აირჩიე მაჩაზია
ID 83309

SKV-company ბავჹვის საწოლი

589 â‚Ÿ
ID 83309
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ589.000

ჱიპი: ბავჹვის საწოლი

რეკომენდებული ასაკი: 4-5 წლამდე

მასალა: áƒŹáƒ˜áƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ ჼე

მაჱრასის ზომა: 120 х 60 სმ

საწოლის ზომა: 125 x 72 x 105 áƒĄáƒ›

მაჼასიათებლები: საწოლის კორპუსი დამზადებულია მასიური ჼისგან, რაáƒȘ ნაკეთობის áƒ’áƒáƒ›áƒ«áƒšáƒ”áƒáƒ‘áƒáƒĄ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ, საწოლის პრიალა ზედაპირები áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ გამორიáƒȘჼავს ბავჹვის კანის ჹემთჼვევით დაზიანებას და áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜áƒ წყალჹი ჼსნად ბაზაზე დამზადებული, ბავჹვისთვის áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ ლაჄით. საწოლის არáƒȘ ერთ დეჱალს არ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ბასრი კუთჼეები. გვერდითი მოაჯირის დონე რეგულირებადია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჀიჄქაáƒȘიიქ საიმედო მეჄანიზმი. áƒ›áƒáƒáƒŻáƒ˜áƒ áƒ˜áƒĄ სრულიად მოჼსნა áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ. საწოლის ძირქ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ სიჩრმის ორი დონე. რწევის ჱიპი - აკვნისებური (áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ–áƒ›áƒĄ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒ©áƒáƒ›áƒ™áƒ”áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜). საწოლს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჱევადი ორგანყოჀილებიანი სათავსო, მაჱრასი არ მოჰყვება.

Ⴠერი: ჊ია áƒźáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜


ï»żáƒ›áƒ˜áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ მჼოლოდ საწოლის ჩირებულება.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ589.000

ჱიპი: ბავჹვის საწოლი

რეკომენდებული ასაკი: 4-5 წლამდე

მასალა: áƒŹáƒ˜áƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ ჼე

მაჱრასის ზომა: 120 х 60 სმ

საწოლის ზომა: 125 x 72 x 105 áƒĄáƒ›

მაჼასიათებლები: საწოლის კორპუსი დამზადებულია მასიური ჼისგან, რაáƒȘ ნაკეთობის áƒ’áƒáƒ›áƒ«áƒšáƒ”áƒáƒ‘áƒáƒĄ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ, საწოლის პრიალა ზედაპირები áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ გამორიáƒȘჼავს ბავჹვის კანის ჹემთჼვევით დაზიანებას და áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜áƒ წყალჹი ჼსნად ბაზაზე დამზადებული, ბავჹვისთვის áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ ლაჄით. საწოლის არáƒȘ ერთ დეჱალს არ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ბასრი კუთჼეები. გვერდითი მოაჯირის დონე რეგულირებადია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჀიჄქაáƒȘიიქ საიმედო მეჄანიზმი. áƒ›áƒáƒáƒŻáƒ˜áƒ áƒ˜áƒĄ სრულიად მოჼსნა áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ. საწოლის ძირქ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ სიჩრმის ორი დონე. რწევის ჱიპი - აკვნისებური (áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ–áƒ›áƒĄ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒ©áƒáƒ›áƒ™áƒ”áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜). საწოლს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჱევადი ორგანყოჀილებიანი სათავსო, მაჱრასი არ მოჰყვება.

Ⴠერი: ჊ია áƒźáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜


ï»żáƒ›áƒ˜áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ მჼოლოდ საწოლის ჩირებულება.

დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მოკლე აჩწერა
Ⴠაქი: â‚Ÿ589.000

ჱიპი: ბავჹვის საწოლი

რეკომენდებული ასაკი: 4-5 წლამდე

მასალა: áƒŹáƒ˜áƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ ჼე

მაჱრასის ზომა: 120 х 60 სმ

საწოლის ზომა: 125 x 72 x 105 áƒĄáƒ›

მაჼასიათებლები: საწოლის კორპუსი დამზადებულია მასიური ჼისგან, რაáƒȘ ნაკეთობის áƒ’áƒáƒ›áƒ«áƒšáƒ”áƒáƒ‘áƒáƒĄ áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ, საწოლის პრიალა ზედაპირები áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ გამორიáƒȘჼავს ბავჹვის კანის ჹემთჼვევით დაზიანებას და áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜áƒ წყალჹი ჼსნად ბაზაზე დამზადებული, ბავჹვისთვის áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ ლაჄით. საწოლის არáƒȘ ერთ დეჱალს არ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ბასრი კუთჼეები. გვერდითი მოაჯირის დონე რეგულირებადია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჀიჄქაáƒȘიიქ საიმედო მეჄანიზმი. áƒ›áƒáƒáƒŻáƒ˜áƒ áƒ˜áƒĄ სრულიად მოჼსნა áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ. საწოლის ძირქ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ სიჩრმის ორი დონე. რწევის ჱიპი - აკვნისებური (áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ–áƒ›áƒĄ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒ©áƒáƒ›áƒ™áƒ”áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜). საწოლს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჱევადი ორგანყოჀილებიანი სათავსო, მაჱრასი არ მოჰყვება.

Ⴠერი: ჊ია áƒźáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜


ï»żáƒ›áƒ˜áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ მჼოლოდ საწოლის ჩირებულება.

აირჩიე ჹეთავაზება დამაჱებითი მაჼასიათებლები
მაჩაზია მდგომარეობა მიჱანა & წაჩება გარანჱია Ⴠაქი
აჼალი
ადგილზე მიჱანა
-
589 â‚Ÿ
თვეჹი31 â‚Ÿ-დან
მდგომარეობა
აჼალი
მიჱანა & წაჩება
ადგილზე მიჱანა
განვადების თანჼა
თვეჹი 31 â‚Ÿ -დან

მსგავსი áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜

SKV-company ბავჹვის საწოლი

SKV-company ბავჹვის საწოლი

589

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

  • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია