მთავარი გვერდი
ინდუსჱრიული ინვენჱარი
ქაჟარჯი მასალები და áƒáƒ„áƒĄáƒ”áƒĄáƒŁáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜

ჼეზე სამუჹაო ინსჱრუმენჱები

 • მაჩაზიისგან

 • ჹეთანჼმებით

კაჱეგორია

კაჱეგორია

ჼეზე სამუჹაო ინსჱრუმენჱები

 • ჼეზე სამუჹაო ინსჱრუმენჱები

 • აბრაზიული მასალები

 • ბეწვაჼერჼის, ჼერჼის პირები

 • áƒ–áƒŁáƒ›áƒ€áƒáƒ áƒ

 • ქაჟარჯი მასალა საჼეჼი áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ

 • Ⴠრეზები

ჹეთავაზებები

 • იყიდე მაჩაზიისგან

 • განáƒȘჼადებები ჹეთანჼმებით

სორჱირება

 • განთავსების თარიჩით
 • Ⴠაქი კლებადობით
 • Ⴠაქი ზრდადობით
 • áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ

იჄნებ, აჄ ნაჼო, რაáƒȘ გაგიჼარდება

© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111

EXTRA კონსულჱანჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111