მთავარი გვერდი
მჹენებლობა და რემონჱი
სამჹენებლო მასალები
კარ-áƒ€áƒáƒœáƒŻáƒáƒ áƒ და áƒ€áƒŁáƒ áƒœáƒ˜áƒąáƒŁáƒ áƒ
 • მაჩაზიისგან

 • ჹეთანჼმებით

კაჱეგორია

კაჱეგორია

კარ-áƒ€áƒáƒœáƒŻáƒáƒ áƒ და áƒ€áƒŁáƒ áƒœáƒ˜áƒąáƒŁáƒ áƒ

 • კარ-áƒ€áƒáƒœáƒŻáƒáƒ áƒ და áƒ€áƒŁáƒ áƒœáƒ˜áƒąáƒŁáƒ áƒ

 • ჟალუზები, Ⴠარდა-ჟალუზები, კარნიზები
 • კარების და áƒ€áƒáƒœáƒŻáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒ€áƒŁáƒ áƒœáƒ˜áƒąáƒŁáƒ áƒ
 • რკინის ნაკეთობები
 • ჹემოსასვლელი კარები
 • ჹიდა კარები

Ⴠაქი â‚Ÿ

ჹეთავაზებები

 • იყიდე მაჩაზიისგან

 • განáƒȘჼადებები ჹეთანჼმებით

სორჱირება

 • განთავსების თარიჩით
 • Ⴠაქი კლებადობით
 • Ⴠაქი ზრდადობით
 • áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ