მთავარი გვერდი
ინდუსჱრიული ინვენჱარი
სამჹენებლო ინსჱრუმენჱები და დანადგარები
áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒ ინსჱრუმენჱები

áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒ საჼრაჼნისი

 • მაჩაზიისგან

 • ჹეთანჼმებით

კაჱეგორია

კაჱეგორია

áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒ საჼრაჼნისი

 • áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒ საჼრაჼნისი

Ⴠაქი â‚Ÿ

ჹეთავაზებები

ბრენდები

 • მეჱის ნაჼვა

áƒĄáƒ˜áƒ©áƒ„áƒáƒ áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ რაოდენობა

ელემენჱის áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”

ძაბვა

 • მეჱის ნაჼვა

ბრუნის პარამეჱრები

ბრუნვის რიáƒȘჼვი

áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒȘია

ელემენჱის მოáƒȘულობა

ჱიპი

áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ბრუნვის მომენჱი

áƒ«áƒ áƒáƒ•áƒ˜áƒĄ ჱიპი

დარჱყმათა რიáƒȘჼვი

áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ«áƒšáƒáƒ•áƒ áƒ”

კვება

áƒ„áƒáƒœáƒ©áƒ˜áƒĄ დიამეჱრი

ვაზნა

ელემენჱის ჱიპი

ბეჱონის áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ბურჩვა

მეჱალის áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ბურჩვა

ჟიქ áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ბურჩვა

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიები

წონა

 • იყიდე მაჩაზიისგან

 • განáƒȘჼადებები ჹეთანჼმებით

სორჱირება

 • განთავსების თარიჩით
 • Ⴠაქი კლებადობით
 • Ⴠაქი ზრდადობით
 • áƒ€áƒáƒĄáƒ“áƒáƒ™áƒšáƒ”áƒ‘áƒ
 • 1
 • 2
 • 3

ყველაზე დიდი ინჱერნეჱ მოლი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜

კომპანია

ბიზნესისათვის

 • რეკლამა áƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ áƒáƒ–áƒ”

დაჼმარება

დაგვიკავჹირდით

© 2021 Extra.ge ყველა áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დაáƒȘულია