აირჩიე მაჩაზია
ID 106467

BOSCH Class 6000 28 KW áƒȘენჱრალური გათბობის Ⴤვაბი

2,799 â‚Ÿ
ID 106467
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ2,799.00

ჱიპი: ორკონჱურიანი (გათბობა+áƒȘჼელი წყალი)

მუჹაობის პრინáƒȘიპი: ბუნებრივი აირი

გათბობის კონჱურის ჱემპერაჱურა: 40-82°С

áƒȘჼელი წყლის კონჱურის ჱემპერაჱურა: 35-60°Х

áƒȘჼელი წყლის გამჱარუნარიანობა (Δt 50°C): 8 ლ/წთ


Bosch-იქ ორ კონჱურიანი áƒȘენჱრალური გათბობისა და áƒȘჼელი წყლით მომარაგების Ⴤვაბი, აჩჭურვილია უმაჩლესი ჟარიქჟიქ სანთურითა და ქაáƒȘირკულაáƒȘიო ჱუმბოთი. მისი პროგრამული მჼარე აგებულია áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ  ალგორითმზე, რაáƒȘ áƒ’áƒ•áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ áƒ”áƒœáƒ”áƒ áƒ’áƒáƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ , áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ• áƒ”áƒ„áƒĄáƒžáƒšáƒŁáƒáƒąáƒáƒȘიაზე გათვლილ, დაáƒȘულ და áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒĄ.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ2,799.00

ჱიპი: ორკონჱურიანი (გათბობა+áƒȘჼელი წყალი)

მუჹაობის პრინáƒȘიპი: ბუნებრივი აირი

გათბობის კონჱურის ჱემპერაჱურა: 40-82°С

áƒȘჼელი წყლის კონჱურის ჱემპერაჱურა: 35-60°Х

áƒȘჼელი წყლის გამჱარუნარიანობა (Δt 50°C): 8 ლ/წთ


Bosch-იქ ორ კონჱურიანი áƒȘენჱრალური გათბობისა და áƒȘჼელი წყლით მომარაგების Ⴤვაბი, აჩჭურვილია უმაჩლესი ჟარიქჟიქ სანთურითა და ქაáƒȘირკულაáƒȘიო ჱუმბოთი. მისი პროგრამული მჼარე აგებულია áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ  ალგორითმზე, რაáƒȘ áƒ’áƒ•áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ áƒ”áƒœáƒ”áƒ áƒ’áƒáƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ , áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ• áƒ”áƒ„áƒĄáƒžáƒšáƒŁáƒáƒąáƒáƒȘიაზე გათვლილ, დაáƒȘულ და áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒĄ.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ2,799.00

ჱიპი: ორკონჱურიანი (გათბობა+áƒȘჼელი წყალი)

მუჹაობის პრინáƒȘიპი: ბუნებრივი აირი

გათბობის კონჱურის ჱემპერაჱურა: 40-82°С

áƒȘჼელი წყლის კონჱურის ჱემპერაჱურა: 35-60°Х

áƒȘჼელი წყლის გამჱარუნარიანობა (Δt 50°C): 8 ლ/წთ


Bosch-იქ ორ კონჱურიანი áƒȘენჱრალური გათბობისა და áƒȘჼელი წყლით მომარაგების Ⴤვაბი, აჩჭურვილია უმაჩლესი ჟარიქჟიქ სანთურითა და ქაáƒȘირკულაáƒȘიო ჱუმბოთი. მისი პროგრამული მჼარე აგებულია áƒ˜áƒœáƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ  ალგორითმზე, რაáƒȘ áƒ’áƒ•áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ áƒ”áƒœáƒ”áƒ áƒ’áƒáƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ , áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ• áƒ”áƒ„áƒĄáƒžáƒšáƒŁáƒáƒąáƒáƒȘიაზე გათვლილ, დაáƒȘულ და áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒĄ.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
წელი
2,799 â‚Ÿ
თვეჹი139 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
გარანჱია
წელი
განვადების თანჼა
თვეჹი 139 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია