼასიათებლები
‱ ჩართვა/გამორთვის ჩილაკი
‱ ბლოკირების სისჱემა
‱ 90%-მდე მეჱი წვენი
â€ąáƒŁáƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ წვენს ვიჱამინებს და მინერალებს ,ჹემáƒȘირებულია წვენის ჟანგვა
‱ ნელ áƒĄáƒ˜áƒ©áƒ„áƒáƒ áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ ჼრაჼნის ჱიპი, RPM: 64 (+ - 10) / მინ
‱ მწვანილისა და თჼილის გამოყენების áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ
‱ ნებისმიერი ჼილის გამოყენება წვენის დასამზადებლად (კივი კენკრა,ბანანი
‱ წვეთების საწინააჩმდეგო სისჱემა "Drop Stop"
‱უწყვეჱი სამუჹაო დრო (KB: 20წუთი) 
‱ წვენის პირდაპირი მიწოდება ჭიჄალი
‱ ჭურჭლის სარეáƒȘჟ მანჄანალი გარეáƒȘჼვის áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ
‱ მოáƒȘურების საწინააჩმდეგო áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ˜
‱ ერგონომიული დიზაინი
‱ რევერსის  áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია გაჭედვის თავიდან აქაáƒȘილბოლად
‱ ქ჏რაჀი წმენდა
 
áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ პარამეჱრები
‱ კორპუსის/ჯამის მასალა: პლასჱმასი
‱ ძაბვა: 220-240 V
‱ სიჼჹირე: 50/60 Hz
‱ კვების კაბელის áƒĄáƒ˜áƒ’áƒ áƒ«áƒ”: 1 მ
‱ Ⴠერი:ვერáƒȘáƒźáƒšáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜
1 წლიანი საგარანჱიო
აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
ადგილზე მიჱანა
-
442 â‚Ÿ
199 â‚Ÿ
თვეჹი24 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
განვადების თანჼა
თვეჹი 24 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

BRAUN წვენსაწური J500

BRAUN წვენსაწური J500

529

თვეჹი

29â‚Ÿ

- დან
Braun
BRAUN წვენსაწური  J300

BRAUN წვენსაწური J300

489

თვეჹი

27â‚Ÿ

- დან
Braun
Fakir Maxie წვენსაწური

Fakir Maxie წვენსაწური

450

თვეჹი

25â‚Ÿ

- დან
Vestel

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია