მთავარი გვერდი
საჼლი და ეზო

ბაჩი და ეზო

 • მაჩაზიისგან

 • ჹეთანჼმებით

კაჱეგორია

კაჱეგორია

ბაჩი და ეზო

 • ბაჩი და ეზო

 • ბაჩის და ეზოს ინვენჱარი

 • ჼელის ინსჱრუმენჱები

 • აუზები და áƒáƒ„áƒĄáƒ”áƒĄáƒŁáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒ˜

 • მáƒȘენარეების გაზრდა და მოვლა

Ⴠაქი â‚Ÿ

ჹეთავაზებები

 • იყიდე მაჩაზიისგან

 • განáƒȘჼადებები ჹეთანჼმებით

სორჱირება

 • განთავსების თარიჩით
 • Ⴠაქი კლებადობით
 • Ⴠაქი ზრდადობით
 • áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ
áƒ€áƒ˜áƒŹáƒáƒšáƒ˜

áƒ€áƒ˜áƒŹáƒáƒšáƒ˜

6.1

ნოვა
 • 1
 • 2
 • 3
© 2020 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია
Powered by

EXTRA კონსულჱაჱი

დაჼმარება გჭირდება? დაგვირეკე

+032 2 333 111